benedictshare

Osoby:
Ekspert lotniczy - członek Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych ppłk pil. mgr inż. Robert Benedict, przewodniczący Podkomisji Lotniczej.

Kolega pułkownika, równie doświadczony jak płk Benedict . Chwilowo anonimowy.

Miejsce i czas akcji:
2 listopada Roku Pańskiego 2012. Plac przy ulicy Powstańców Śląskich tuż obok płyty lotniska Babice.

Akcja.