Prześlij dalej:

Art. 66. § 1.Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Gdy szkodliwość jest znikoma postępowanie umarza się bezwarunkowo:

Art. 17. § 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:

3) społeczna szkodliwość czynu jest znikoma

W przeciwieństwie do pozwanego oskarżany, po przewodniczącym składu sędziowskiego, jest na sali sądowej panem sytuacji. Oskarżony ma prawo w każdej chwili wycofać lub zmienić treść wyjaśnień, w dowolnej chwili może złożyć oświadczenie lub wnioski dowodowe. Proces cywilny nie tylko takich możliwości nie daje, ale z mocy prawa je ogranicza, choćby prekluzją dowodową, czyli ścisłym terminem wyznaczonym przez sąd na wniesienie wniosków dowodowych. Art. 212 k.k. i przepisy towarzyszące to jedne z mądrzejszych zapisów w polskim prawie. Fakt, że dziennikarze, co jakiś czas podnoszą alarm, bo dostali słuszne lub całkowicie niesłuszne wyroki, nie powinien przekładać się na bezmyślną nowelizację kodeksu.

Nowa fala dyskusji wezbrała po wyroku Wojciecha Biedronia, skazanego przez sąd, ale żaden dziennikarz nie krzyczy i nie oburza się, że w tym samym czasie dziennikarz Piotr Nisztor oskarża Romana Giertycha z 212 k.k. Chyba nic bardziej dobitnie nie pokazuje, jak się środowisko dziennikarzy miota w swoich środowiskowych postulatach. Mnie nie interesuje grupa zawodowa sama sobie nadająca prawa i o swoje prawa walcząca, mnie interesuje prawo dla wszystkich, a art. 212 k.k. to nie żaden przepis komuny wymierzony w dziennikarzy, ale bardzo dobre prawo, którego w żadnym razie nie wolno zmieniać. Problemem nie jest art. 212 k.k., ale jak zwykle sędzia i sposób prowadzenia postępowania, nierzadko kończący się wyrokiem nie mającym nic wspólnego z literą prawa, o duchu prawa nie wspomnę.

Strony

Źródło foto: 
19919 liczba odsłon
Obrazek użytkownika Matka Kurka

Autor artykułu: Matka Kurka

2 (liczba komentarzy)

 1. Piotrek, czyli moja niekonstruktywna krytyka PiSu w komentarzach na portalu kontrowersje popada pod 212, i to jest tylko dobra wola asystentów w biurach poselskich PiS że to tej pory nie dostałem zawiasów?

  Przy okazji chciałbym stanowczo zaprzeczyć, że moja krytyka działań i bezczynności PiSu ma jakikolwiek wpływ na ewentualne nieuzyskanie 50%. Tylko sobie PiS mógłby za to podziękować.

 2. jak to mówią - uprzejmości nigdy dość
  chyba zapowiada się nowy standard wymiany uprzejmości pomiędzy dyplomacją żydowską, a polską na spotkaniach bilateralnych:
  Żydzi twierdzą, że Polacy pomagali Niemcom zabijać Żydów podczas Holokaustu, a zaraz za tym na prośbę strony polskiej idzie uprzejme sprostowanie, że mowa jest o pojedynczych Polakach, a nie o polskim narodzie ani państwie.
  W uprzejmym dyplomatycznym rewanżu Polacy powinni wyartykułować twierdzenie, że Żydzi przyczyniali się do ludobójstwa na Żydach swoją bezczynnością przy powstrzymaniu ogromu niemieckich zbrodni pomimo posiadania pełnej wiedzy na ten temat.
  W ewentualnym sprostowaniu na prośbę strony żydowskiej powinno iść wyjaśnienie, że nie dotyczy to całego narodu żydowskiego, a pojedynczych jego przedstawicieli (głównie z USA).

 3. Strony