Reklama

Nie ukrywam, że się śpieszę, zanim w przestrzeni publicznej i przede wszystkim medialnej pojawią się cudowne interpretacje: „Matka Kurka wygrał, ale przegrał”, dlatego proszę wybaczyć, że pierwsza wersja tekstu będzie surowa, jak praca stenotypistki. Aby nie wchodzić w zawiłości prawne, a jednocześnie nie wypaczyć sensu PRAWOMOCNEGO wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy jednym zdaniem trzeba powiedzieć, że wszystkie ustalenia Sądu Rejonowego w Złotoryi zostały podtrzymane, jedynie za „hienę cmentarną” i „króla żebraków” sąd podniósł stawkę z 300 złotych do 5 tysięcy. Dla wielu będzie to zaskoczeniem, ale mnie taki wyrok Sądu w całości satysfakcjonuje, jeśli trzeba będzie sprzedam nerkę i zapłacę 50 tysięcy, choćbym miał żreć mlecz i koczować w lepiance, bo to nie o słowa, ale fakty i czyny toczy się batalia.

Za 5 tysięcy debetu rolnik z Biskupina całkowicie gratis przekazuje każdemu obywatelowi, szczególnie donatorowi i podatnikowi, pełną swobodę wypowiedzi. Od dziś nikt nie musi się obawiać pisania i mówienia wprost, że Jerzy Owsiak i Lidia Niedźwiedzka-Owsiak przez ponad 20 lat doili fundacje WOŚP i wkładali do własnej kieszeni miliony złotych, co zresztą czynią do dziś. Jeśli ktoś ma ochotę porównać metody działania fundacji WOŚP do metod stosowanych w sektach, też nie ma się czego obawiać, jest to dozwolona ocena takich niegodnych zachowań jak: „podpisz, że nie będziesz korzystał ze sprzętu WOŚP”. Absolutnie bezpiecznym jest stwierdzenie, że „Złoty Melon” to firma słup, która służy do wypłacania wielomilionowych kwot podmiotom, których właścicielami są bliscy Jerzego Owsiaka bądź on sam, pozostaje do pełnej dyspozycji. I to jest mój pond dwuletni wkład, dar dla społeczeństwa, które przez lata było przez Owsiaka i przedstawicieli WOŚP zastraszane medialnie, „prawnie” i szantażowane emocjonalnie.

Reklama

Dlaczego nie mam pretensji o podniesienie ceny za „hienę cmentarną” i dołożenie „króla żebraków”, chociaż doskonale wiem, że tutaj chodzi o co najmniej przymknięcie buzi Matce Kurce, nie o zadośćuczynienie Jerzemu Owsiakowi? Powodów jest kilka. Pierwszy. Nie ma sprawy Wysoki Sądzie, jeśli określenie „hiena cmentarna” i „król żebraków” jest niedopuszczalne, to będę z pokorą nazywał działania Owsiaka brutalnym marketingiem z wykorzystaniem ludzkich tragedii i emocji dzieci, które nie otrzymały pełnej wiedzy na co idą pieniądze z puszek. Dłużej, ale w zasadzie pełniej i dosadniej. Drugi powód. Ten sam Sąd Rejonowy w Złotoryi, werdyktem innego sędziego umorzył postępowanie z art. 212 kk, w którym to Matka Kurka wniósł prywatny akt oskarżenia przeciw Jerzemu Owsiakowi, za określenia: „pierdol się”, „będziesz miał w dupę”, „zapach komór Auschwitz”.

Też nie mam pretensji, ponieważ to zdaniem sądu była sfera ocen, nie podlegająca sferze faktów, czym zajmuje się art. 212 kk. Identyczny wyrok zapadł na dzisiejszej wokandzie, wszystkie zarzuty z art. 212 kk, dotyczące sfery faktów sądy dwóch instancji odrzuciły. Mamy symetrię, prawo i sprawiedliwość. Brawo Wysokie Sądy! Coś tu jednak zgrzyta prawda? I te zgrzyty trzeba będzie wyjaśnić w Sadzie Rejonowym w Złotoryi, gdzie wpłynie kolejny prywatny akt oskarżenia tym razem z art. 216 kk przeciw Jerzemu Owsiakowi. Nie wyobrażam sobie, aby znieważenie „hiena cmentarna” i tym bardziej „król żebraków” mogły być droższe od „pierdol się”, „będziesz maił w dupę”, „pachniesz komorą Auschwitz”. Wycenę pozostawiam sądowi, bo samo uznanie winy w świetle dzisiejszego prawomocnego wyroku, który uznał daleko bardziej posuniętą zniewagę wzajemną ze strony Jerzego Owsiaka jest oczywisty. Chcę wiedzieć i zapewne inni uczestnicy debaty publicznej również chcą wiedzieć, ile Jerzy Owsiak, który wyjmował miliony z puszek napełnianych przez dzieci, zapłaci za Auschwitz, skoro rolnik z Biskupina, z dochodem za ubiegły rok na poziomie renty inwalidzkiej ma zapłacić 5 tysięcy za „cmentarną hienę”.

Bardzo się cieszę, że wspólnie z Wysokim Sadem czyścimy przestrzeń publiczną z nadmiernych emocji i brutalnego języka, sam mam tu sobie trochę do zarzucenia i biorę wyrok na klatę. Niemniej potrzebuję na piśmie potwierdzenia, że rzeczywiście wymiar sprawiedliwości dba o jakość debaty publicznej, a nie przekazuje obywatelom, że Owsiakowi wolno ludzi publicznie gnoić, natomiast Wielgucki z Kowalskim muszą zamknąć gębę, bo jak nie to pod sąd i do kasy. Art. 32 Konstytucji RP i wszystkie podpisane przez Polskę konwencje międzynarodowe mówią wyraźnie, że w świetle prawa Owsiak znaczy tyle, co Wielgucki, natomiast wzajemne uprzejmości są wyceniane przez sąd.

Prywatny akt oskarżenia sporządzę jeszcze w tym tygodniu, właściwie już jest gotowy, wystarczy zmienić kwalifikację z 212 na 216 kk i głęboko wierzę, że swoją cenę za brutalizację języka publicznego zapłaci, dotąd bezkarny, Jerzy Owsiak. Było by prawie wszystko, gdyby nie najważniejsze. Zgodnie z publicznie złożoną obietnicą z chwilą uprawomocnienia się wyroku sądu podejmę kroki prawne zmierzające do postawienia przed sądem Jerzego Owsiaka i współpracowników, którzy w mojej ocenie w sposób rażący naruszyli prawo i to z kilku, jeśli nie kilkunastu paragrafów. W tej chwili już się toczy jedno dochodzenie prokuratorskie z mojego zawiadomienia i będą kolejne według poniższego klucza, który przypominam również dlatego, że wszystkie stwierdzenia uzyskują status prawomocny.

Czy fundacja WOŚP jako Organizacja Pożytku Publicznego udziela odpowiedzi (również w trybie ustawy) na pytania dotyczące działalności fundacji?
 
W dniu 9 marca 2012 r. i 16 marca 2012 r. Piotr Wielgucki zwracał się,
wysyłając emaile do fundacji WOŚP z prośbą o podanie informacji co do
nieruchomości fundacji, wykazu osób, które otrzymały W 2011 r. pomoc od WOŚP
i wartości tej pomocy, wysokości kwoty z odsetek bankowych, która została
przekazana na Przystanek Woodstock. Piotr Wielgucki nie otrzymał odpowiedzi na swoje pytania.
 
Na jakiej podstawie Piotr Wielgucki (Matka Kurka) sformułował zarzuty i czy jego twierdzenia były prawdziwe?
 
Zawarte w tych artykułach twierdzenia, dotyczące wpływów: fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, źródeł i wysokości tych wpływów, wysokości wydatków i ich przeznaczenia, posiadanych przez fundację nieruchomości i kosztów ich zakupu, zacytowanych czy przytoczonych słów Jerzego Owsiaka bądź innych osób publicznych, pomp insulinowych Paradigm Veo, struktury własnościowej i personalnej takich podmiotów, jak „Złoty Melon” spółka z o.o. czy „Mrówka Cała”(jednoosobową działalność gospodarcza prowadzona przez Lidię Niedźwiedzką-Owsiak), charakterystyki fundacji WOŚP, zatrudnienia Jerzego Owsiaka i Lidii Niedźwiedzkiej-Owsiak w „Złotym Melonie” lub fundacji WOŚP, przepływy finansowe pomiędzy fundacją WOŚP, „Złotym Melonem”, „Mrówka Całą”, Piotr Wielgucki oparł o: brzmienie statutu fundacji WOŚP, rzeczywiste wypowiedzi Jerzego Owsiaka i innych osób publicznych, opublikowane w mediach, sprawozdania finansowe fundacji WOŚP, informacje uzyskane od przedstawiciela handlowego Paradigm w korespondencji email. Niektóre zawarte w artykułach twierdzenia, dotyczące: kosztów organizacji tzw. finałów WOŚP, sposobu przeprowadzania zbiórki publicznej, Piotr Wielgucki oparł o fakty powszechnie znane, które w szczegółach wykazywał w toku procesu. Wszystkie twierdzenia Piotra Wielguckiego, zawarte w wymienionych publikacjach i objęte skargą oskarżycieli prywatnych, były prawdziwe.
 
Jak Sąd ocenia postawę stron w trakcie procesu?
 
Zarówno Piotr Wielgucki, jak i Jerzy Owsiak komentowali publicznie przebieg
procesu. Jerzy Owsiak W dniu 17 listopada 2013 r. na konferencji, dotyczącej blogów,
zwrócił się do Piotra Wielguckiego słowami: ,,pierdol się”. Umieścił także na swoim
Videoblogu wypowiedź, W czasie której działania krytyków jego osoby, umieszczając
to w kontekście Wypowiedzi o Piotrze Wielguckim, przyrównał do zbrodni katyńskiej
i niemieckiego obozu koncentracyjnego „Auschwitz”.
 
Jaka jest ocena Sądu w zakresie zachowania i wyjaśnień składanych przez oskarżonego Piotra Wielguckiego (Matki Kurki)?
 
W ocenie sądu, co do zasady, zachowania oskarżonego, zarzucane mu aktem
oskarżenia, nie wypełniły znamion ustawowych czynu zabronionego (za wyjątkiem
określenia ,,hiena cmentarna”). Sąd generalnie dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego.(…) Oskarżony każdorazowo na poparcie swoich twierdzeń oraz ocen przedstawiał ich podstawy i sposób swojego rozumowania. Sąd nie dopatrzył się w wyjaśnieniach oskarżonego, w tych punktach gdzie mówił o faktach, przekłamań. Gdy Piotr Wielgucki powoływał się na konkretne kwoty bazował przede wszystkim na sprawozdaniach finansowych i rozliczeniach przedstawionych przez WOŚP. (…) Pewne, ale drobne nieścisłości w wyjaśnieniach oskarżonego, dotyczyły statusu Jerzego Owsiaka, którego określił jako funkcjonariusza publicznego czy przedstawiania prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako jej właściciela ( o czym szczegółowo będzie W dalszej części uzasadnienia). Pewne zjawiska w działalności Jerzego Owsiaka i fundacji WOŚP, które oskarżony poddał krytyce w swoich publikacjach, na etapie ich sporządzania, nie były wykazane dokumentami. Sąd dopuścił jednak możliwość przedstawienia odpowiedniej dokumentacji w toku procesu, gdyż twierdzenia, na których potwierdzenie oskarżony nie zabezpieczył dokumentacji wcześniej, dotyczyły okoliczności, które można uznać za bliskie tzw. sądowej notorii, czyli faktom powszechnie znanym. Chodzi przede wszystkim o sposób dokonywania zbiórki publicznej przy okazji corocznych finałów WOŚP, organizacje imprez towarzyszących w poszczególnych miejscowościach oraz o istotną czasowo obecność tego wydarzenia w mediach, w tym telewizji publicznej. Są to fakty, co do których można założyć, iż znane są każdemu obywatelowi. Nie sposób zresztą realnie wymagać, aby jakakolwiek osoba, pisząca artykuł była zobowiązana do gromadzenia dokumentacji, poświadczającej każde sformułowanie, w tym wynikające z posiadanej wiedzy ogólnej. Podkreślić trzeba, iż Piotr Wielgucki, składając wyjaśnienia, na uzasadnienie swoich twierdzeń, tez i ocen praktycznie zawsze przedstawiał dowody, przeważnie w formie wydruków z Internetu.
 
Czy Sąd uznaje zeznania oskarżyciela prywatnego i świadka oskarżenia Jerzego Owsiaka za wiarygodne?

Nie kwestionując, co do zasady, wiarygodności zeznań Jerzego Owsiaka, podkreślić trzeba, że sąd dostrzegł w tych zeznaniach szereg nieścisłości. Część tych nieścisłości nie miała charakteru pierwszorzędnego, dotyczyło to takich kwestii, jak wskazywanie, iż od początku
istnienia spółki ,,Złoty Melon” pełnił on w niej funkcję prezesa zarządu, a następnie
wskazywanie, iż nie wie kto jest prezesem tego podmiotu, czy też wskazywanie, że
czternaście godzin dziennie poświęca pracy w fundacji, a następnie, iż całą swoją siłę
wkłada w pracę dyrektora graficznego w spółce ,,Złoty Melon”. Pewne nieścisłości dotyczyły jednak zagadnień istotnych z punktu przedmiotu procesu. Świadek Jerzy Owsiak z jednej strony przedstawiał, iż doskonale wie co i do kogo mówi, a następnie podawał, że nie pamięta słów wypowiadanych pod adresem Piotra Wielguckiego (przy czym w pytaniach oskarżonego treść tych słów była przytaczana) w sytuacji, gdy słowa te oskarżony w sposób bezsprzeczny wykazał. Jerzy Owsiak w jednym zdaniu zaprzeczał, aby fundacja organizowała szkolenia dla ratowników medycznych, po czym w kolejnym zdaniu to potwierdzał.
 
Jak Sąd ocenia jakość i wiarygodność zeznań świadka oskarżenia, głównej księgowej WOŚP i Złotego Melona, Doroty Pilarskiej?
 
Świadek Dorota Pilarska, pełniąca funkcję głównej księgowej w fundacji WOŚP od 15 lat, potwierdziła, iż środki, uzyskane z lokat kapitału, zebranego w czasie zbiórki publicznej, były przeznaczane na zakup nieruchomości. Do zeznań tego świadka sąd podszedł jednak ostrożnie, gdyż świadek był osobą, która sporządzała wykazy operacji finansowych, o które zwracał się sąd, a które wzbudziły szereg wątpliwości. Ponadto, co jest dla sądu zadziwiające, świadek nie potrafiła wytłumaczyć wielu kwestii związanych z działaniem programu księgowego, na którym na co dzień pracuje. (…) Z zeznań samej Doroty Pilarskiej wynikał szereg wątpliwości co do możliwości „odczytania” zawartych w nadesłanej dokumentacji danych (do szeregu kwestii sama główna księgowa nie była w stanie się jednoznacznie odnieść).

Czy w ocenie Sądu Jerzy Owsiak podaje prawdziwe informacje do tyczące kosztów poniesionych przez jednostki samorządowe na organizację koncertów WOŚP?
 
Jerzy Owsiak wyraźnie wskazał, iż w czasie organizacji tzw. finału WOŚP W 2014 r. Warszawa jako miasto nie poniosła żadnych kosztów z tego tytułu, podczas gdy Piotr Wielgucki wykazał, iż takie koszty poniesione zostały.
 
Czy kwoty z tzw. puszek są przekazywane na Przystanek Woodstock?
 
Zastrzeżenia budziły również interpretacje Jerzego Owsiaka, związane z przekazywania jakichkolwiek kwot uzyskanych ze zbiórki publicznej (tzw. ,,puszki”) na organizację przystanku Woodstock, podczas gdy oskarżony wykazał, iż odsetki z kapitału, pochodzącego właśnie ze zbiórki, na taki cel były przeznaczane. Nawet świadek Dorota Pilarska wskazała natomiast, iż na delegacje pracowników fundacji, wysyłanych na Przystanek Woodstock, środki pochodziły z takiego źródła.

Czy Sąd uznaje za wiarygodne zeznania świadka oskarżenia, rzecznika WOŚP, Krzysztofa Dobiesa?

Świadek Krzysztof Dobies wskazał w swoich zeznaniach, iż korespondencja kierowana do fundacji ze strony oskarżonego pojawiła się dopiero po rozpoczęciu procesu, co jest nieprawdą i w tym zakresie niewątpliwie zeznania tego świadka nie są wiarygodne.
Jak Sąd ocenia jakość zeznań i fakt, że audyt w WOŚP przeprowadzała firma świadka Jana Mroczkowskiego, który jest członkiem rady nadzorczej „Złotego Melona”?
(…) generalnie sąd nie miał zastrzeżeń co do wiarygodności zeznań świadka Jana Mroczkowskiego. Podkreślić trzeba jednak, iż również ten świadek przede wszystkim przedstawiał swoje oceny w zakresie racjonalności, ogólnie pisząc, finansowej i gospodarczej strony działalności fundacji. Zauważyć jednak również należy, mimo, iż przeprowadzanie audytu nie jest obowiązkiem fundacji, że świadek ten jest jednym z udziałowców firmy, która przeprowadza kilkukrotnie audyty w fundacji. Zdaniem sądu, z tego względu, do oceny świadka podchodzić należy ostrożnie.

Jak Sąd ocenia deklaracje fundacji WOŚP i Jerzego Owsiaka, co do pełnej jawności i transparentności prowadzonej dokumentacji?

Zastrzeżenia budziły, w świetle późniejszego zachowania Jerzego Owsiaka jako prezesa fundacji i spółki ,,Złoty Melon”, deklaracje o woli udostępnienia sądowi wszelkie żądanej przez sąd dokumentacji tych podmiotów (w zakresie punktu I zarządzeń z kart 769 i 770). Jest to szczególnie zadziwiające, gdy spojrzy się na oświadczenia Jerzego Owsiaka, w zakresie pytań o kwestie księgowe zasadniczo nie miał szczegółowej wiedzy (co do czego trudno mieć pretensje), ale odsyłał on do wiedzy księgowej (sąd przesłuchał Dorotę Pilarską), a z kolei główna księgowa odsyłała w zakresie szczegółowych pytań do dokumentacji, a tej ostatecznie sądowi odmówiono.

Jakie znaczenie dla Sądu miała dokumentacja księgowa, której Jerzy Owsiak wbrew deklaracjom i zarządzeniom Sądu nie dostarczył?

Dokumentacja ta miała ogromne znaczenie dla oceny zasadniczego, w ocenie sądu, zarzutu Piotra Wielguckiego, sprowadzającego się do, pisząc w uproszeniu, twierdzenia, iż przy .wykorzystaniu firmy ,,Mrówka Cała” i ,,Złoty Melon”, przez transakcje tych podmiotów z fundacją, środki pieniężne pozyskiwane ze zbiórek publicznych trafiają w pewnej części do Jerzego Owsiaka.

Jak Sąd ocenia jakość dokumentacji przesłanej przez księgową Dorotę Pilarską?

W ocenie sądu, nadesłana a sporządzona przez Dorotę Pilarską w różnych
formatach dokumentacja księgowa, budziła wątpliwości. Sam oskarżony dobitnie
wykazał, że operacja finansowana, oznaczona tym samym numerem (vide k. 851
i 852), w nadesłanej dokumentacji wskazuje różne kwoty. Z zeznań samej Doroty
Pilarskiej wynikał szereg wątpliwości co do możliwości „odczytania” zawartych
w nadesłanej dokumentacji danych (do szeregu kwestii sama główna księgowa nie
była w stanie się jednoznacznie odnieść).
 
Jak Sąd ocenia ekspertyzę księgową dostarczoną przez oskarżonego?

Sąd wprawdzie nie uznał tego za dowód (chodzi o dokument wystawiony przez
XXXXX od k. 592), ale tym sposobem Piotr Wielgucki również wykazał istnienie licznych i uzasadnionych zastrzeżeń co do formy nadesłanej dokumentacji księgowej. Tę, niedopuszczalną na gruncie postępowania karnego, opinię prywatną można uznać i tak sąd uczynił za tzw. początek dowodu, wskazujący na konieczność dogłębnego zbadania danej kwestii, do czego nie doszło wskutek odmowy nadesłania żądanej przez sąd dokumentacji księgowej.

Czy Piotr Wielgucki udowodnił, że istnieje mechanizm przepływu pieniędzy w trójkącie fundacja WOŚP, spółka ,,Złoty Melon” i firma „Mrówka Cała”?
 
(…) Piotr Wielgucki udowodnił samo istnienie mechanizmu transakcji i umów w trójkącie podmiotów (fundacja WOŚP spółka ,,Złoty Melon” i firma „Mrówka Cała”), a nawet ta wątpliwa dokumentacja księgowa mechanizm ten potwierdzała, konieczne było ustalenie zakresu tego mechanizmu, a tym samym zasadności użytych przez oskarżonego w tym zakresie sformułowań, przez zażądanie dokumentacji księgowej w formie, która jednoznacznie udzieliłaby odpowiedzi co do kwot tych transakcji, a której sądowi odmówiono.
 
Pełne uzasadnie wyroku, format PDF!

Reklama

288 KOMENTARZE

  • te 5 tys. uwazam Piotrze, ze jest krzywdzace dla ciebie….
   wcale nie odczuwam, ze sprawiedliwosci stalo sie zadosc. Dla mnie, chodz nie jestem strona tego sporu prawnego jest to policzek….. 
   Wciaz nie czuje, ze to uczciwe zakonczenie sprawy. Ja chce poznac prawde o Owsiaku i jego fundacji, jesli wyciagal srodki oddane w dobrej wierze przez spoleczenstwo w szczytnym celu na chore dzieci to MUSI ZOSTAC Z TEGO ROZLICZONY!. TEGO NAKAZUJE SPRAWIEDLIWOSC!.
   A OPINIA PUBLICZNA MUSI O TYM USLYSZEC, ZOSTAC POINFORMOWANA O EWENTUALNEJ SKALI NADUZYC.

   Trzymaj sie, masz wsparcie baaaardzo wielu ludzi, nie tylko w kraju.

   • Nie odbieram tego tak.
    Nie odbieram tego tak. Naprawdę uważam, pomimo swojej niewyparzonej gęby, że nie powinno się być Niesiołowskim, bimbrownikiem z Biłgoraja i resztą Wojewódzkich, przy ocenianiu ludzkich postępków. Oceniam językiem wymienionych, ponieważ drwię z nich, kpię, nie widzę powodu do hamulców. Albo sądy w Polsce zamkną gęby wszystkim, a nie tylko mnie i mnie podobnym albo będę pisał i oceniał językiem “nietykalnych”, dopóki zdrowia i na chleb ze smalcem starczy. Nie zdarzyło mi się w życiu rozmawiać z człowiekiem przyzwoitym plugawym językiem chama, ale chama zawsze potraktuję narzeczem chama.

    • Piotrze
     co do jezyka masz racje, ze warto miec go pod kontrola, to znaczy trzymac pewne nazwijmy to 'standardy' zeby ktos nie nazywal cie trollem czy kims toksycznym w czym lubuje sie Owsiak. Odebranie im tego "argumentu" jest sluszne bo dziala na twoja korzysc, mimo wszyskto jesli Owsiak za "Aushwitz"  nie zaplaci takze  5 tys. jak sad zasadzil tobie to bedzie to skandal.

     ps. jesli jest potrzeba 'zlozymy sie' na te ..grzywne, wspomagajac ten blog

     pozdrawiam 

  • te 5 tys. uwazam Piotrze, ze jest krzywdzace dla ciebie….
   wcale nie odczuwam, ze sprawiedliwosci stalo sie zadosc. Dla mnie, chodz nie jestem strona tego sporu prawnego jest to policzek….. 
   Wciaz nie czuje, ze to uczciwe zakonczenie sprawy. Ja chce poznac prawde o Owsiaku i jego fundacji, jesli wyciagal srodki oddane w dobrej wierze przez spoleczenstwo w szczytnym celu na chore dzieci to MUSI ZOSTAC Z TEGO ROZLICZONY!. TEGO NAKAZUJE SPRAWIEDLIWOSC!.
   A OPINIA PUBLICZNA MUSI O TYM USLYSZEC, ZOSTAC POINFORMOWANA O EWENTUALNEJ SKALI NADUZYC.

   Trzymaj sie, masz wsparcie baaaardzo wielu ludzi, nie tylko w kraju.

   • Nie odbieram tego tak.
    Nie odbieram tego tak. Naprawdę uważam, pomimo swojej niewyparzonej gęby, że nie powinno się być Niesiołowskim, bimbrownikiem z Biłgoraja i resztą Wojewódzkich, przy ocenianiu ludzkich postępków. Oceniam językiem wymienionych, ponieważ drwię z nich, kpię, nie widzę powodu do hamulców. Albo sądy w Polsce zamkną gęby wszystkim, a nie tylko mnie i mnie podobnym albo będę pisał i oceniał językiem “nietykalnych”, dopóki zdrowia i na chleb ze smalcem starczy. Nie zdarzyło mi się w życiu rozmawiać z człowiekiem przyzwoitym plugawym językiem chama, ale chama zawsze potraktuję narzeczem chama.

    • Piotrze
     co do jezyka masz racje, ze warto miec go pod kontrola, to znaczy trzymac pewne nazwijmy to 'standardy' zeby ktos nie nazywal cie trollem czy kims toksycznym w czym lubuje sie Owsiak. Odebranie im tego "argumentu" jest sluszne bo dziala na twoja korzysc, mimo wszyskto jesli Owsiak za "Aushwitz"  nie zaplaci takze  5 tys. jak sad zasadzil tobie to bedzie to skandal.

     ps. jesli jest potrzeba 'zlozymy sie' na te ..grzywne, wspomagajac ten blog

     pozdrawiam 

  • Mnie po pierwszym czytaniu
   Mnie po pierwszym czytaniu Legnica24 zrobiła niestety mętlik w głowie. Musiałem się przebić przez kilka alternatywnych omówień żeby złapać pion. Podobnie może być z innymi osobami, które nie przepadają za językiem prawników.

  • Mnie po pierwszym czytaniu
   Mnie po pierwszym czytaniu Legnica24 zrobiła niestety mętlik w głowie. Musiałem się przebić przez kilka alternatywnych omówień żeby złapać pion. Podobnie może być z innymi osobami, które nie przepadają za językiem prawników.

 1. Świetnie, że tak szybko
  Świetnie, że tak szybko zareagowałeś, niech trolle owsiakowe sobie nie myślą, że zepchną Cię do defensywy. Mam nadzieje, że portale prawicowe wesprą w wyjaśnianiu i dementowaniu trollowego bełkotu, ja też spróbuję jakąś cegiełkę dołożyć w realu i wirtualu.

 2. Świetnie, że tak szybko
  Świetnie, że tak szybko zareagowałeś, niech trolle owsiakowe sobie nie myślą, że zepchną Cię do defensywy. Mam nadzieje, że portale prawicowe wesprą w wyjaśnianiu i dementowaniu trollowego bełkotu, ja też spróbuję jakąś cegiełkę dołożyć w realu i wirtualu.

 3. Brak bezstronności sędziego
  Rzuca się w oczy stronniczosc tego sędziego i i jaki z niego specjalista z zakresu księgowości, wie, że różnica pomiędzy wpływami i wydatkami jest rzeczą normalną. Nie wnika w szczegóły jaka to kwotowo różnica, ale wie, że wosp to duży geszeft. Taki ktoś nie powinien w ogóle sądzić, bo zapomniał, że powinien być bezstronny, tak jak chce zapewne być niezawisły.

 4. Brak bezstronności sędziego
  Rzuca się w oczy stronniczosc tego sędziego i i jaki z niego specjalista z zakresu księgowości, wie, że różnica pomiędzy wpływami i wydatkami jest rzeczą normalną. Nie wnika w szczegóły jaka to kwotowo różnica, ale wie, że wosp to duży geszeft. Taki ktoś nie powinien w ogóle sądzić, bo zapomniał, że powinien być bezstronny, tak jak chce zapewne być niezawisły.

 5. Proszę Państwa, Koledzy,
  Proszę Państwa, Koledzy, Koleżanki, Użytkownicy kontrowersje.net. Bardzo proszę o pełne zrozumienie dla moich słów, bo rzecz jest wybitnie delikatna. 5 tysięcy jest dla mnie problemem, ale nie takim, żebym z czystym sumieniem miał pasożytować na wdowim groszu. Przeszedłem w życiu wystarczająco dużo, by wiedzieć, co to znaczy mieć albo nie mieć 20 złotych. Proszę Was nie róbcie niczego kosztem własnym, czy waszych rodzin dla mnie to jest naprawdę FANTASTYCZNY sygnał, taki gest solidarności, ale jednocześnie wyrzut sumienia. Nie chcę obciążać ludzi, którzy często mają mniej niż ja. Komunikat nie dotyczy średniozamożnych i krezusów, bo hipokryzją byłoby napisać, że drakońska dla mnie kara finansowa nie ma na celu przymknięcia mi gęby. Mam dokładnie takie samo wrażenie, jak część z Was, że intencja “salomonowego” wyroku jest jasna. Sąd pokazał dobitnie, że z ustalonymi w Złotoryi faktami nie da się nic zrobić, ale da się zmienić stawkę za zniewagę WZAJEMNĄ i może to wystarczy, może się zrobi cisza wokół sprawy. Nie ma takiego wyroku i takich pieniędzy, które zamkną mi gębę. Doprowadzę sprawę Owsiaka do końca. Tyle mogę obiecać. Kto czuje potrzebę, ale przede wszystkim MA MOŻLIWOŚĆ, będę wdzięczy za każde 5 złotych abonamentu, ale kto odbiera rodzinie i daje mnie, niech się w ekwiwalencie pomodli albo przeliteruje ulubione słowo od prawej do lewej – na szczęście.

 6. Proszę Państwa, Koledzy,
  Proszę Państwa, Koledzy, Koleżanki, Użytkownicy kontrowersje.net. Bardzo proszę o pełne zrozumienie dla moich słów, bo rzecz jest wybitnie delikatna. 5 tysięcy jest dla mnie problemem, ale nie takim, żebym z czystym sumieniem miał pasożytować na wdowim groszu. Przeszedłem w życiu wystarczająco dużo, by wiedzieć, co to znaczy mieć albo nie mieć 20 złotych. Proszę Was nie róbcie niczego kosztem własnym, czy waszych rodzin dla mnie to jest naprawdę FANTASTYCZNY sygnał, taki gest solidarności, ale jednocześnie wyrzut sumienia. Nie chcę obciążać ludzi, którzy często mają mniej niż ja. Komunikat nie dotyczy średniozamożnych i krezusów, bo hipokryzją byłoby napisać, że drakońska dla mnie kara finansowa nie ma na celu przymknięcia mi gęby. Mam dokładnie takie samo wrażenie, jak część z Was, że intencja “salomonowego” wyroku jest jasna. Sąd pokazał dobitnie, że z ustalonymi w Złotoryi faktami nie da się nic zrobić, ale da się zmienić stawkę za zniewagę WZAJEMNĄ i może to wystarczy, może się zrobi cisza wokół sprawy. Nie ma takiego wyroku i takich pieniędzy, które zamkną mi gębę. Doprowadzę sprawę Owsiaka do końca. Tyle mogę obiecać. Kto czuje potrzebę, ale przede wszystkim MA MOŻLIWOŚĆ, będę wdzięczy za każde 5 złotych abonamentu, ale kto odbiera rodzinie i daje mnie, niech się w ekwiwalencie pomodli albo przeliteruje ulubione słowo od prawej do lewej – na szczęście.

 7. Gratulacje.
  Pojawił się nawet prtsc na wsi 24. Stajesz się marką nawet w jaskini lwa. To chyba dobrze bo może i z miejsca gdzie stoły upierdolone da się kogoś wyłuskać dla dobra sprawy (Polski).
  Konsekwencja, upór, zaangażowanie i praca. Matka Kurka wyrabia 900% normy, a ile robisz Ty "działaczu Pis"? "Niepokorny dziennikarzu"?

 8. Gratulacje.
  Pojawił się nawet prtsc na wsi 24. Stajesz się marką nawet w jaskini lwa. To chyba dobrze bo może i z miejsca gdzie stoły upierdolone da się kogoś wyłuskać dla dobra sprawy (Polski).
  Konsekwencja, upór, zaangażowanie i praca. Matka Kurka wyrabia 900% normy, a ile robisz Ty "działaczu Pis"? "Niepokorny dziennikarzu"?

  • Zmieniło się w tym sensie, że
   Zmieniło się w tym sensie, że prawomocny wyrok uznaje stwierdzenia: “hiena cmentarna” i “król żebraków” za godne najwyższego, a przynajmniej 5 – tysięcznego potępienia, pomimo określeń Owsiaka “pierdol się”. Jednocześnie Sąd w Legnicy nie zmienił wyroku Sądu w Złotoryi, który podkreślał, że Jerzy Owsiak odniesieniem do Auschwitz i wulgaryzmami dopuścił się daleko bardziej posuniętej zniewagi wzajemnej. Wnoszę prywatny akt oskarżenia i Z MOCY PRAWA powinienem dostać “wycenę” za wulgaryzmy i zniewagi Owsiaka.

   • Ech – wklejam post we
    Ech – wklejam post we właściwym wątku…

    "OK, rozumiem. Przez moment wydawało mi się, że skoro sąd apelacyjny wprost wymierzył grzywnę, to razem z "odstąpieniem od…", z prawomocnej wersji wyroku znika także stwierdzenie o zniewadze wzajemnej.

    Swoją drogą, to jest szczyt wszelkich absurdów, że w ramach kodeksu karnego sądy zajmują się wycenianiem hien, żebraków i im podobnych.

    Życzę wytrwałości!"

   • Interes
    „Nie ma mowy o jakimkolwiek odbieraniu rodzinie,
    zaangażowanie finansowe w takie coś to jest inwestycja w być może wreszcie normalną przyszłość dla rodziny … „
    pisze Fizia.
    A MK:” Wnoszę prywatny akt oskarżenia i Z MOCY PRAWA powinienem dostać "wycenę" za wulgaryzmy i zniewagi Owsiaka.”

    Więc ja wpłacam teraz 100 zł i jeśli MK wygra czyli Owsik zabuli np. 100000 (20 razy więcej) powinienem „wyjąć” z inwestycji (jak genialnie uważa Fizia) 2000 zł.
    I to jest interes dla tych co nie mają rodziny – jak ja.

  • Zmieniło się w tym sensie, że
   Zmieniło się w tym sensie, że prawomocny wyrok uznaje stwierdzenia: “hiena cmentarna” i “król żebraków” za godne najwyższego, a przynajmniej 5 – tysięcznego potępienia, pomimo określeń Owsiaka “pierdol się”. Jednocześnie Sąd w Legnicy nie zmienił wyroku Sądu w Złotoryi, który podkreślał, że Jerzy Owsiak odniesieniem do Auschwitz i wulgaryzmami dopuścił się daleko bardziej posuniętej zniewagi wzajemnej. Wnoszę prywatny akt oskarżenia i Z MOCY PRAWA powinienem dostać “wycenę” za wulgaryzmy i zniewagi Owsiaka.

   • Ech – wklejam post we
    Ech – wklejam post we właściwym wątku…

    "OK, rozumiem. Przez moment wydawało mi się, że skoro sąd apelacyjny wprost wymierzył grzywnę, to razem z "odstąpieniem od…", z prawomocnej wersji wyroku znika także stwierdzenie o zniewadze wzajemnej.

    Swoją drogą, to jest szczyt wszelkich absurdów, że w ramach kodeksu karnego sądy zajmują się wycenianiem hien, żebraków i im podobnych.

    Życzę wytrwałości!"

   • Interes
    „Nie ma mowy o jakimkolwiek odbieraniu rodzinie,
    zaangażowanie finansowe w takie coś to jest inwestycja w być może wreszcie normalną przyszłość dla rodziny … „
    pisze Fizia.
    A MK:” Wnoszę prywatny akt oskarżenia i Z MOCY PRAWA powinienem dostać "wycenę" za wulgaryzmy i zniewagi Owsiaka.”

    Więc ja wpłacam teraz 100 zł i jeśli MK wygra czyli Owsik zabuli np. 100000 (20 razy więcej) powinienem „wyjąć” z inwestycji (jak genialnie uważa Fizia) 2000 zł.
    I to jest interes dla tych co nie mają rodziny – jak ja.

 9. Teraz do mnie dotarło, że to,
  Teraz do mnie dotarło, że to, co dla mnie jest oczywiste, ale dopiero po surwiwalu w polskim wymiarze sprawiedliwości, dla wielu jest czarną magią. I niech tak zostanie, proszę mi wierzyć, że miałem więcej szczęścia, tupetu, niż rozsądku. Polskie sądy to loteria i nie ma właściwie sądów, są sędziowie. W każdym razie, jako doświadczony przez wymiar sprawiedliwości napiszę wprost, że moje problemy z Owsiakiem się skończyły, Owsiaka problemy z prawem dopiero się zaczną.

  • Propaganda robi czytelnikom
   Propaganda robi czytelnikom kisiel z mózgów zgrabnie omijając sedno,
   czyli UTRZYMANIE W MOCY WYROKU PIERWSZEJ INSTANCJI w jego
   najważniejszych punktach – grzywna za pkt. 3 oskarżenia to przy tym nic.

   Pierwsza runda wygrana, ale do położenia na deski jeszcze trochę brakuje.
   Przeciwnik jest zmasakrowany wewnętrznie, choć trybuny jeszcze tego nie widzą.
   Tutaj w grę wchodzi tylko K.O. więc ciosy muszą być mocne i precyzyjne.
   Z obydwu rąk, z baśki, a nawet na kopach – full contact bez ochraniaczy. 🙂

   GONG !    🙂

 10. Teraz do mnie dotarło, że to,
  Teraz do mnie dotarło, że to, co dla mnie jest oczywiste, ale dopiero po surwiwalu w polskim wymiarze sprawiedliwości, dla wielu jest czarną magią. I niech tak zostanie, proszę mi wierzyć, że miałem więcej szczęścia, tupetu, niż rozsądku. Polskie sądy to loteria i nie ma właściwie sądów, są sędziowie. W każdym razie, jako doświadczony przez wymiar sprawiedliwości napiszę wprost, że moje problemy z Owsiakiem się skończyły, Owsiaka problemy z prawem dopiero się zaczną.

  • Propaganda robi czytelnikom
   Propaganda robi czytelnikom kisiel z mózgów zgrabnie omijając sedno,
   czyli UTRZYMANIE W MOCY WYROKU PIERWSZEJ INSTANCJI w jego
   najważniejszych punktach – grzywna za pkt. 3 oskarżenia to przy tym nic.

   Pierwsza runda wygrana, ale do położenia na deski jeszcze trochę brakuje.
   Przeciwnik jest zmasakrowany wewnętrznie, choć trybuny jeszcze tego nie widzą.
   Tutaj w grę wchodzi tylko K.O. więc ciosy muszą być mocne i precyzyjne.
   Z obydwu rąk, z baśki, a nawet na kopach – full contact bez ochraniaczy. 🙂

   GONG !    🙂

 11. Jeśli ktoś ma podstawy by być
  Jeśli ktoś ma podstawy by być wkurzonym postępowaniem jakiejś firmy to musi pisać o tym w sposób łagodny, unikając mocnych sformułowań i określeń, tak by w nikogo nie zdenerwować. Inaczej sąd może ukarać go grzywną 5000 zł jednocześnie przyznając, że jego oburzenie było uzasadnione. Ciekawe czy takie zasady łagodnego pisania dotyczą wszystkich dziennikarzy (np. z tygodnika Nie albo Charlie Hebdo) czy tylko blogerów?

 12. Jeśli ktoś ma podstawy by być
  Jeśli ktoś ma podstawy by być wkurzonym postępowaniem jakiejś firmy to musi pisać o tym w sposób łagodny, unikając mocnych sformułowań i określeń, tak by w nikogo nie zdenerwować. Inaczej sąd może ukarać go grzywną 5000 zł jednocześnie przyznając, że jego oburzenie było uzasadnione. Ciekawe czy takie zasady łagodnego pisania dotyczą wszystkich dziennikarzy (np. z tygodnika Nie albo Charlie Hebdo) czy tylko blogerów?

 13. OK, rozumiem. Przez moment
  OK, rozumiem. Przez moment wydawało mi się, że skoro sąd apelacyjny wprost wymierzył grzywnę, to razem z "odstąpieniem od…", z prawomocnej wersji wyroku znika także stwierdzenie o zniewadze wzajemnej.

  Swoją drogą, to jest szczyt wszelkich absurdów, że w ramach kodeksu karnego sądy zajmują się wycenianiem hien, żebraków i im podobnych.

  Życzę wytrwałości!

 14. OK, rozumiem. Przez moment
  OK, rozumiem. Przez moment wydawało mi się, że skoro sąd apelacyjny wprost wymierzył grzywnę, to razem z "odstąpieniem od…", z prawomocnej wersji wyroku znika także stwierdzenie o zniewadze wzajemnej.

  Swoją drogą, to jest szczyt wszelkich absurdów, że w ramach kodeksu karnego sądy zajmują się wycenianiem hien, żebraków i im podobnych.

  Życzę wytrwałości!

 15. Wszystkie portale o tym trabia
   Wyglada to na probe wytracenia Pana Piotra z rownowagi. Pare tygodni temu MK wspominal o nowym matriale na WOSP/JO, zalecalbym po strokroc weryfikowac te informacje, mozliwe ze to gra operacyjna, ktorej celem jest Pana kompromitacja.

  • Na 1000% nie. Dostałem
   Na 1000% nie. Dostałem informacje, które zweryfikowałem, ale nie chcę się wyrywać i znów mozolnie udowadniać miesiącami brzydkie fakty. W tej chwili mam pewny materiał, który potwierdza, że mama, tata, dwie córki i konkubent córki wyciągają z fundacji kosmiczne miliony, których nie ma w sprawozdaniach WOŚP. Jeśli trzeba będzie opublikuję to, co mam i znów się przetoczę po sądach, ale czekam cierpliwie na dokumenty z samego środka WOŚP, które zaoszczędzą czasu i fatygi. Wszystko jest kwestią strachu, bo to już chyba czwarte podejście ludzi, którzy się boją macek Owsiaka i trudno im się dziwić, chociaż z 8 macek zostało Owsiakowi dwa kikuty.

   • Najpierw na spokojnie
    Najpierw na spokojnie przeczytaj wyrok. Dali ci ostrzeżenie. Jak się nie uspokoisz to wykończą cię na drodze cywilnej.:(

    W trakcie składania zeznań świadkowie, w tym zwłaszcza Jerzy Owsiak oraz Jan Mroczkowski, racjonalnie i przekonująco wykazali, jakie były okoliczności powołania spółki Złoty Melon oraz z jakich powodów i na jakiej zasadzie Fundacja WOŚP zawierała kontrakty ze spółką Mrówka Cała.

    Zakup przez Fundację poszczególnych nieruchomości przeznaczonych na jej siedzibę, organizacja imprezy Przystanek Woodstock czy też zawarcie umów ze spółką Mrówka Cała to dla oskarżonego przejaw (tutaj cytat z artykułów) “brudnych interesów”, dokonanych metodą “dojenia”, “lepkich rąk”, odbywających się “kosztem naiwnych podatników i z wykorzystaniem nieświadomych niczego wolontariuszy”.

    Odnosząc się do takiej postawy trzeba pamiętać, że w przestrzeni publicznej funkcjonują osoby, które nawet najbardziej szlachetne i pożyteczne działania potrafią skrytykować i ocenić wyłącznie w sposób negatywny, do czego jednak daje im prawo konstytucyjnie chroniona wolność słowa.

    Okoliczność ta nie może być więc podstawą do pociągnięcia oskarżonego do odpowiedzialności karnej za występek zniesławienia z artykułu 212 Kodeksu karnego. Wypowiadanie ocen, także tych najbardziej niesprawiedliwych, pozostaje bowiem poza zakresem oddziaływania wspomnianego przepisu.

    – See more at: http://24legnica.pl/matka-kurka-winny-i-ukarany-zapadl-prawomocny-wyrok/#sthash.eiQkDwK0.dpuf

    Zostałeś w majestacie prawa ukrzyżowany.Uważaj więc co piszesz bo teraz zacznie się mielenie na proszek.

    • Oczywiście, że tak, to jest
     Oczywiście, że tak, to jest więcej niż przesadzony sygnał i przecież o tym piszę kilkakrotnie, ale nic z tego. Proces cywilny? Proszę bardzo. Z mocy prawa wyrok sądu w Legnicy wskazuje na popełnienie przestępstwa przez Owsiaka (zniewaga wzajemna) i jak stwierdza Sąd I instancji, “daleko bardziej posunięta”, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Formalnością jest “wycenienie” zniewagi Owsiaka i w konsekwencji otwarcie przewodu cywilnego z mojej strony. Będzie chciał się “bawić”, to się “pobawimy”. Mnie zależy na art 32 konstytucji i jestem otwarty na symetrię. Jako ciekawostkę podam, że Zagajewski też nie ma lekko, ponieważ WIELOKROTNIE dopuścił się pomówienia, przed ogłoszeniem wyroku i poza czynnościami procesowymi, zarzucając mi znieważenie i zniesławienie WOŚP, podobnie jak zarząd fundacji, Owsiak, rzecznik i klient Zagajewskiego z “Pokojowego Patrolu”, który wyjdzie na tym najsłabiej, bo zaraz o nim zapomną.

     • Myślę, że mimo wzystko są
      Myślę, że mimo wzystko są powody do optymizmu…
      Sędzia pobawił się w publicystykę i tyle jego… Pokazał, że jest stronniczy ale nie mógł wywrócić wyroku I instancji do góry nogami bo i jak…

     • Trzeba to przemyśleć…
      Trzeba to przemyśleć…
      Bo sędzie de facto poweidział: "No cóż, są na tym świecie oszołomy którym dobroczynność Owsiaka się nie podoba no ale trudno… Mamy konstytucyjnie chronioną wolność słowa i takie oszołomy muszą mieć możliwość się wypowiadać"
      A to, że merytorycznie oszołom wygrał to już inna rzecz…
      I to mi nie daje spokoju…

 16. Wszystkie portale o tym trabia
   Wyglada to na probe wytracenia Pana Piotra z rownowagi. Pare tygodni temu MK wspominal o nowym matriale na WOSP/JO, zalecalbym po strokroc weryfikowac te informacje, mozliwe ze to gra operacyjna, ktorej celem jest Pana kompromitacja.

  • Na 1000% nie. Dostałem
   Na 1000% nie. Dostałem informacje, które zweryfikowałem, ale nie chcę się wyrywać i znów mozolnie udowadniać miesiącami brzydkie fakty. W tej chwili mam pewny materiał, który potwierdza, że mama, tata, dwie córki i konkubent córki wyciągają z fundacji kosmiczne miliony, których nie ma w sprawozdaniach WOŚP. Jeśli trzeba będzie opublikuję to, co mam i znów się przetoczę po sądach, ale czekam cierpliwie na dokumenty z samego środka WOŚP, które zaoszczędzą czasu i fatygi. Wszystko jest kwestią strachu, bo to już chyba czwarte podejście ludzi, którzy się boją macek Owsiaka i trudno im się dziwić, chociaż z 8 macek zostało Owsiakowi dwa kikuty.

   • Najpierw na spokojnie
    Najpierw na spokojnie przeczytaj wyrok. Dali ci ostrzeżenie. Jak się nie uspokoisz to wykończą cię na drodze cywilnej.:(

    W trakcie składania zeznań świadkowie, w tym zwłaszcza Jerzy Owsiak oraz Jan Mroczkowski, racjonalnie i przekonująco wykazali, jakie były okoliczności powołania spółki Złoty Melon oraz z jakich powodów i na jakiej zasadzie Fundacja WOŚP zawierała kontrakty ze spółką Mrówka Cała.

    Zakup przez Fundację poszczególnych nieruchomości przeznaczonych na jej siedzibę, organizacja imprezy Przystanek Woodstock czy też zawarcie umów ze spółką Mrówka Cała to dla oskarżonego przejaw (tutaj cytat z artykułów) “brudnych interesów”, dokonanych metodą “dojenia”, “lepkich rąk”, odbywających się “kosztem naiwnych podatników i z wykorzystaniem nieświadomych niczego wolontariuszy”.

    Odnosząc się do takiej postawy trzeba pamiętać, że w przestrzeni publicznej funkcjonują osoby, które nawet najbardziej szlachetne i pożyteczne działania potrafią skrytykować i ocenić wyłącznie w sposób negatywny, do czego jednak daje im prawo konstytucyjnie chroniona wolność słowa.

    Okoliczność ta nie może być więc podstawą do pociągnięcia oskarżonego do odpowiedzialności karnej za występek zniesławienia z artykułu 212 Kodeksu karnego. Wypowiadanie ocen, także tych najbardziej niesprawiedliwych, pozostaje bowiem poza zakresem oddziaływania wspomnianego przepisu.

    – See more at: http://24legnica.pl/matka-kurka-winny-i-ukarany-zapadl-prawomocny-wyrok/#sthash.eiQkDwK0.dpuf

    Zostałeś w majestacie prawa ukrzyżowany.Uważaj więc co piszesz bo teraz zacznie się mielenie na proszek.

    • Oczywiście, że tak, to jest
     Oczywiście, że tak, to jest więcej niż przesadzony sygnał i przecież o tym piszę kilkakrotnie, ale nic z tego. Proces cywilny? Proszę bardzo. Z mocy prawa wyrok sądu w Legnicy wskazuje na popełnienie przestępstwa przez Owsiaka (zniewaga wzajemna) i jak stwierdza Sąd I instancji, “daleko bardziej posunięta”, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Formalnością jest “wycenienie” zniewagi Owsiaka i w konsekwencji otwarcie przewodu cywilnego z mojej strony. Będzie chciał się “bawić”, to się “pobawimy”. Mnie zależy na art 32 konstytucji i jestem otwarty na symetrię. Jako ciekawostkę podam, że Zagajewski też nie ma lekko, ponieważ WIELOKROTNIE dopuścił się pomówienia, przed ogłoszeniem wyroku i poza czynnościami procesowymi, zarzucając mi znieważenie i zniesławienie WOŚP, podobnie jak zarząd fundacji, Owsiak, rzecznik i klient Zagajewskiego z “Pokojowego Patrolu”, który wyjdzie na tym najsłabiej, bo zaraz o nim zapomną.

     • Myślę, że mimo wzystko są
      Myślę, że mimo wzystko są powody do optymizmu…
      Sędzia pobawił się w publicystykę i tyle jego… Pokazał, że jest stronniczy ale nie mógł wywrócić wyroku I instancji do góry nogami bo i jak…

     • Trzeba to przemyśleć…
      Trzeba to przemyśleć…
      Bo sędzie de facto poweidział: "No cóż, są na tym świecie oszołomy którym dobroczynność Owsiaka się nie podoba no ale trudno… Mamy konstytucyjnie chronioną wolność słowa i takie oszołomy muszą mieć możliwość się wypowiadać"
      A to, że merytorycznie oszołom wygrał to już inna rzecz…
      I to mi nie daje spokoju…

 17. Przyzwoitość.
  Sąd nie powienien zasądzić nawet jednej złotówki kary ale cóż jeśli tak się stało to zwyczajna ludzka przyzwoitość nakazuje w takiej sytuacji dołożyć się do spłaty tych 5 tysięcy.
  W końcu piszesz także w naszym a na pewno moim imieniu.
  Jutro 5 dyszek prześlę choć krezusem nie jestem.
  Druga sprawa to dziwna informacja która mi się ukazała na moim kompie która zawiadamia mnie ,że witryna "Kontrowersje" jest niebezpieczna i zawiera niepożądane treści.
  Jak się domyślam walka idzie na całego ,musieli się Ciebie nieźle przestraszyć.
  Pozdrawiam i proszę nie odpuszczaj jurasowi.

 18. Przyzwoitość.
  Sąd nie powienien zasądzić nawet jednej złotówki kary ale cóż jeśli tak się stało to zwyczajna ludzka przyzwoitość nakazuje w takiej sytuacji dołożyć się do spłaty tych 5 tysięcy.
  W końcu piszesz także w naszym a na pewno moim imieniu.
  Jutro 5 dyszek prześlę choć krezusem nie jestem.
  Druga sprawa to dziwna informacja która mi się ukazała na moim kompie która zawiadamia mnie ,że witryna "Kontrowersje" jest niebezpieczna i zawiera niepożądane treści.
  Jak się domyślam walka idzie na całego ,musieli się Ciebie nieźle przestraszyć.
  Pozdrawiam i proszę nie odpuszczaj jurasowi.

 19. Panie Piotrze
      Popieram z całego serca Pana działania mające na celu ukazanie prawdziwej twarzy
     i  "charytatywnej" działalności Owsiaka.
   Jest to wyjątkowy hochsztapler.
    Dorzuciłem i ja parę groszy na tę grzywnę.
      Serdecznie Pana Pozdrawiam

 20. Panie Piotrze
      Popieram z całego serca Pana działania mające na celu ukazanie prawdziwej twarzy
     i  "charytatywnej" działalności Owsiaka.
   Jest to wyjątkowy hochsztapler.
    Dorzuciłem i ja parę groszy na tę grzywnę.
      Serdecznie Pana Pozdrawiam

 21. “Odnosząc się do takiej
  "Odnosząc się do takiej postawy trzeba pamiętać, że w przestrzeni publicznej funkcjonują osoby, które nawet najbardziej szlachetne i pożyteczne działania potrafią skrytykować i ocenić wyłącznie w sposób negatywny, do czego jednak daje im prawo konstytucyjnie chroniona wolność słowa."
  I właśnie się zastanawiam i coraz bardziej mi się to sformułowanie nie podoba – czy aby sędzia nie przekroczył swoich kompetencji oceniając w ten sposób jedną ze stron procesowych gdy tymczasem 2-ga strona też dopuściła się zniewagi a jednocześnie co do meritum sporu sprawę przegrała..

  • 1. Mówiąc krótko:
   "do czego jednak daje im prawo konstytucyjnie chroniona wolność słowa." Czyli sprzecznosc w sentencji sadu – tak, jest wolnosc slowa, ale placi Pan 5000.
   2. "Odnosząc się do takiej postawy trzeba pamiętać, że w przestrzeni publicznej funkcjonują osoby, które nawet najbardziej szlachetne i pożyteczne działania potrafią skrytykować i ocenić wyłącznie w sposób negatywny. Czyli – w jaki sposob Owsik udowodnil sadowi ze dziala szlachetnie i pozytecznie, skoro nawet nie dostarczyl kwitow?

   • Przypomina mi to wyrok w sprawie
    Bolek kontra Pan Wyszkowski

    Można nazwać Bolka Ubolkiem gdyż na to są papiery ale jednocześnie trzeba go publicznie przeprosić ponieważ jest osobą publiczną i byłoby mu bardziej przykro niż zwykłemu Kowalskiemu.

    W końcu Bolek sam się przeprosił w TVN za 25 tysięcy, które to nastepnie próbował wyprocesować od Krzysztofa Wyszkowskiego. Nie udało się, więc tefałen oddał Bolkowi wpłatę czym prędzej …

 22. “Odnosząc się do takiej
  "Odnosząc się do takiej postawy trzeba pamiętać, że w przestrzeni publicznej funkcjonują osoby, które nawet najbardziej szlachetne i pożyteczne działania potrafią skrytykować i ocenić wyłącznie w sposób negatywny, do czego jednak daje im prawo konstytucyjnie chroniona wolność słowa."
  I właśnie się zastanawiam i coraz bardziej mi się to sformułowanie nie podoba – czy aby sędzia nie przekroczył swoich kompetencji oceniając w ten sposób jedną ze stron procesowych gdy tymczasem 2-ga strona też dopuściła się zniewagi a jednocześnie co do meritum sporu sprawę przegrała..

  • 1. Mówiąc krótko:
   "do czego jednak daje im prawo konstytucyjnie chroniona wolność słowa." Czyli sprzecznosc w sentencji sadu – tak, jest wolnosc slowa, ale placi Pan 5000.
   2. "Odnosząc się do takiej postawy trzeba pamiętać, że w przestrzeni publicznej funkcjonują osoby, które nawet najbardziej szlachetne i pożyteczne działania potrafią skrytykować i ocenić wyłącznie w sposób negatywny. Czyli – w jaki sposob Owsik udowodnil sadowi ze dziala szlachetnie i pozytecznie, skoro nawet nie dostarczyl kwitow?

   • Przypomina mi to wyrok w sprawie
    Bolek kontra Pan Wyszkowski

    Można nazwać Bolka Ubolkiem gdyż na to są papiery ale jednocześnie trzeba go publicznie przeprosić ponieważ jest osobą publiczną i byłoby mu bardziej przykro niż zwykłemu Kowalskiemu.

    W końcu Bolek sam się przeprosił w TVN za 25 tysięcy, które to nastepnie próbował wyprocesować od Krzysztofa Wyszkowskiego. Nie udało się, więc tefałen oddał Bolkowi wpłatę czym prędzej …

 23. chyba nie jest źle
  Ale ten drugi sąd coś tam od siebie dorzucił na temat pierwszego wyroku (w głównej cześci), czy tylko podwyższył mandat za świętokradztwo?
  Pewnie potrzebne będzie uzasadnienie na piśmie do poczytania.
  Zniewaga niby wzajemna, ale jeden nic nie płaci, a drugi 5 tysięcy. Czyli jedna zniewaga 5 tysięcy razy większa niż druga.
  Dziwne to jest.
  Co ja mówię, 5 tysięcy razy. Nieskończenie większa!. Każda liczba jest nieskończenie większa od zera.

 24. chyba nie jest źle
  Ale ten drugi sąd coś tam od siebie dorzucił na temat pierwszego wyroku (w głównej cześci), czy tylko podwyższył mandat za świętokradztwo?
  Pewnie potrzebne będzie uzasadnienie na piśmie do poczytania.
  Zniewaga niby wzajemna, ale jeden nic nie płaci, a drugi 5 tysięcy. Czyli jedna zniewaga 5 tysięcy razy większa niż druga.
  Dziwne to jest.
  Co ja mówię, 5 tysięcy razy. Nieskończenie większa!. Każda liczba jest nieskończenie większa od zera.

 25. Dziękuje ludziom, którzy dziś
  Dziękuje ludziom, którzy dziś przyszli do Sądu i nie maiłem pojęcia, że przyjdą. Na pewno się nie obrażą, gdy napiszę, że to stary dobry materiał. Przepraszam, że na żywo byłem w innym świecie, teraz naprawdę szczerze dziękuję.

  • Hm
   Właśnie się zarejestrowałem bo kibicuję w obnażeniu Owsiaka. Witam całe Szanowne Państwo i do rzeczy:

   Ja bym się nie cieszył z tego wyroku, tu jest ewidentne uzasadnienie zostawiające furtkę. Jest ocena działań WOŚP i Owsiaka, jest uznanie za winnego i jest absurdalna grzywna. Przypomnę, że Joanna L. skazana za spowodowanie wypadku po pijaku dostała grzywnę 7 tys. zł.

   Tu się pewnie zacznie pchanie "do góry" każdej spornej kwestii i stopniowe oczyszczanie oskarżyciela. Już dziś na wielu portalach został odtrąbiony sukces i nie bez podstaw bo jednak to nie Owsiak ma płacić.

   Panie Kurka, proszę ważyć słowa i szermować faktami. Po co płacić grzywny skoro fakty przemawiają za Panem.

   Z pozdrowieniem.

 26. Dziękuje ludziom, którzy dziś
  Dziękuje ludziom, którzy dziś przyszli do Sądu i nie maiłem pojęcia, że przyjdą. Na pewno się nie obrażą, gdy napiszę, że to stary dobry materiał. Przepraszam, że na żywo byłem w innym świecie, teraz naprawdę szczerze dziękuję.

  • Hm
   Właśnie się zarejestrowałem bo kibicuję w obnażeniu Owsiaka. Witam całe Szanowne Państwo i do rzeczy:

   Ja bym się nie cieszył z tego wyroku, tu jest ewidentne uzasadnienie zostawiające furtkę. Jest ocena działań WOŚP i Owsiaka, jest uznanie za winnego i jest absurdalna grzywna. Przypomnę, że Joanna L. skazana za spowodowanie wypadku po pijaku dostała grzywnę 7 tys. zł.

   Tu się pewnie zacznie pchanie "do góry" każdej spornej kwestii i stopniowe oczyszczanie oskarżyciela. Już dziś na wielu portalach został odtrąbiony sukces i nie bez podstaw bo jednak to nie Owsiak ma płacić.

   Panie Kurka, proszę ważyć słowa i szermować faktami. Po co płacić grzywny skoro fakty przemawiają za Panem.

   Z pozdrowieniem.

 27. Sitwa
  Niestety Matka przerżnąłeś i dobrze wiedziałeś, że tak będzie. Mimo wszystko miałeś nadzieję.
  Nie ma Piotrze nadziei. Gdzieś tam, w którymś artykule prawidłowo oceniłeś sytuację. Ten balon kiedyś pęknie,
  ale musi zaboleć. Na koniec przypomnę choć pewnie nie muszę

  – Mam w nosie literę przepisów, ważny jest ich duch i ważne jest to, że Polacy mają prawo żyć w państwie, gdzie wymiar sprawiedliwości stoi na straży interesów obywateli, a nie na straży interesów sitwy tworzonej przez część prawników. Chcę, żeby stąd poszedł jasny przekaz do tej sitwy: nie zastraszycie mnie.

  No bo co to za wymiar sprawiedliwości, któremu na żądanie okazania istotnych dokumentów, stanowiących oczywisty, głowny dowód w sprawie Owsiak może powiedzieć "pocałujta w dupe wójta"? Czy jego postawa w sądzie nie wyczerpuje definicji:

  Mataczenie sposób na ukrycie faktów przez rozmówcę. Mataczenie polega na takim wyrażeniu myśli lub zdarzeń, by słuchacz nie dowiedział się tego, o czym mówca nie chce mu powiedzieć. Podczas mataczenie mówca może skorzystać z takich technik jak: podawanie nieprawdziwych informacji; udawanie, że infomacja została przez niego zapomniana; mówienie nie na temat.
  ?

  Cisną się słowa ostre i gorzkie …..

  Mimo wszystko wspierałem i bede wspierał bo nie wielu jest w tym kraju ludzi którzy samotnie, z otwartą przyłbicą, podnieśli rękę na ten mafijny system, którego Owsiak i WOŚP jest jednym z filarów.

  Pozdrawiam

  • Przepraszam bardzo, ale co
   Przepraszam bardzo, ale co przerżnąłem? Sądy stwierdziły, że Owsiak doi kasę z WOŚP, ale nazywanie go “królem żebraków” jest nieładne. Jednocześnie sądy stwierdziły, że “pierdol się” jest dużo bardziej nieładne od “hieny cmentarnej”. Mnie się podoba ta wykładnia. Przegram jeśli Sąd w Złotoryi pomimo prawomocnego wyroku stwierdzi, że Owsiakowi wolno, a mnie nie. Tylko, że Owsiak ogłosił moją obecność w Auschwitz i Katyniu, co jest idiotyzmem, a ja napisałem, że pan prezes wyjął co najmniej 46 melonów, co jest skromną częścią prawdy.

   • Przeprasza wstawiłem komentarz nie tam gdzie powinienem
    Nie dziel Piotrze włosa na czworo. Czytałem pobierznie, ale odniosłem wrażenie, że zostałeś umiejętnie zepchnięty do roli recenzenta, roli opiniotwórczej, która nie ma nic wspólnego z faktami.

    • Przeczytałeś po łebkach,
     Przeczytałeś po łebkach, wydałeś kategoryczną opinię i jeszcze zdążyłeś udzielić rady. Wszystko to dwa razy w ciągu 5 minut. Szybki jesteś. Mnie zajęło blisko dwa lata, żeby przed sądami 2 instancji udowodnić, że Owsiak wyciąga z puszki i wkłada do prywatnej kieszeni. Po drodze sądy wskazały, że Owsiak dopuścił się złamania prawa, w procesie, w którym był oskarżycielem, czego nie pamiętał Zagajewski przez 11 lat praktyki, no, ale nie dzielmy włosa na czworo. Ludzie kochajcie prawo dogłębnie, bo pobieżnie można sobie wskazującym palcem przetrzeć papier toaletowy, w trakcie czynności.

     • Nie przeczę
      Możesz się Piotrze wściekać, być może mój odbiór jest subiektywny, niestety przekaz jest jednoznaczny i w tym szambie o którym piszę prawdopodobnie chcą cię utopić.

 28. Sitwa
  Niestety Matka przerżnąłeś i dobrze wiedziałeś, że tak będzie. Mimo wszystko miałeś nadzieję.
  Nie ma Piotrze nadziei. Gdzieś tam, w którymś artykule prawidłowo oceniłeś sytuację. Ten balon kiedyś pęknie,
  ale musi zaboleć. Na koniec przypomnę choć pewnie nie muszę

  – Mam w nosie literę przepisów, ważny jest ich duch i ważne jest to, że Polacy mają prawo żyć w państwie, gdzie wymiar sprawiedliwości stoi na straży interesów obywateli, a nie na straży interesów sitwy tworzonej przez część prawników. Chcę, żeby stąd poszedł jasny przekaz do tej sitwy: nie zastraszycie mnie.

  No bo co to za wymiar sprawiedliwości, któremu na żądanie okazania istotnych dokumentów, stanowiących oczywisty, głowny dowód w sprawie Owsiak może powiedzieć "pocałujta w dupe wójta"? Czy jego postawa w sądzie nie wyczerpuje definicji:

  Mataczenie sposób na ukrycie faktów przez rozmówcę. Mataczenie polega na takim wyrażeniu myśli lub zdarzeń, by słuchacz nie dowiedział się tego, o czym mówca nie chce mu powiedzieć. Podczas mataczenie mówca może skorzystać z takich technik jak: podawanie nieprawdziwych informacji; udawanie, że infomacja została przez niego zapomniana; mówienie nie na temat.
  ?

  Cisną się słowa ostre i gorzkie …..

  Mimo wszystko wspierałem i bede wspierał bo nie wielu jest w tym kraju ludzi którzy samotnie, z otwartą przyłbicą, podnieśli rękę na ten mafijny system, którego Owsiak i WOŚP jest jednym z filarów.

  Pozdrawiam

  • Przepraszam bardzo, ale co
   Przepraszam bardzo, ale co przerżnąłem? Sądy stwierdziły, że Owsiak doi kasę z WOŚP, ale nazywanie go “królem żebraków” jest nieładne. Jednocześnie sądy stwierdziły, że “pierdol się” jest dużo bardziej nieładne od “hieny cmentarnej”. Mnie się podoba ta wykładnia. Przegram jeśli Sąd w Złotoryi pomimo prawomocnego wyroku stwierdzi, że Owsiakowi wolno, a mnie nie. Tylko, że Owsiak ogłosił moją obecność w Auschwitz i Katyniu, co jest idiotyzmem, a ja napisałem, że pan prezes wyjął co najmniej 46 melonów, co jest skromną częścią prawdy.

   • Przeprasza wstawiłem komentarz nie tam gdzie powinienem
    Nie dziel Piotrze włosa na czworo. Czytałem pobierznie, ale odniosłem wrażenie, że zostałeś umiejętnie zepchnięty do roli recenzenta, roli opiniotwórczej, która nie ma nic wspólnego z faktami.

    • Przeczytałeś po łebkach,
     Przeczytałeś po łebkach, wydałeś kategoryczną opinię i jeszcze zdążyłeś udzielić rady. Wszystko to dwa razy w ciągu 5 minut. Szybki jesteś. Mnie zajęło blisko dwa lata, żeby przed sądami 2 instancji udowodnić, że Owsiak wyciąga z puszki i wkłada do prywatnej kieszeni. Po drodze sądy wskazały, że Owsiak dopuścił się złamania prawa, w procesie, w którym był oskarżycielem, czego nie pamiętał Zagajewski przez 11 lat praktyki, no, ale nie dzielmy włosa na czworo. Ludzie kochajcie prawo dogłębnie, bo pobieżnie można sobie wskazującym palcem przetrzeć papier toaletowy, w trakcie czynności.

     • Nie przeczę
      Możesz się Piotrze wściekać, być może mój odbiór jest subiektywny, niestety przekaz jest jednoznaczny i w tym szambie o którym piszę prawdopodobnie chcą cię utopić.

  • Oczywiście, że wstawię i od
   Oczywiście, że wstawię i od razu powiem, że to będzie uzasadnienie tonujące to, co napisał Sąd Rejonowy w Złotoryi, ale nie zmieniające sensu. Tyle wyższa instancja mogła zrobić i zrobiła. To co funkcjonuje w sieci pod nazwą “pełne uzasadnienie” nie istnieje, to była wstawka dla mediów. Pełne uzasadnienie, jak każdy prawnik wie dopiero będzie się pisać przez najbliższe tygodnie.

   • Spokojnie
    Wiem, że to, co media nazywają "pełnym uzasadnieniem" – co wrzucił w internet gościu z portalu legnickiego, nim nie jest.
    To były tylko ustne motywy wydania wyroku.
    I chciałbym, aby wiedzieli to wszyscy czytający.
    Ustne motywy – to pobieżne streszczenie uzasadnienia w części rozważań sądu.
    Uzasadnienie wyroku to 2 części: ustalenia faktyczne ("sąd ustalił następujący stan faktyczny…") i rozważania ("sąd zważył, co następuje…").
    Obie części są ważne, ale w tym przypadku chętnie spojrzę na rozważania.

  • Oczywiście, że wstawię i od
   Oczywiście, że wstawię i od razu powiem, że to będzie uzasadnienie tonujące to, co napisał Sąd Rejonowy w Złotoryi, ale nie zmieniające sensu. Tyle wyższa instancja mogła zrobić i zrobiła. To co funkcjonuje w sieci pod nazwą “pełne uzasadnienie” nie istnieje, to była wstawka dla mediów. Pełne uzasadnienie, jak każdy prawnik wie dopiero będzie się pisać przez najbliższe tygodnie.

   • Spokojnie
    Wiem, że to, co media nazywają "pełnym uzasadnieniem" – co wrzucił w internet gościu z portalu legnickiego, nim nie jest.
    To były tylko ustne motywy wydania wyroku.
    I chciałbym, aby wiedzieli to wszyscy czytający.
    Ustne motywy – to pobieżne streszczenie uzasadnienia w części rozważań sądu.
    Uzasadnienie wyroku to 2 części: ustalenia faktyczne ("sąd ustalił następujący stan faktyczny…") i rozważania ("sąd zważył, co następuje…").
    Obie części są ważne, ale w tym przypadku chętnie spojrzę na rozważania.

  • AB, nazwijmy sprawe po imieniu
   jesli za uzycie takich sformulowan mialby zaplacic Owsiak czy ktos majetny to jeszcze byloby to do przyjecia chodz i tak razi mnie wysokosc. W koncu w procesie MK jest gora, wygral go a placi tak jakby przegral,  jak oskarzony, widac to…….?
   W przypadku czlowieka ktory wcale milionerem nie jest taka kwota to jak potezny kij przeciagniety po grzbiecie brzmiacy: nie podskakuj bo kolejnego razu juz tak latwo nie zniesiesz.
   Te sformulowania uzyte przez MK wcale nie sa wulgarne, nie maja bardzo silnego wydzwieku pejoratywnego biorac pod uwage internet, jesli za nie kaze sie grzywna w takiej wysokosci to jest to co najmniej zastanawiajace i to czlowieka ktory pelni wazna funkcje spoleczna w blogosferze, nie jest tez bogatym biznesmenem jak Kulczyk a pytania kierowane  przez niego do Owsiaka nie znalazly wciaz odpowiedzi..
   Gdyby kwota wynsila 500 zl a nie 5000 to jeszcze mozna byloby uznac, ze sie miesci w "granicach" i jest adekwatna do kieszeni zwyklego smiertelnika w Polsce.
   Taka wysokosc dla mnie to brzmi, wiecej nie podskakuj.
   Przeciez Ziobro tez musial placic wygorowana sume za swoje slowa znacznie ponad kwote jaka powinien miec zasadzona.
   System sie trzyma i broni, tak to odbieram a kto podskoczy, wybije mu to z glowy bijac po kieszeni.
   kwota za takie slowa dla szarego Kowalskiego w Polsce ktory srednio zarabia 1500 zl, jest zawrotna.

   Walesa za : "mamy durnia za prezydenta" nie zaplacil nawet zlotowki chodz obrazil urzedujaca glowe pantwa polskiego :
   http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Durnia-mamy-za-prezydenta-nie-obraza-prezydenta,wid,9728801,wiadomosc.html?ticaid=11469a

   irytuje to :rowni i rowniejsi.

   Owsiak obrazil MK,
   MK jest osoba publiczna, niech wiec placi tez Owsiak,
   i nie mniej niz MK!

  • AB, nazwijmy sprawe po imieniu
   jesli za uzycie takich sformulowan mialby zaplacic Owsiak czy ktos majetny to jeszcze byloby to do przyjecia chodz i tak razi mnie wysokosc. W koncu w procesie MK jest gora, wygral go a placi tak jakby przegral,  jak oskarzony, widac to…….?
   W przypadku czlowieka ktory wcale milionerem nie jest taka kwota to jak potezny kij przeciagniety po grzbiecie brzmiacy: nie podskakuj bo kolejnego razu juz tak latwo nie zniesiesz.
   Te sformulowania uzyte przez MK wcale nie sa wulgarne, nie maja bardzo silnego wydzwieku pejoratywnego biorac pod uwage internet, jesli za nie kaze sie grzywna w takiej wysokosci to jest to co najmniej zastanawiajace i to czlowieka ktory pelni wazna funkcje spoleczna w blogosferze, nie jest tez bogatym biznesmenem jak Kulczyk a pytania kierowane  przez niego do Owsiaka nie znalazly wciaz odpowiedzi..
   Gdyby kwota wynsila 500 zl a nie 5000 to jeszcze mozna byloby uznac, ze sie miesci w "granicach" i jest adekwatna do kieszeni zwyklego smiertelnika w Polsce.
   Taka wysokosc dla mnie to brzmi, wiecej nie podskakuj.
   Przeciez Ziobro tez musial placic wygorowana sume za swoje slowa znacznie ponad kwote jaka powinien miec zasadzona.
   System sie trzyma i broni, tak to odbieram a kto podskoczy, wybije mu to z glowy bijac po kieszeni.
   kwota za takie slowa dla szarego Kowalskiego w Polsce ktory srednio zarabia 1500 zl, jest zawrotna.

   Walesa za : "mamy durnia za prezydenta" nie zaplacil nawet zlotowki chodz obrazil urzedujaca glowe pantwa polskiego :
   http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Durnia-mamy-za-prezydenta-nie-obraza-prezydenta,wid,9728801,wiadomosc.html?ticaid=11469a

   irytuje to :rowni i rowniejsi.

   Owsiak obrazil MK,
   MK jest osoba publiczna, niech wiec placi tez Owsiak,
   i nie mniej niz MK!

 29. Ta sprawa…
  … z pewnością kosztowała Pana wiele nerwów i trudu, ale dla mnie i dla wielu czytelników była źródłem ogromnej satysfakcji. Tak więc parę złotych się Panu od nas należy jak psu zupa, bo sam widok Owsiaka biegającego po stole w poszukiwaniu słoika dostarczył mi więcej rozrywki niż większość hitów kinowych ostatnich lat 🙂

 30. Ta sprawa…
  … z pewnością kosztowała Pana wiele nerwów i trudu, ale dla mnie i dla wielu czytelników była źródłem ogromnej satysfakcji. Tak więc parę złotych się Panu od nas należy jak psu zupa, bo sam widok Owsiaka biegającego po stole w poszukiwaniu słoika dostarczył mi więcej rozrywki niż większość hitów kinowych ostatnich lat 🙂

 31. Brawo!
  Jeśli chodzi o postawę autora tego bloga, gospodarza tego portalu można się tylko powtarzać. Te 5 tys. zostało rzucone niczym koło ratunkowe do medialnej "interpretacji" wyroku i jego uzasadnienia. Gratuluję stanowczości, nieustępliwości, uporu i życzę wytrwałości.

  Pzdr.

 32. Brawo!
  Jeśli chodzi o postawę autora tego bloga, gospodarza tego portalu można się tylko powtarzać. Te 5 tys. zostało rzucone niczym koło ratunkowe do medialnej "interpretacji" wyroku i jego uzasadnienia. Gratuluję stanowczości, nieustępliwości, uporu i życzę wytrwałości.

  Pzdr.

 33. Dzięki za walkę Matko i powodzenia w kolejnych odsłonach z
  Jurasem! Żebyś tak dał czadu jak Krychowiak z Sewillą teraz w meczu z Borusią Mg. (na wyjeździe!) a Jurasowi życzę, żeby zebrał to co zasiał przez 20 lat, czyli 20 lat za kratami z różnych paragrafów i przepadek mienia 🙂

  P.S. Przelew poszedł i daj znać jak idzie twoja zbiórka publiczna, żebyś nie musiał dokładać z własnej kieszeni do tych 5 kafli do budżetu teoretycznej 3 RP…. kara pewnie pójdzie na kolejny zegarek "rządowy", na waciki dla Premierzycy albo wywiad dla ministra ^^

  • TO NIE JEST “ZBIÓRKA PUBLICZNA” ! ! !

   Cyt.z  Itzamna  –  "Przelew poszedł i daj znać jak idzie twoja zbiórka publiczna …"

   Tutaj nie ma żadnej ZBIÓRKI PUBLICZNEJ.  Jak ktoś chce wspomóc działalność
   Matki Kurki i jego bloga, może przekazać darowiznę. Nikt nie organizuje docelowej
   zbiórki publicznej  – nie wpisujcie w tytule przelewu takich głupot !

   • Pomijając wszelkie aspekty
    Pomijając wszelkie aspekty prawne, a przypomnę, że płacenie za kogokolwiek zasądzonej kwoty jest wykroczeniem, powtórzę, że ta dyscyplinująca kwota nie jest problemem. Znacznie trudniejsze będzie postawienie Owsiaka przed sądem, ale tylko to ma znaczenie.

 34. Dzięki za walkę Matko i powodzenia w kolejnych odsłonach z
  Jurasem! Żebyś tak dał czadu jak Krychowiak z Sewillą teraz w meczu z Borusią Mg. (na wyjeździe!) a Jurasowi życzę, żeby zebrał to co zasiał przez 20 lat, czyli 20 lat za kratami z różnych paragrafów i przepadek mienia 🙂

  P.S. Przelew poszedł i daj znać jak idzie twoja zbiórka publiczna, żebyś nie musiał dokładać z własnej kieszeni do tych 5 kafli do budżetu teoretycznej 3 RP…. kara pewnie pójdzie na kolejny zegarek "rządowy", na waciki dla Premierzycy albo wywiad dla ministra ^^

  • TO NIE JEST “ZBIÓRKA PUBLICZNA” ! ! !

   Cyt.z  Itzamna  –  "Przelew poszedł i daj znać jak idzie twoja zbiórka publiczna …"

   Tutaj nie ma żadnej ZBIÓRKI PUBLICZNEJ.  Jak ktoś chce wspomóc działalność
   Matki Kurki i jego bloga, może przekazać darowiznę. Nikt nie organizuje docelowej
   zbiórki publicznej  – nie wpisujcie w tytule przelewu takich głupot !

   • Pomijając wszelkie aspekty
    Pomijając wszelkie aspekty prawne, a przypomnę, że płacenie za kogokolwiek zasądzonej kwoty jest wykroczeniem, powtórzę, że ta dyscyplinująca kwota nie jest problemem. Znacznie trudniejsze będzie postawienie Owsiaka przed sądem, ale tylko to ma znaczenie.

 35. Gratulacje!
  Tak trzymać.

  Zaiste, przezabawne są te swędziowskie mamroty na boku sprowadzające się do tego, że niech już będzie że se menel Matka Kurka może mówić co tam chce, bo wolność słowa, wolność ocen i takie tam, przy jednoczesnym podtrzymaniu ustaleń sądu I instancji w zakresie zasadzania się tez Matki Kurki na prawdzie.

  Z takim talentem do wygibasów dzielny ten jurysta sprawdziłby się może nawet w niezwyciężonej stalowej Naczelnej Prokuraturze Wojskowej.

 36. Gratulacje!
  Tak trzymać.

  Zaiste, przezabawne są te swędziowskie mamroty na boku sprowadzające się do tego, że niech już będzie że se menel Matka Kurka może mówić co tam chce, bo wolność słowa, wolność ocen i takie tam, przy jednoczesnym podtrzymaniu ustaleń sądu I instancji w zakresie zasadzania się tez Matki Kurki na prawdzie.

  Z takim talentem do wygibasów dzielny ten jurysta sprawdziłby się może nawet w niezwyciężonej stalowej Naczelnej Prokuraturze Wojskowej.

 37. Piotr,
  orzeczenie  sądu  odczytuję  jak  wielu  tu  obecnych, czyli:

      Dobra, masz  rację. Ale  ponieważ  właśnie  ją  masz  a  mnie  jakoś  głupio  się  zbłaźnić  to  dowalam  Ci  karę  pieniężną. Bo  nie  byłeś  grzeczny  dla  Jurka  i  Jurkowi  było  przykro.

    Mam  nadzieję, że  zbierzesz  bez  problemu  na  grzywnę (przy  moim  niewielkim  udziale). Jakby  brakowało  to  napisz  śmiało. W  końcu, jak  było  to  napisane  wielokrotnie, wyręczasz  w  swej  robocie  "niepokornych"  dziennikarzy, którzy  za  to  – czego  między  innymi  nie  robią – biorą  pensję. Ich  wkład  polega  na opisaniu  Twej  batalii. I  za  to  znowu  biorą  kasę.

 38. Piotr,
  orzeczenie  sądu  odczytuję  jak  wielu  tu  obecnych, czyli:

      Dobra, masz  rację. Ale  ponieważ  właśnie  ją  masz  a  mnie  jakoś  głupio  się  zbłaźnić  to  dowalam  Ci  karę  pieniężną. Bo  nie  byłeś  grzeczny  dla  Jurka  i  Jurkowi  było  przykro.

    Mam  nadzieję, że  zbierzesz  bez  problemu  na  grzywnę (przy  moim  niewielkim  udziale). Jakby  brakowało  to  napisz  śmiało. W  końcu, jak  było  to  napisane  wielokrotnie, wyręczasz  w  swej  robocie  "niepokornych"  dziennikarzy, którzy  za  to  – czego  między  innymi  nie  robią – biorą  pensję. Ich  wkład  polega  na opisaniu  Twej  batalii. I  za  to  znowu  biorą  kasę.

 39. Grubsza sprawa
  Dla mnie Owsiak to jakaś grubsza sprawa. Przecież normalny człowiek nie ma pojęcia o takich sprawach-o zakładaniu firm-cieni, o kolejnych pod-firmach firmy matki, o przelewaniu pieniędzy na żonę, matkę, córkę czy cholera wie kogo jeszcze i wsadzanie kolejnych słupów tak żeby już sam zainteresowany się pogubił. Tym kieruje ktoś znacznie ważniejszy od Owsiaka, ktoś na szczytach władzy a i pieniądze, które dzięki zbiórkom zarabia idą na coś ciekawszego niż kolejne samochody. Kwestia gdzie i na co…I kto tym kieruje-bo dam sobie głowę uciąć że Owsiak to jedynie pionek.

 40. Grubsza sprawa
  Dla mnie Owsiak to jakaś grubsza sprawa. Przecież normalny człowiek nie ma pojęcia o takich sprawach-o zakładaniu firm-cieni, o kolejnych pod-firmach firmy matki, o przelewaniu pieniędzy na żonę, matkę, córkę czy cholera wie kogo jeszcze i wsadzanie kolejnych słupów tak żeby już sam zainteresowany się pogubił. Tym kieruje ktoś znacznie ważniejszy od Owsiaka, ktoś na szczytach władzy a i pieniądze, które dzięki zbiórkom zarabia idą na coś ciekawszego niż kolejne samochody. Kwestia gdzie i na co…I kto tym kieruje-bo dam sobie głowę uciąć że Owsiak to jedynie pionek.

 41. A najbardziej wygrał pewien
  A najbardziej wygrał pewien gigant intelektu, który z fundacyjnym adwokatem wniósł pozew zaczynający się od prawomocnego zniesławienia: “pozwany znieważał i zniesławiał WOŚP”. Z tego przypadku całe pokolenia w palestrze i na wykopie będą robić doktoraty.

 42. A najbardziej wygrał pewien
  A najbardziej wygrał pewien gigant intelektu, który z fundacyjnym adwokatem wniósł pozew zaczynający się od prawomocnego zniesławienia: “pozwany znieważał i zniesławiał WOŚP”. Z tego przypadku całe pokolenia w palestrze i na wykopie będą robić doktoraty.

 43. Śmiech na sali…
  Nie mogę patrzeć jak ludzie łykają tę propagandę… No wydaje mi się, że żyje w jakimś innym świecie. Zupełnie jak sprawa z matką Madzi z Sosnowca. Kręciła, kłamała, wygłupiała się, a ludzie jej wierzyli. Jednak w jej sprawie sąd nie podzielił zdania ludu. A co robi Pan Owsiak? Kręci, co chwile zmienia zdanie, obraża itd. Czy wy tego nie widzicie? Tak nie zachowuje się uczciwa osoba… Jeszcze 2 lata temu byłem murem za Owsiakiem, ale to co robi teraz przechodzi wszelkie granice. Tu wyrzuca dziennikarzy, tam nie chce pokazać dokumentów o które prosił sąd… No ludzie… Skoro Owsiak nie ma nic na sumieniu niech udostępni wszytkie rozliczenia itp. Niech pokaże niedowiarkom, że żadnych pieniędzy nie ruszył… Specjalnie założyłem konto, żeby to napisać. Panie Piotrze proszę nie dawać za wygraną! Bez Pana prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się prawdy o WOŚP i Owsiaku.
  Przesyłam również skromny datek, aby nie został Pan sam z tą "karą".

  Pozdrawiam 🙂

 44. Śmiech na sali…
  Nie mogę patrzeć jak ludzie łykają tę propagandę… No wydaje mi się, że żyje w jakimś innym świecie. Zupełnie jak sprawa z matką Madzi z Sosnowca. Kręciła, kłamała, wygłupiała się, a ludzie jej wierzyli. Jednak w jej sprawie sąd nie podzielił zdania ludu. A co robi Pan Owsiak? Kręci, co chwile zmienia zdanie, obraża itd. Czy wy tego nie widzicie? Tak nie zachowuje się uczciwa osoba… Jeszcze 2 lata temu byłem murem za Owsiakiem, ale to co robi teraz przechodzi wszelkie granice. Tu wyrzuca dziennikarzy, tam nie chce pokazać dokumentów o które prosił sąd… No ludzie… Skoro Owsiak nie ma nic na sumieniu niech udostępni wszytkie rozliczenia itp. Niech pokaże niedowiarkom, że żadnych pieniędzy nie ruszył… Specjalnie założyłem konto, żeby to napisać. Panie Piotrze proszę nie dawać za wygraną! Bez Pana prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się prawdy o WOŚP i Owsiaku.
  Przesyłam również skromny datek, aby nie został Pan sam z tą "karą".

  Pozdrawiam 🙂

 45. Wiemy przy okazji, jaką sumę system uważa za zaporową
  5 tys. ma zapłacić osoba – "organizator" Marszu Niepodległości  za brak współpracy z Władzo. Zbliżonymi kwotami sąd pognębił osoby protestujące na wykładzie Baumana. Chodzi dokładnie o to, o zastraszenie, zamknięcie ust, sponiewieranie. 5000 to jest bajońska suma dla większości Polaków. Przy 500 złotych grzywny śmiałaby się tylko nasza strona, przy 5000 triumfuje tamta, choć co do istoty przecież to różnica zerowa. Jednocześnie to nie są żadne pieniądze dla osobników z drugiej strony. "Tyle, to ja mam przy sobie" i nawet jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś mógłby zapomnieć o 5k w kieszeni spodni i na przykład uprać je na czerwono. Albo to, że żona spodniarza w WOŚP ma miesięczną pensję na poziomie tego, co przez cały dzień kwesty zbiera przeciętny tzw. sztab, to robi piorunujące wrażenie. Tylko że, wydobyte przy tej okazji oniemiałe "nosz… kurwa mać!" jest największyłm wyłomem w biznesie opartym na manipulacji. Dziękuję za pracę prowadzącą do przełomu. Osobno dziękuję za to, że dobrze się bawiłem przez dwa lata tego procesu. Poddaję pod uwagę osobom niepewnym, czy zrzucić się na bilety, że potrzeba trochę więcej. 5 tys. to jest kwota grzywny, ale MK będzie musiał jeszcze rozliczyć podatek od tego, co zbierzemy.

 46. Wiemy przy okazji, jaką sumę system uważa za zaporową
  5 tys. ma zapłacić osoba – "organizator" Marszu Niepodległości  za brak współpracy z Władzo. Zbliżonymi kwotami sąd pognębił osoby protestujące na wykładzie Baumana. Chodzi dokładnie o to, o zastraszenie, zamknięcie ust, sponiewieranie. 5000 to jest bajońska suma dla większości Polaków. Przy 500 złotych grzywny śmiałaby się tylko nasza strona, przy 5000 triumfuje tamta, choć co do istoty przecież to różnica zerowa. Jednocześnie to nie są żadne pieniądze dla osobników z drugiej strony. "Tyle, to ja mam przy sobie" i nawet jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś mógłby zapomnieć o 5k w kieszeni spodni i na przykład uprać je na czerwono. Albo to, że żona spodniarza w WOŚP ma miesięczną pensję na poziomie tego, co przez cały dzień kwesty zbiera przeciętny tzw. sztab, to robi piorunujące wrażenie. Tylko że, wydobyte przy tej okazji oniemiałe "nosz… kurwa mać!" jest największyłm wyłomem w biznesie opartym na manipulacji. Dziękuję za pracę prowadzącą do przełomu. Osobno dziękuję za to, że dobrze się bawiłem przez dwa lata tego procesu. Poddaję pod uwagę osobom niepewnym, czy zrzucić się na bilety, że potrzeba trochę więcej. 5 tys. to jest kwota grzywny, ale MK będzie musiał jeszcze rozliczyć podatek od tego, co zbierzemy.

 47. Dziękuję
  Szanowny Panie Piotrze. Dziękuję za to, co Pan do tej pory zrobił w sprawie tych oszustów moralnych, jakimi jest familia Owsiaków. Nastawia Pan własną klatę i przyjmuje na nią cały ten szlam, jaki parszywce raczą z siebie wylewać.  Do mojego podziękowania dokładam też samooabonamentowanie ;). Gdyby czasem brakło, proszę po prostu dać znać. Znajdzie się. 

  Pozdrawiam serdecznie!

 48. Dziękuję
  Szanowny Panie Piotrze. Dziękuję za to, co Pan do tej pory zrobił w sprawie tych oszustów moralnych, jakimi jest familia Owsiaków. Nastawia Pan własną klatę i przyjmuje na nią cały ten szlam, jaki parszywce raczą z siebie wylewać.  Do mojego podziękowania dokładam też samooabonamentowanie ;). Gdyby czasem brakło, proszę po prostu dać znać. Znajdzie się. 

  Pozdrawiam serdecznie!

 49. No cóż… 5 tys. to dużo, nawet bardzo, za coś tak błahego…
  Tym bardziej, że pajac w czerwonych gaciach używał dużo bardziej dosadnego słownictwa!
  Ośmieliłeś się podnieść rękę na jeden z filarów reżimu i dostałeś narazie dość bolesne ostrzeżenie, "nie idźcie tą drogą Ludwiku Dorn i Sabo…"
  Teraz jest sąd w Legnicy i 5 tys. ale kiedy sprawy przeniosą się do W-wy będzie to krotność tej kwoty :/
  Wszak onegdaj pisałem nie raz, że swojego towarzysze nie dadzą skrzywdzić.

  Teraz jednak wszystkie ręce na pokład i zrzućmy się wszyscy, ile kto może!!! Niechaj każdy włoży swą cegiełkę, mniejszą lub większą w podzięce za walkę z reżimem!

 50. No cóż… 5 tys. to dużo, nawet bardzo, za coś tak błahego…
  Tym bardziej, że pajac w czerwonych gaciach używał dużo bardziej dosadnego słownictwa!
  Ośmieliłeś się podnieść rękę na jeden z filarów reżimu i dostałeś narazie dość bolesne ostrzeżenie, "nie idźcie tą drogą Ludwiku Dorn i Sabo…"
  Teraz jest sąd w Legnicy i 5 tys. ale kiedy sprawy przeniosą się do W-wy będzie to krotność tej kwoty :/
  Wszak onegdaj pisałem nie raz, że swojego towarzysze nie dadzą skrzywdzić.

  Teraz jednak wszystkie ręce na pokład i zrzućmy się wszyscy, ile kto może!!! Niechaj każdy włoży swą cegiełkę, mniejszą lub większą w podzięce za walkę z reżimem!

 51. Szanowny M. Kurko
  Już na etapie poprzednich orzeczeń sądów pomyślałem że jesteś jedynym podsądnym w Polsce, który wierząc w sprawiedliwość, własną piersią broni ich dobrego imienia. Było to wynikiem kilku Twoich etapowych sukcesów osiągniętych tytaniczną wręcz robotą. Tak było również dlatego, że poprzedni sędzia nie docenił w odpowiednim stopniu kontekstu całego procesu, zdając sobie sprawę, że wyrok nie jest prawomocny, i w razie "wyższych" racji będzie mógł być "naprawiony". Właśnie to się stało, tylko że nie w odniesieniu do poprzednich ustaleń sądu, ale w odniesieniu do Ciebie. A ten kontekst to interes mafii, o którym sądy mają wiedzieć i ich bronić. Nie bez powodu Owsiak został obwieszony jakimiś medalami przez Belweder gdy już cała blogosfera i duża część innych przekaziorów chuczała o skandalu w "owsiance" i Twojej roli w jego ujawnieniu. Twoje zwycięstwo polega właśnie na obnażeniu jednej z nikczemnych patologii, a w aktach sądowych udało Ci się umieścić ręką "sprawiedliwości" kilka nieusuwalnych kwiatków. My "kontrowersyjni", każdy według swoich możliwości postaramy się przejąć udziały w Twoim "urobku", nie jako składki na grzywnę, bo to podobno zabronione, ale jako wkład do walki z jawną bandyterką.
  Co do aktualnej sytuacji, to Twoje pierwsze odczucie jest słuszne, zostałeś ukąszony bo zadałeś celny cios bandzie nikczemnych zbirów chronionych przez wierchuszkę naszego nieszczęśliwego kraju, jak mawia klasyk. W orzeczeniu dot. wośp etc, nic się nie zmieniło. 
  Czytałem gdzieś, że w rzeczywistości to Ty nawet nie nazwałeś Owsiaka hieną, tylko że właśnie na takie miano pracuje.
  Przepraszam, że się rozpisałem. Pozdrawiam.

 52. Szanowny M. Kurko
  Już na etapie poprzednich orzeczeń sądów pomyślałem że jesteś jedynym podsądnym w Polsce, który wierząc w sprawiedliwość, własną piersią broni ich dobrego imienia. Było to wynikiem kilku Twoich etapowych sukcesów osiągniętych tytaniczną wręcz robotą. Tak było również dlatego, że poprzedni sędzia nie docenił w odpowiednim stopniu kontekstu całego procesu, zdając sobie sprawę, że wyrok nie jest prawomocny, i w razie "wyższych" racji będzie mógł być "naprawiony". Właśnie to się stało, tylko że nie w odniesieniu do poprzednich ustaleń sądu, ale w odniesieniu do Ciebie. A ten kontekst to interes mafii, o którym sądy mają wiedzieć i ich bronić. Nie bez powodu Owsiak został obwieszony jakimiś medalami przez Belweder gdy już cała blogosfera i duża część innych przekaziorów chuczała o skandalu w "owsiance" i Twojej roli w jego ujawnieniu. Twoje zwycięstwo polega właśnie na obnażeniu jednej z nikczemnych patologii, a w aktach sądowych udało Ci się umieścić ręką "sprawiedliwości" kilka nieusuwalnych kwiatków. My "kontrowersyjni", każdy według swoich możliwości postaramy się przejąć udziały w Twoim "urobku", nie jako składki na grzywnę, bo to podobno zabronione, ale jako wkład do walki z jawną bandyterką.
  Co do aktualnej sytuacji, to Twoje pierwsze odczucie jest słuszne, zostałeś ukąszony bo zadałeś celny cios bandzie nikczemnych zbirów chronionych przez wierchuszkę naszego nieszczęśliwego kraju, jak mawia klasyk. W orzeczeniu dot. wośp etc, nic się nie zmieniło. 
  Czytałem gdzieś, że w rzeczywistości to Ty nawet nie nazwałeś Owsiaka hieną, tylko że właśnie na takie miano pracuje.
  Przepraszam, że się rozpisałem. Pozdrawiam.

 53. Panie Piotrze!
  Panie Piotrze!
  Zawsze Pan przedstawiał, na podstawie jakich materiałów formułował Pan swoje sądy. Były to logicznie nasuwające się stwierdzenia. Takie same wywnioskowałbym z tych źródeł i ja, i każdy inny uczciwy człowiek. Sąd czepia się dosadności Pańskich sformułowań, ale one właśnie trafiają w sedno i oddają najdokładniej obraz rzeczywistości.
  Cytat z uzasadnienia:
  "Odnosząc się do takiej postawy (chodzi o Pańską) trzeba pamiętać, że w przestrzeni publicznej funkcjonują osoby, które nawet najbardziej szlachetne i pożyteczne działania potrafią skrytykować i ocenić wyłącznie w sposób negatywny, do czego jednak daje im prawo konstytucyjnie chroniona wolność słowa."
  Tym zdaniem sędzia obnaża iście "rinneową" stronniczość. Nie krytykuje przecież Pan szlachetne i pożyteczne działań deklarowane przez WOŚP, ale demaskuje rzeczywiste, choć skrywane działania rodziny prezesa, które nie mają ze szlachetnością nic wspólnego.
  Pan jest przyzwoitym człowiekiem. Proszę się nie zniechęcać.
  Pozdrawiam serdecznie!

 54. Panie Piotrze!
  Panie Piotrze!
  Zawsze Pan przedstawiał, na podstawie jakich materiałów formułował Pan swoje sądy. Były to logicznie nasuwające się stwierdzenia. Takie same wywnioskowałbym z tych źródeł i ja, i każdy inny uczciwy człowiek. Sąd czepia się dosadności Pańskich sformułowań, ale one właśnie trafiają w sedno i oddają najdokładniej obraz rzeczywistości.
  Cytat z uzasadnienia:
  "Odnosząc się do takiej postawy (chodzi o Pańską) trzeba pamiętać, że w przestrzeni publicznej funkcjonują osoby, które nawet najbardziej szlachetne i pożyteczne działania potrafią skrytykować i ocenić wyłącznie w sposób negatywny, do czego jednak daje im prawo konstytucyjnie chroniona wolność słowa."
  Tym zdaniem sędzia obnaża iście "rinneową" stronniczość. Nie krytykuje przecież Pan szlachetne i pożyteczne działań deklarowane przez WOŚP, ale demaskuje rzeczywiste, choć skrywane działania rodziny prezesa, które nie mają ze szlachetnością nic wspólnego.
  Pan jest przyzwoitym człowiekiem. Proszę się nie zniechęcać.
  Pozdrawiam serdecznie!

 55. Sprawa.
  Obstawiam, że sprawę przeciwko Owsiakowi rozegrają tak jak rozegrali wiele innych np. z Kobylańskim. Najpierw sąd uznał, ze Sikorski miał prawo obrazić powoda, a co do reszty kundli,  do których nie dało się zastosować tej samej sztuczki, grał na przedawnienie lub śmierć Kobylańskiego. No  i się udało.

 56. Sprawa.
  Obstawiam, że sprawę przeciwko Owsiakowi rozegrają tak jak rozegrali wiele innych np. z Kobylańskim. Najpierw sąd uznał, ze Sikorski miał prawo obrazić powoda, a co do reszty kundli,  do których nie dało się zastosować tej samej sztuczki, grał na przedawnienie lub śmierć Kobylańskiego. No  i się udało.

 57. Blog czytam od grudnia 2014, dzisiaj rejestracja konta.
  Na wstępie chciałbym przywitać się z wszystkimi użytkownikami bloga.
  Do dnia dzisiejszego nie wspierałem bezpośrednio Kontrowersje.net, ale od dnia dzisiejszego to się zmienia.
  Zastanawia mnie skala zwiększenia zadośćuczynienia jaką zastosował sąd.
  Ciekawe na ile wpłynął na nią fakt oddania w międzyczasie na blog  Matki Kurki w konkursie Blog Roku 2014 – 1264 głosów, która to liczba przewyższa sumę głosów trzech blogów nominowanych  do dalszego etapu w kategorii "życie i społeczeństwo".
  Może pan Piotr został w ten sposób podliczony?
  Kończąc napiszę tylko,że te 5tys. jest tylko ułamkiem kwoty jaką dzięki działaniom MK  Owsiak będzie musiał skombinować (oddać, załatwić sponsorów) aby uratować tegoroczne wyniki finału.
  WOŚP zapowiada na swojej stronie transparentne rozliczanie – warto było.

 58. Blog czytam od grudnia 2014, dzisiaj rejestracja konta.
  Na wstępie chciałbym przywitać się z wszystkimi użytkownikami bloga.
  Do dnia dzisiejszego nie wspierałem bezpośrednio Kontrowersje.net, ale od dnia dzisiejszego to się zmienia.
  Zastanawia mnie skala zwiększenia zadośćuczynienia jaką zastosował sąd.
  Ciekawe na ile wpłynął na nią fakt oddania w międzyczasie na blog  Matki Kurki w konkursie Blog Roku 2014 – 1264 głosów, która to liczba przewyższa sumę głosów trzech blogów nominowanych  do dalszego etapu w kategorii "życie i społeczeństwo".
  Może pan Piotr został w ten sposób podliczony?
  Kończąc napiszę tylko,że te 5tys. jest tylko ułamkiem kwoty jaką dzięki działaniom MK  Owsiak będzie musiał skombinować (oddać, załatwić sponsorów) aby uratować tegoroczne wyniki finału.
  WOŚP zapowiada na swojej stronie transparentne rozliczanie – warto było.

 59. Witam.
  Czas na deklarację z mojej strowny. Po pierwsze, dzięki za zaangażowanie panie Piotrze. Po drugie –  Byłem od początku uczestnikiem WOŚP, odkąd tylko ta idea powstała. Pamiętam pierwszy finał i pierwszy zorganizowany koncert w mojej miejscowości. Grono znajomych również w tym uczestniczyło. Do dziś mam bilet z tego wydarzenia z Twoim Juras autografem. To były czasy naszej młodości, piękne i pełne optymizmu. Mieliśmy poczucie, że bierzemy udział w czymś wielkim. Teraz po latach, bo jesteśmy już blisko 40-stki, czujemy się najzwyczajniej oszukani. Wspieraliśmy WOŚP finansowo bez mrógnięcia okiem.  Zamiast na przyjemności dawało się na WOŚP. Nie na Ciebie Juras- ROZUMIESZ!!! Przykro nam wspominać tamte czasy z perspektywy wychodzacych na jaw przekrętów. Zniszczyłeś nasze wspomnienia, coś co jest czenniejsze niż przekazane pieniądze. Zawiedliśmy się. Czuję się zobowiązany wypowiadać te gorzkie słowa w moim imieniu i moich przyjaciół. Prawo do tego daje mi odwołanie do moralności i to, że dotyczy to nas bezpośrednio- byliśmy tego uczestnikami i świadkami. 
  Od dłuższego czasu nie angażuję się w WOŚP. Odrzuca mnie to co sie dzieje a szczególnie ze względu na moje dzieci. Nie chcę, żeby uczestniczyły w demoralizatorskim przekazie hasła "Róbta co chceta". Nie chcę, żeby po latach, tak jak i ja, poczuły się oszukane, wykiwane.

  Po trzecie- w zamian za  dysonans poznawczy p. Piotrze deklaruję "dawać" na kontrowersje.net

  Pozdrawiam. 

 60. Witam.
  Czas na deklarację z mojej strowny. Po pierwsze, dzięki za zaangażowanie panie Piotrze. Po drugie –  Byłem od początku uczestnikiem WOŚP, odkąd tylko ta idea powstała. Pamiętam pierwszy finał i pierwszy zorganizowany koncert w mojej miejscowości. Grono znajomych również w tym uczestniczyło. Do dziś mam bilet z tego wydarzenia z Twoim Juras autografem. To były czasy naszej młodości, piękne i pełne optymizmu. Mieliśmy poczucie, że bierzemy udział w czymś wielkim. Teraz po latach, bo jesteśmy już blisko 40-stki, czujemy się najzwyczajniej oszukani. Wspieraliśmy WOŚP finansowo bez mrógnięcia okiem.  Zamiast na przyjemności dawało się na WOŚP. Nie na Ciebie Juras- ROZUMIESZ!!! Przykro nam wspominać tamte czasy z perspektywy wychodzacych na jaw przekrętów. Zniszczyłeś nasze wspomnienia, coś co jest czenniejsze niż przekazane pieniądze. Zawiedliśmy się. Czuję się zobowiązany wypowiadać te gorzkie słowa w moim imieniu i moich przyjaciół. Prawo do tego daje mi odwołanie do moralności i to, że dotyczy to nas bezpośrednio- byliśmy tego uczestnikami i świadkami. 
  Od dłuższego czasu nie angażuję się w WOŚP. Odrzuca mnie to co sie dzieje a szczególnie ze względu na moje dzieci. Nie chcę, żeby uczestniczyły w demoralizatorskim przekazie hasła "Róbta co chceta". Nie chcę, żeby po latach, tak jak i ja, poczuły się oszukane, wykiwane.

  Po trzecie- w zamian za  dysonans poznawczy p. Piotrze deklaruję "dawać" na kontrowersje.net

  Pozdrawiam. 

 61. Abonament
  Uważam że najlepiej by było gdyby płacący abonament płacili, ale nie pisali o tym.
  Niestety państwo polskie zajmuje się głównie uciskiem obywateli i szukaniem okazji do ich łupienia, więc ma paragrafy na taką okazję.

  PS Z pewnością znajdą się "życzliwi" wykorzystujący każdą okazję do pisania donosów, owsiakowe przy.upasy z pewnością pilnie czytają ten blog.

 62. Abonament
  Uważam że najlepiej by było gdyby płacący abonament płacili, ale nie pisali o tym.
  Niestety państwo polskie zajmuje się głównie uciskiem obywateli i szukaniem okazji do ich łupienia, więc ma paragrafy na taką okazję.

  PS Z pewnością znajdą się "życzliwi" wykorzystujący każdą okazję do pisania donosów, owsiakowe przy.upasy z pewnością pilnie czytają ten blog.

 63. Wyrok skazujący na Piotra W. piszącego nieprawdę
  4 lutego 2016 r sąd w Legnicy uznał że Pan Piotr Wielgucki perfidnie kłamał, szkalując szefa WOSP. Pan wielgucki jest na utrzymaniu żony nauczycielki, więc sąd nie dał mu wysokiej kary, ma przeprosić Pana Jurka Owsiaka, za szerzenie kłamstw o podruży do NY za pieniądze z puszek. Ktoś kto nie płaci nic na WOŚP, nie płaci podatków, nie może bezprawnie siać nienawiści to już drugi wyrok w ostatnich 2 latach za kłamstwa. Przez tego małego pana. Być może wpłyneło o 1 mln mniej do WOSP, będzie mniej łóżek i sprzętu na oddziały dla osób starszych, Jak teraz mieszka się komuś takiemu w Złotoryji. Czy już się z niej wyniósł. Gratuluję mieszkańcom takiego sąsiada.
  Filmik z ogłoszenia wyroku z pełnym uzasadnieniem o kłamliwych i złych intencjach zawistnego piotra jest na stronach WOSP.gov.pl i se.pl

 64. Wyrok skazujący na Piotra W. piszącego nieprawdę
  4 lutego 2016 r sąd w Legnicy uznał że Pan Piotr Wielgucki perfidnie kłamał, szkalując szefa WOSP. Pan wielgucki jest na utrzymaniu żony nauczycielki, więc sąd nie dał mu wysokiej kary, ma przeprosić Pana Jurka Owsiaka, za szerzenie kłamstw o podruży do NY za pieniądze z puszek. Ktoś kto nie płaci nic na WOŚP, nie płaci podatków, nie może bezprawnie siać nienawiści to już drugi wyrok w ostatnich 2 latach za kłamstwa. Przez tego małego pana. Być może wpłyneło o 1 mln mniej do WOSP, będzie mniej łóżek i sprzętu na oddziały dla osób starszych, Jak teraz mieszka się komuś takiemu w Złotoryji. Czy już się z niej wyniósł. Gratuluję mieszkańcom takiego sąsiada.
  Filmik z ogłoszenia wyroku z pełnym uzasadnieniem o kłamliwych i złych intencjach zawistnego piotra jest na stronach WOSP.gov.pl i se.pl