Bezpartyjni Samorządowcyshare

Mógłbym podejrzewać Matkę Kurkę o złośliwość, zajadłość a nawet podłość godzące w prospołeczną i antysystemową inicjatywę Pawła Kukiza. Mógłbym podejrzewać o realizowanie nie do końca czystego (eufemizm piękny) w swych intencjach zadania, mającego na celu dyskredytację Pawła Kukiza i jego Ruchu. Mógłbym podejrzewać, że za słowami tekstów Matki Kurki czają się nieciekawe figury z politycznej szachownicy, którym sen z powiek spędza pojawienie się na niej Pawła Kukiza - gońca, wieży czy nawet hetmana Nowej (antysystemowej) Idei.
Mógłbym, gdybym swego czasu nie poznał osobiście niektórych Bezpartyjnych Samorządowców. Ludzi przyzwyczajonych do bezczelnego okłamywania swoich nieraz bogobojnych prowincjuszy i trzymania porządku przy pomocy swoich ludzi umiejscowionych tam gdzie trzeba i mogących "dać pracę" przy okazji!