intepretacjeshare

Bardzo dobre pytanie, prawda? Szczególnie, że takie cuda zdarzają się niezwykle rzadko i skoro już jesteśmy świadkami niesamowitych okoliczności przyrody, to warto się nad nimi pochylić. Z sondażami jest tak, że najczęściej za uczciwe uważają je te partie, które mają dobre wyniki, dalej sypią się rutynowe interpretacje. Jednak od reguły istnieją wyjątki i bywa tak, że wygrywający uważają sondaż za sfałszowany, bo… „rutynowe interpretacje” o demobilizacji elektoratu same cisną się na usta. Na końcu są fakty, a fakty są takie, że poza intuicją i próbą logicznego poukładania przesłanek, nikt nie wie, czy sondaż jest, czy nie jest uczciwy.share

Dziś szabas i nie zamierzam za wiele się wysilać, ale to nie z baraku szacunku dla Czytelnika, broń mnie Bóg, po prostu mam gotowy materiał, no może surowiec do lekkiej obróbki. Ucieszyłem się, że nie będę znów musiał podejmować ciężkiej analizy demaskującej oficjalne kłamstwa, bo pewnie nie tylko ja jestem zmęczony ciężarem kłamstw. Od kilku dni z pomocą przychodzi kłamstwo tak lekkie, że zamiast się prężyć można się zabawić. Bo lemingi wyjechały na wakacje... Na jakie pytanie odpowiada ta przygotowana i rozesłana sms-ami odpowiedź? Najnowsze sondaże – interpretacja i gruntowne wnioski. Lekkie kłamstwo to i zagadka prościutka, wszyscy odpowiedzieli prawidłowo, ale nie wszyscy wygrywają. O lemingach napisano wiele tomów, opublikowano szereg sekcji i ocen, dokonano podziału, ale dzięki niezawodnej grupie szturmowej z PO narodził się nowy leming. Narodził się i od razu dostał imię – Leming CBOS.