budżet państwashare

Skumulowane zadłużenie japońskiego rządu przekroczyło 200% w stosunku do Produktu Krajowego Brutto. Porównując z innymi krajami japoński rząd ma więcej długu niż Grecja czy Hiszpania, które są w stanie upadku finansowego.  Co więcej, japoński rząd, w celu poprawy sytuacji ekonomicznej swojego kraju, planuje znaczący wzrost tego zadłużenia poprzez emisję kolejnych obligacji, które posłużą do finansowania inwestycji państwowych.