Polska-Izrael. Ostra debata między ofiarami kata...

Prześlij dalej:

Nim Polacy wypełzli spod sowieckiego buta, Żydzi po założeniu swojego państwa dogadali się ze swoimi byłymi oprawcami Niemcami, dla których często żywili podziw i szacunek. W swojej narracji II wojny zdążyli już światu namalować swoją historię z krwawym, prymitywnym Polakiem w tle. Obrazowo mówiąc, w ofiarowanej dziś narracji historycznej II wojny światowej Żydzi stoją już na mecie, a Polacy dopiero po przebraniu się w narodowe barwy i  krótkiej rozgrzewce mijają pas startowy…

A przecież nie ma powodów do walki między Polakami a Żydami. Dzielą nas wielkie różnice jak inne religie, inne systemy wartości, inna kultura, ale wiele mamy też wspólnego wspólną trudną historię, tradycję odrodzenia po klęskach i politycznym niebycie, wierność i obrona tradycji i narodowej niepodległości.

Dziś nasilają się ataki i żądania odszkodowań za mienie pozostawione bez spadkobierców szczególnie ze strony żydowskiej diaspory w USA. Sprawy spadkowe dla amerykańskich Żydów zostały zamknięte w 1960 r. Polska zapłaciła odszkodowanie na ręce rządu ówczesnego prezydenta J.F. Kennedy, to porozumienie przeszło przez Sejm i przez amerykański Kongres. Nie ma prawnych podstaw do nowej rundy odszkodowań, w powyższym porozumieniu wszelkie roszczenia wziął na siebie rząd USA. Teraz diaspora usiłuje przeforsować roszczenia w Senacie (już przeszły S 447) i w Kongresie, H.R. 1226 na podstawie wymyślonego dziedziczenia plemiennego i religijnego, co pozostaje w sprzeczności z praktykowanym od czasów rzymskich prawem.  Przyjęcie przez połączone izby Kongresu takich rozczeń naruszyłyby dotychczasowy porządek prawny, ale widocznie forsa nie śmierdzi.

Dlaczego tylu Żydów zginęło bez pozostawienia testamentu? Całe rodziny były przemieszczane najpierw do gett, a później do obozów zagłady. Tak jak całe polskie rodziny były wywożone ze wschodnich ziem okupowanej Polski na Syberię, nad Morze Białe, czy do Kazachstanu. One też wyrwane ze swoich domów nie pozostawiły testamentów. I sprawa druga relacji Żydów, którzy przeżyli wojnę i wracając do swoich domów zastawiali czasem w nich Polaków, których wcześniej Niemcy wyrzucili z ich domów i mieszkań, aby je przeznaczyć dla Niemców.  Żydzi powinni spojrzeć na to, kto był sprawcą wszystkich wojennych nieszczęść, kto sprawował kontrolę w okupowanej Polsce. Co mają powiedzieć Polacy wysiedlani tysiącami z Zamojszczyzny, wysiedleni przez Niemców aby ich domy i własność zajęli Niemcy...

Polacy zaczynają podnosić głowy świadomi, że dotychczasowa polska rzadowa polityka zagłaskiwania Żydów prowadzi tylko do kolejnych coraz to bardziej śmiałych ataków, nowych żydowskich prowokacji i żądań. Polacy nie mogą zrozumieć jak można brnąć dalej w tej polityce i oczekiwać innych rezultatów, to przecież definicja szaleństwa.  W polskim muzeum Polin, Żydzi posuwają się do licznych prowokacji na co zwróciła ostatnio uwagę dr Magdalena Ogórek:

“Jako Polka nie zgadzam się na finansowanie z publicznych pieniędzy instytucji, która zamiast budować mosty pomiędzy Polakami i Żydami, tworzy nowe podziały, pomawia i manipuluje faktami.”

Strony

Źródło foto: 
4330 liczba odsłon
Obrazek użytkownika Jacek K.M.

Autor artykułu: Jacek K.M.