SŁUGA DWÓCH PANÓW - 17 WRZEŚNIA 1939 ROKU SYMBOLEM HOLOKAUSTU POLAKÓW?

Prześlij dalej:

SŁUGA DWÓCH PANÓW
17 WRZEŚNIA 1939 ROKU, CZWARTY ROZBIÓR POLSKI, SYMBOLEM HOLOKAUSTU POLAKÓW?
 
1 września 1939 roku bez wypowiedzenia wojny hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę. W myśl uprzednio zawartego tajnego paktu Ribbentrop - Mołotow, bolszewicy dokonali dzieła zniszczenia Polski zadając 17 września 1939 roku Rzeczypospolitej Polskiej bandycki cios nożem w plecy. Nasi "sprzymierzeńcy" Francja i Wielka Brytania nawet nie drgnęli w obronie sojuszników, natomiast Francuzi szybciutko utworzyli rząd - Francja Vichy podległy bandytom niemieckim spod znaku NSDAP.
Państwo francuskie powstało w konsekwencji ustawy Zgromadzenia Narodowego III Republiki o nadzwyczajnych pełnomocnictwach dla premiera Francji, marszałka Francji Philippe’a  Pétaina po klęsce Francji w bitwie o Francję w 1940 roku. Jako kontynuacja III Republiki zostało oficjalnie uznane przez większość społeczności międzynarodowej.
Jeszcze na długo przed rozpoczęciem II Wojny Światowej, bo od 1921 roku istniał Holokaust Polaków urządzony przez "Wielki Terror" i "Operację Polską" w ZSRS. Szczególne rozmiary polskiego Holokaustu zaistniały w latach 1937 - 1938 w ramach "Operacji Polskiej" zorganizowanej przez "Małego karła" Nikołaja Jeżowa na polecenie samego Stalina, który z licznych mniejszości narodowych w Związku Sowieckim szczególnie nienawidził Polaków, uznając Polską Organizację Wojskową (POW) za szpiegowską, skierowaną przeciwko Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików ( WKPB(b). W wyniku tej "Operacji Polskiej" na podstawie rozkazu Jeżowa 00485 zginęło ok 220 tysięcy Polaków.
Rozkaz NKWD Nr 00485 – ludowego komisarza spraw wewnętrznych (NKWD ZSRR) Nikołaja Jeżowa z 11 sierpnia 1937 roku, będący podstawą dla szeroko zakrojonej akcji aresztowań Polaków na terenie ZSRR w latach 1937-1939, był  wzorem dla organizacji późniejszych masowych aresztowań.
Rozkaz Nr 00485 określał jednoznacznie kategorie ludzi, którzy mieli zostać aresztowani. Byli to: wszyscy pozostali przy życiu polscy jeńcy wojenni wojny polsko-bolszewickiej lat 1920-1921, wszyscy polscy uchodźcy i imigranci do Związku Radzieckiego, wszyscy członkowie polskich partii politycznych, a także wszyscy „działacze antysowieccy” z polskojęzycznych obszarów ZSRR. W praktyce w kategorii podejrzanych znalazły się wszystkie mieszkające na obszarze ZSRR osoby pochodzenia polskiego, liczne zwłaszcza na przygranicznym obszarze Białoruskiej SRR i Ukraińskiej SRR.
Rozkaz nakazywał jednocześnie funkcjonariuszom NKWD zmuszanie aresztowanych do dostarczania dowodów na samych siebie.
17 września 1939 roku upamiętnia IV rozbiór Polski. W  I , II i III rozbiorach  Polski w latach 1772 - 1795 uczestniczyła caryca Katarzyna II Wielka i Konfederacja Targowicka. Po 123 latach niewoli, 11 listopada 1918 roku niepodległość Polski odzyskał Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski.
 
INSTRUKCJA CARYCY KATARZYNY II - JAK POKONAĆ POLSKĘ
 

Strony

6628 liczba odsłon
Obrazek użytkownika Aleszumm

Autor artykułu: Aleszumm

2 (liczba komentarzy)

  1. Dlatego uważam, że zrezygnowanie z reparacji wojennych od Niemiec uważam nie tylko za zdradę interesu narodowego, gorzej za kosmiczne wręcz frajerstwo. Nie domagając się zadośćuczynienia pozwalamy na to by nas co jakiś czas niszczono, nie mówiąc o tym że nikt nawet pies z kulawą nogą nie będzie nas szanował. Twardo żądać reparacji i zadośćuczynienia ! Chociaż raz nie bądźmy frajerami.

  2. za dlugo i zbyt wiele wątków, chociać ważne i aktualne tematy. Warto popatrzeć jak MatkaKurka pisze, i zacząc podobnie

  3. Strony