Reklama

Tak mi się wydaje, że najlepszą relacją z sali sądowej będzie przerobiona na felieton ściąga, którą się posługiwałem w trakcie rozprawy. Było tak. W sali nr 118 złotoryjskiego sądu, od godziny 9.00 składałem wyjaśnienia, tuż po odczytaniu aktu oskarżenia i po tandetnym spektaklu, który odegrał mecenas Zagajewski. Do sądu, z pomocą kilku osiłków zatrudnionych w „Pokojowym Patrolu”, mecenas wniósł pudła znacznych gabarytów, w których miały się znajdować dokumenty księgowe WOŚP. Szybko się jednak okazało to, co się często w przypadku WOŚP okazuje, otóż dokumenty stanowiły mały fragment, reszta rzekomo podlega kontroli skarbowej, ale gdyby sąd przyjął mój wniosek o ujawnienie wszystkich faktur, to mecenas musiałby wynająć TIR-a. Komedia opanowana przez WOŚP do perfekcji. Tymczasem żyjemy w XXI wieku i jest coś takiego, jak elektroniczny rejestr faktur, zakupowych, sprzedaży i kosztowych albo i zwykła, „ręczna”, księga przychodów i rozchodów, którą comiesięcznie składa do US każdy podmiot gospodarczy. W taki prosty sposób redukujemy TIR-a do poziomu aktówki i tego będę się domagał. Mecenas zagrał efekciarstwem wybierając jakąś bezpieczną dla wizerunku medialnego makulaturę z WOŚP, natomiast całość rozliczeń przedstawił jako logistycznie monstrualną operację. Prosty rejestr sprzedaży, zakupów i kosztów (księga rachunkowa lub księga przychodów i rozchodów), to mnie i wielu interesuje. Jeszcze raz złożę wniosek do sądu, w którym doprecyzuje żądanie i mam nadzieję skończyć z komedią „moglibyśmy pokazać, ale kontrole i gabaryty uniemożliwiają”. Po odczytaniu aktu oskarżenia zwróciłem uwagę na błędy formalne, takie jak przezywanie mnie „Złotą Kurką” i zarzut publikowania na jakiejś stronie zbudowanej na WordPress, którą pierwszy raz na oczy widziałem w akcie oskarżenia. Dalej zaczęły się konkrety związane z podstawą prawną aktu oskarżenia.

Reklama

Bezzasadne zastosowanie art. 212 i 216 kk.

1) Zastosowanie art. 212 kk. sprzeczne z medialnym wizerunkiem prezesa Owsiaka głoszącego miłość, przyjaźń, pojednanie, demokrację europejską.

a. Nie chodzi o ochronę dóbr osobistych, zamiarem peerelowskiego ustawodawcy była cenzura prewencyjna i z tej okazji skorzystał prezes Owsiak.
b. Rada Europejska zobowiązuje Polskę do usunięcia z kodeksu karnego art. 212 kk.
c. organizacje pozarządowe od lewa do prawa domagają się usunięcia zapisu.
d. porażka prezesa Owsiaka na starcie procesu, jeśli chciał bronić swojego dobrego imienia i imienia fundacji powinien sięgnąć po zapis z kodeksu cywilnego. Prosi się o artykuł 24 kc.

2) Przepisy regulujące zastosowanie art. 212 kk.

Art. 213 kk.

§ 1. Nie ma przestępstwa określonego w art. 212 § 1, jeżeli zarzut uczyniony niepublicznie jest prawdziwy.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 212 § 1 lub 2, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut:

1) dotyczący postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną lub

2) służący obronie społecznie uzasadnionego interesu.

Rozbiłem swoje wyjaśnienia na prawdziwość zarzutów i społecznie uzasadniony interes.

a. w akcie oskarżenia nie ma ani jednego sprostowania informacji, jest tylko i wyłącznie mnóstwo odniesień do wyrażonych opinii. Korzystałem z rozliczeń WOŚP, wypowiedzi medialnych prezesa Owsiaka i publikacji dostępnych na dużych portalach. Mecenas nie mógł zakwestionować opublikowanych informacji, ponieważ musiałby podważyć wiarygodność rozliczeń finansowych WOŚP
b. Naruszenie społecznie uzasadnionego interesu:

Art. 68. Konstytucji

1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.
3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.

Pan prezes Owsiak usiłuje zastąpić państwo, które ma konstytucyjny obowiązek zapewnienia obywatelom dostępu do służby zdrowia. Szczególnie upodobał sobie pkt. 3, co ma oczywiście marketingowe uzasadnienie, nic tak nie nakręca emocji jak choroby starców i dzieci. Kosztowne i pozbawione braku odpowiedzialności pomylenie ról i do tego paradoks wzmagający, a nie likwidujący patologię. Państwo przyjmuje fatalną diagnozę prezesa Owsiaka, którego ocena służby zdrowia jest bardzo podobna do ocen milionów Polaków, ale tylko WOŚP może przedstawić fatalny obraz państwa i w odpowiedzi nie dostać pliku statystyk z GUS pokazujących, że w Polsce nie ma biedy, ale otrzymać od państwa wsparcie w postaci finansowania WOŚP. Państwo do spółki z WOŚP organizuje sobie doroczną fiestę na gruzach służby zdrowia, zamiast środki i systemowe rozwiązanie skierować bezpośrednio do odpowiednich struktur odpowiedzialnych za funkcjonowanie służby zdrowia. Koszty działalności WOŚP ponoszą samorządy, media publiczne i poszczególne resorty, a sam problem nadal pozostaje nierozwiązany. WOŚP zbiera datki na rybę nie na wędki.

Działalność WOŚP jest na wielu płaszczyzna szkodliwa dla najlepiej pojętego interesu społecznego. Fundacja i prezes poprzez agresywne działania marketingowe budują fałszywe aksjomaty. Według GUS w roku 2011 na służbę zdrowia przeznaczono 105 miliardów są to wszystkie wydatki łącznie z inwestycyjnymi, w tym 69,2 miliarda to zapisy budżetowe. Rekordowa suma 50 milionów zebrana przez WOŚP nie daje nawet procenta udziału w wydatkach na służbę zdrowia. Żeby oddać skalę warto przypomnieć, że miliard to 1000 milionów, ta informacja wzbudziła spore poruszenie wśród funkcjonariuszy „Pokojowego Patrolu”, którzy zaczęli szeptać pytaniami, czy rzeczywiście tak jest. Za fałszywymi aksjomatami idą fałszywe stereotypy: „gdyby nie Owsiak nie byłoby sprzętu, moje dziecko leżało w inkubatorze z serduszkiem, każdy powinien napisać sobie na czole, że w razie wypadku nie życzy sobie być leczonym sprzętem WOŚP”. Tymczasem prosty zabieg pokazuje, że gdyby naklejki na sprzęcie i opłacanym personelu, naklejał NFZ, serduszek nie dałoby się dostrzec, ale nikt nie mówi, że bez NFZ umierałby noworodki i starcy. Przy zastosowaniu metod marketingowych WOŚP mielibyśmy ocean znaczków NFZ i kałużę serduszek WOŚP. Konsekwencją fałszywych aksjomatów i stereotypów są rozdmuchane ambicje i aspiracje WOŚP. Prezes Owsiak występuje w roli naczelnego ordynatora kraju, bez kompetencji i przy minimalnym w skali budżetu wkładzie. Owsiak usiłuje kierować całymi działami medycyny: neonatologia, geriatria, podejmuje kuriozalne decyzje związane z odbieraniem i wciskaniem sprzętu, wywołuje konflikty społeczne z profesorami, personelem medycznym, dyspozytorami pogotowia ratunkowego, pielęgniarkami, wywiera wpływu na ministerstwa aby uzyskać korzystne zapisy i kontrakty.

a. Konflikt z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, którego dyrektorem jest prof. Henryk Skarżyński. Prezes Owsiak przypisał sobie wszelkie zasługi w badaniu słuchu u niemowląt, a opinię Instytutu nazwał „totalną bzdurą”. http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/totalna-bzdura-owsiak-poklocil-sie-ze-znanym-lekarzem-o-dzieci/h4gbr
b. Konflikt z RPD „Panie rzeczniku, czy Pan żyje”. http://www.wosp.org.pl/archiwum/list_otwarty_jerzego_owsiaka_do_rzecznika_praw_dziecka_pana_marka_michalaka
c. Konflikt z pielęgniarkami Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Poszło o krzesła do mycia starszych osób, prezes stwierdził, że pielęgniarkom nie chce się myć pacjentów, swojego personelu bronił Tadeusza Jędrzejczyk, a same pielęgniarki wyraziły oburzenie słowami prezesa. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Pielegniarki-oburzone-slowami-Jurka-Owsiaka-Jest-odpowiedz-kula-w-plot,wid,15829138,wiadomosc.html .
d. Konflikt z ministrem zdrowia i wymuszenie odpowiedniego kontraktu dla WOŚP na szkolenie dyspozytorów. http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/793954,Owsiak-idzie-na-wojne-Ze-zlymi-lekarzami-i-zlym-systemem

Prezes Owsiak krytykuje wszystkich i przy każdej okazji, za to, że chcą wykorzystać sprzęt, na oddziałach, gdzie jest największe zapotrzebowanie i za to, że nie chcą brać sprzętu na siłę. Krzyczy, że nie tak była umowa, że był „przewała” w Pszczynie. A jak wygląda umawianie się z prezesem Owsiakiem? W 2012 roku prezes Owsiak „umówił się”, że WOŚP przeznaczy zebrane pieniądze na zakup pomp insulinowych, głownie dla kobiet ciężarnych. Absolutnie bezsensowny zakup i jeszcze bardziej bezsensowne wypożyczanie sprzętu dla kobiet w ciąży, które mają refundowane pompy w całości, bez względu na wiek. WOŚP zebrała ponad 50 milionów złotych, pomp kupiono za niecałe 3,5 miliona. Z kolei na cele marketingowe WOŚP przeznaczyła blisko 8 milionów, dokładnie 7 898.950,39 złotych. Uczciwie i rzetelnie trzeba było nazwać ten finał „Zbieramy na marketing, promocję i zarządzanie”. Poza wszystkim prezes Owsiak zakupił 286 szt. pomp Paradigm 722, które na stronie producenta są traktowane jako sprzęt starej generacji, podlegający promocyjnej wymianie na pompę Veo. Dodatkowo firma Medtronic sprzedająca pompy widnieje na liście firm podejrzewanych o korupcję http://www.pb.pl/2949775,44181,lista-88-swiatowych-korporacji-podejrzanych-o-korupcje lista ta jest sporządzana przez amerykańskie instytucje działające w ramach tak zwanej ustawy FCPA (Ustawa o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych, ang. Foreign Corrupt Practices Act – FCPA)

Drugim artykułem kodeksu karnego, którym podparł się mecenas Zagajewski i prezes Owsiak jest art. 216 kk.

§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Po ostatnich chamskich wybrykach prezes Owsiak, tę podstawę prawną aktu oskarżenia można uważać za niebyłą, bo chociaż nie doszło do zniewagi wzajemnej, ponieważ ja pana prezesa nie znieważyłem, to doszło do znieważenia blogera Matki Kurki, a zatem Piotra Wielguckiego. W czasie spotkania z blogerami, prezes Owsiak zażartował sobie w stylu radia Erewań mówiąc, że przed procesami sądowymi robi trzy podejścia, a dalej po prostu lżył i „straszył” w stylu „kibola”

a. (od 26.43 sekundy) „Robimy trzy razy podejście, słuchaj przestań to robić, to mówisz bzdury, bardzo dokładnie się rozliczamy i za trzecim razem mówimy okey, idziemy do sądu. I wtedy ten bloger mówi, no tak przecież oni mają sądy kupione, no tak ja już, już jestem skazany, już mam w dupę. Dobra, będziesz miał w dupę”. (przedkładam maile)
b. (od 9.10 sekundy) „To jest ta siła, ta radość, która pozwala blogerowi Matce Kurce powiedzieć: pie…l się. Mówisz nieprawdę, mówisz zło i pójdziemy z tym do sądu. Bo nie można w kółko mówić, że to źle wydane pieniądze, że sprzęt to spad z jakichś firm. Nie można obrażać 120 tys. ludzi zbierających pieniądze” (…)

Pod moim adresem padły słowa powszechnie uznawane za obelżywe, ponad to pan prezes kłamał, nie koloryzował, nie mijał się z prawdą, ale łgał w żywe oczy, zarzucając mi, że pisałem na blogu, jakoby Jerzy Owsiak opłacił sądy. Kłamał również wtedy, gdy krzyczał: „już jestem skazany, już mam w dupę” i dalej straszył, że rzeczywiście „w dupę mam”. Kłamał przytaczając rzekome ostrzeżenia przed wszczęciem postępowania sądowego, było dokładnie odwrotnie, to ja dwukrotnie zwracałem się do WOŚP z prośbą o wyjaśnienia i to jest dobry moment, aby przejść do moich sformułowań, które przez mecenasa Zagajewskiego zostały uznane za znieważające.

Król żebraków.

Król nie jest słowem obraźliwym, podobnie jak żebrak, który raczej wzbudza współczucie, ale połączenie tych dwóch słów może budzić wątpliwości, ma jednak swoje głębokie uzasadnienie. Nie widziałem ani jednego dziecka z „puchą”, które byłoby rotacyjnym prezesem WOŚP, które ma do dyspozycji trzy pałace i kilka karet, w tym Land Rowera Discovery 4. Przy okazji, nie tak dawno szeroko komentowano i krytykowano limuzyny biskupów za 100 tysięcy złotych, wszyscy medialni przyjaciele prezesa Owsiaka wyrażali oburzenie, poniekąd słusznie, problem w tym, że Pan Owsiak jeździ autem za 250 tysięcy złotych i nie słychać w mediach jednego głosu oburzenia. Ciekawostką jest również to, że wielokrotnie ściągany Rydzyk, za przepych i „Maybacha”, jeździ Audi A6 o nieco niższej wartości niż Land Rower prezesa Owsiaka, ale jakoś nie słychać szału wokół fury prezesa „Złotego Melona”. Dzieci z puszkami mogą sobie pomarzyć o królewskim życiu prezesa i odwrotnie nie widziałem prezesa, który stoi wiele godzin z puszką na mrozie, a dzieci w tym czasie latają F16, chociaż tylko taki układ, jeśli już, miałby jakikolwiek sens.

Romski macho.

Romski nie jest słowem obraźliwym, wręcz przeciwnie, to poprawnie politycznie neologizm. Macho to w kulturze południowoamerykańskiej określenie dla prawdziwego mężczyzny. Nie wiem co tu pana prezesa obraża, chociaż pan prezes ostatnimi czasy obraża się na rozmaite rzeczy, choćby na to, że jakaś studentka napisała o tym, jak na Woodstock zażywa się narkotyki i pije alkohol. Pan prezes ściga tę studentkę po sądach, chociaż powinien zapaść się pod ziemię, jest oczywiste, że na Woodstock zażywa się narkotyki, a sponsorem generalnym festiwalu był znany browar. Jeśli romski macho pana prezesa obraża, to proponuję, cytując pana prezesa „trochę więcej inteligencji”. Rzeczą przezabawną jest, że prezes Owsiak usiłuje walczyć z oczywistościami, dziś trudno znaleźć szkołę, gdzie dzieci nie biorą narkotyków i nie piją alkoholu, a Woodstock, największy festiwal muzyczny w Polsce usiłuje się przedstawiać jak szkółkę niedzielną. Pan się nie błaźni prezesie, to jest co prawda dęta komercja, popkulturowa stypa udająca rockandrollowy luz, ale jednak przyjeżdża tam mnóstwo młodzieży, która jest w przeciwieństwie do prezesa autentycznie, hormonalnie spontaniczna.

Sekta WOŚP, guru sekty.

Rzecz wymaga szerszego wyjaśnienia, bo to jest bardzo ważny obszar specyficznej działalności prezesa Owsiaka. Definicję guru podał sam pan mecenas Zagajewski, w akcie oskarżenia i o dziwo uczynił to precyzyjnie, guru, czyli po prostu mistrz, przewodnik duchowy. Pozostaje wyjaśnić kwestię „sekty”. Na początek zadam retoryczne pytanie, a potem wbrew sztuce udzielę odpowiedzi. Od kiedy to pana prezesa razi słowo „sekta”? Chyba nie od zawsze, bo na festiwal Woodstock do tak zwanej Akademii Sztuk Przepięknych pan prezes zapraszał między innym: Lecha Wałęsę, Tomasza Lisa, Jacka Żakowskiego, Jakuba Władysława Wojewódzkiego Wszyscy oni wielokrotnie krzyczeli publicznie o „sekcie” i żadnemu włos z głowy nie spadł. Dlaczego? Ano dlatego, że to była ta właściwa do znieważania sekta, która nazywa się „smoleńska”. Czy ktoś słyszał, aby wyszydzana „moherowa babcia” albo którykolwiek z milionów obrażanych Polaków, poszedł z „setką smoleńską do sądu”? Prezes Owsiak zachowuje jak primadonna, rzuca mięsem na lewo i prawo i gdy dostanie po łapie beczy jak lizus z VI C. Prezes się „focha”, jest bardziej miękki w kolanach od „moherowych babć” przypalanych papierosami na Krakowskim Przedmieściu.

WOŚP z całą pewnością wykazuje cechy charakterystyczne dla sekty i mówię to jako człowiek, który studiował strukturę i zachowania grup formalnych oraz nieformalnych. Dotąd się nie chwaliłem, bo nie ma czym, nadal uważam, że socjologia to paranauka, w której bardziej od wiedzy liczy się intuicja i praktyka, ale moją specjalizacją socjologiczną jest „Komunikacja społeczna i badanie rynku”. Poradziłbym sobie i bez specjalizacji, ale to wiedzy teoretycznej zawdzięczam łatwe zdemaskowanie działań prezesa Owsiaka. Istnieje wiele sposobów komunikowania się i zarządzania grupą, w telewizji najczęściej widzimy zarządzanie przez kryzys, czyli wywoływanie kolejnych napięć, które służą konkretnym celom. Na drugimi miejscu jest ulubiony styl komunikowania się i zarządzania, który stosuje prezes Owsiak, to zarządzanie przez autorytet, styl właściwy, między innymi dla sekty. Wystarczy przeanalizować ostatnie wypowiedzi prezesa Owsiaka, aby bez specjalistycznej wiedzy stwierdzić jedno: tam nie ma treści, tam nie ma jakości, tam nie ma nawet atrakcyjnej formy przekazu, tam jest tylko i wyłącznie rozdęty medialnie autorytet prezesa Owsiaka. Nikt nie zwróciłby uwagi, na podobny bełkot wypowiedziany przez przeciętnego człowieka. Zwykły Kowalski nie wystąpiłby w mediach, które nakazują się pochylić nad słowami: „Panie Macierewicz, kurwa, dosyć”. Prezes Owsiak stał się hitem dnia i prezes doskonale wie, jak się takim hitem stać, ponieważ Jerzy Owsiak do perfekcji opanował techniki manipulacyjne charakterystyczne dla sekty.

Co leży u podstawy każdej sekty? Zdefiniowane zagrożenie, najważniejszy element działania każdej seksty. Najczęściej jest to koniec świata, często seks lub brak seksu, no i oczywiście zagrożenie życia. Znajdziemy setki powtarzanych stereotypów, że gdyby nie WOŚP dzieci umierałyby przed pustymi szpitalami, gdyby nie Jurek Owsiak dzieci byłyby głuche, zapadały na śpiączkę cukrzycową itd., itp. Tak więc zagrożenie w sekcie WOŚP jest zdefiniowane bardzo jaskrawo, chodzi o ludzkie zdrowie i ludzkie życie. Dookoła zły świat i lada moment nastąpi jego koniec, ale na szczęście jest WOŚP i dzięki WOŚP przeżyjemy. I to jest drugi nieodzowny element definiujący sektę – sekta zarządza przez kryzys i pokazuje receptę na wyjście z kryzysu, którą rzecz jasna jest wspieranie sekty. Trzeci element – nieomylność guru. Konia z rzędem temu, kto mi wskaże, kiedy prezes Owsiak publicznie odpowiedział swoim krytykom inaczej, niż: „pytania z dupy”, „pierdol się”, „jesteś zły”, „nie potrafisz kochać ludzi”. Kiedy prezes Owsiak krytykę przyjął z pokorą, jak na człowiek sięgającego po grosz publiczny przystało? Nie znam takiej sytuacji, zebrali swoje muzycy, zebrały pielęgniarki, ministrowie, posłowie, sprzedawca przeciwsłonecznych okularów, któremu prezes zniszczył stoisko, zebrał profesor od badania słuchu, dziennikarze zadający trudne pytania, ostatni zbierają blogerzy i studentka pisząca o tym, że na festiwalu Woodstock sponsorowanym przez jeden z browarów leje się alkohol litrami.

Mecenas Zagajewski zarzucał mi wulgarność w moich publikacjach, ale moje sformułowania to niewinna „kurka wodna” albo „motyla noga”, przy karczemnym języku prezesa Owsiaka. Z tym, że ja nie jestem kołtunem, drobnomieszczaninem podniecającym się brzydkimi wyrazami, mnie ostre słowo nie razi, sam używam bardzo chętnie, mnie razi idiotyczne, efekciarskie użycie przekleństwa, razi mnie wulgarne załatwianie swoich interesów. Oto kilka próbek nieomylności prezesa wyrażonych wulgaryzmami.

a. Rok 2005 sierpień, Przystanek Woodstock, prezes Owsiak krzyczy ze sceny do zebranej publiczności: „Nie chcę zbyt często używać słowa skurwysyn, więc będę mówił bąbel! Będę więc mówił o bąblach z Sejmu i o bąblach z rządu. O mnóstwie bąbli.” http://www.zw.com.pl/artykul/115896.html
b. Rok 2009, 10 stycznia, wypowiedź prezesa. „Otrzymaliśmy krótką wiadomość od Zbyszka Hołdysa w sprawie artystów, którzy w czasie Finału WOŚP pobierają honoraria za swoje koncerty. Wiadomość brzmi następująco: „Jeżeli jakiś artysta bierze wynagrodzenie za występ na WOŚP, to jest zdemoralizowanym chujem niewartym podania ręki. Możesz to przekazać Reutersowi jako moje oficjalne stanowisko.

Zbyszek Hołdys

Zbyszek, w imieniu swoim, całej ekipy naszej Fundacji, a także organizatorów finałowych sztabów i imprez – BARDZO CI DZIĘKUJĘ ZA TE SŁOWA!

Sie ma!

Jurek Owsiak

c. Rok 2012 23 lipca list otwarty prezesa Owsiaka do RPD: „Chciałbym od Pana usłyszeć nawet brzydkie słowo w stosunku do rodziców i ludzi, którzy będąc na lotnisku w Pyrzowicach i widząc zachowanie tychże rodziców, nie zareagowali tak jak powinni zareagować normalni ludzie – nie pozwolić, aby mama i tata opuścili swoje dziecko. Powiem to za Pana – to jest kurestwo!” Warto wspomnieć, że to media rozdmuchały sprawę tego nieszczęsnego dziecka, które przebywało na lotnisku raptem parę minut nim zostało odebrane przez opiekunkę i odwiezione do dziadków.. Prokuratura umorzyła postępowanie wobec rodziców, prezes Owsiak do dziś tych ludzi nie przeprosił. http://wiadomosci.onet.pl/kraj/mocny-list-owsiaka-do-rzecznika-praw-dziecka-to-kur/29zq5
d. Rok 2013, 23 października, Jerzy Owsiak krzyczy na swoim blogu do posła Macierewicza: “Pokazujemy dzieci potrafiące ratować życie, a Macierewicz zatruwa. Dosyć, po prostu, kurwa, dosyć!” i dalej “Panie Macierewicz, zostaw nas pan wszystkich kurwa w spokoju!” http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14813881,Emocjonalna_wypowiedz_Owsiaka___Pokazujemy_dzieci.html

Nie sposób sobie wyobrazić, co by się działo w mediach, gdy te słowa wypowiedział Tadeusz Rydzyk, Jan Pospieszalski albo podróżnik Cejrowski. Zostałby zmieciony i zlinczowany medialnie za „mowę nienawiści”. Prezes Owsiak nadal uchodzi za wychowawcę dzieci i młodzieży i żeby było zabawniej za człowieka walczącego z nienawiścią i chamstwem w Internecie. Czwarty element właściwy dla sekty – symbolika i znów powtarzające się relacje pacjentów, którzy widzieli serduszko na inkubatorze, respiratorze, ciśnieniomierzu i tak dalej. Wszyscy są przekonani, że to serduszko uratowało im życie i gdyby nie serduszko, to w szpitalu zastaliby gołe ściany. Tymczasem fakty podawałem na początku, kwoty WOŚP starczają na przysłowiowe waciki, najwyżej plastry, jeśli je porównać do skali wydatków łącznych na służbę zdrowia. Piąty element – specyficzne rytuały i zaklęcia. Sztandarowe zaklęcia: „siema”, „będzie się działo”, „letnia zadyma w środku zimy”, „gramy do końca świata i jeden dzień dłużej”. Do tego rytuały: ”światełko do nieba”, licytacja przetopionych ze złota serduszek, latanie po całej Polsce helikopterem, rytualna utrata głosu, itd. Tutaj mecenas i funkcjonariusze „Pokojowe patrolu” parsknęli śmiechem, ale szybko stracili uśmiech, po zdefiniowaniu następnego elementu. Ktoś nie zajmujący się formalnymi i nieformalnymi grupami, rzeczywiście może spytać, ale co w tym złego? Czy to znaczy, że harcerze albo sportowcy, którzy mają swoje rytuały i swoje zaklęcia też są sekciarzami? Nie, nie są, ponieważ szóstym elementem cechującym sekty jest nieodzowne oszustwo, nieodzowna manipulacja, która ma jedno zadanie, ukryć właściwy cel działania sekty. Śmiech ucichł. Rytuały, który służą podtrzymaniu morale w dążeniu do jasno określonego celu nie są niczym szkodliwym, natomiast bełkot napędzający emocje, efekciarstwo podtrzymujące pusty kult, to czyste sekciarstwo.

W przypadku prezesa Owsiak celem ukrytym jest łatwe i przyjemne życie, zarabianie pieniędzy i chowanie faktur sprzedaży oraz kosztów, kompletowanie pałaców i karet, a ponieważ prezes Owsiak jest wyjątkowo sprawnym manipulatorem, to też nigdy nie poważyłby się na prostą kradzież. Owsiak prawdopodobnie nie łamie też prawa, łącznie z prawem skarbowym. Prezes rzeczywiście kupuje sprzęt do szpitali i to jest doskonały parawan dla działań ukrytych, przecież tym non stop są szantażowani wszyscy krytycy – jeśli tylko jedno dziecko zostało uratowane, to warto to robić, tak nisko jest ustawiona sensowność działań WOŚP, takie opinie słyszy się nieustannie. Prezes Owsiak oddaje tyle, żeby mieć dobre alibi, a reszta, w milionowych kwotach, obraca oszukując moralnie i intelektualnie. Wbrew medialnym zapewnieniom i temu co prezes Owsiak krzyczy w telewizji, jego spółka wyciąga z puchy i to nie grosze, ale miliony, które schował w nomen omen Złotym Melonie. Pan prezes nie kradnie, tylko oszukuje intelektualnie i moralnie i tej demaskacji się boi, bo dobrze wie, że kłamstwa ukrywające miliony wydane na luksusowe życie i zabawę oznaczają koniec tej maskarady, gdzie „światełko do nieba” to zwykły pusty fajerwerk kupiony za pieniądze podatników. Nic tu nie pomoże idiotyczne tłumaczenie, że prezes nie bierze z puchy, tylko żyje z odsetek. Nie ma takiego banku, który wypłaca odsetki bez wkładu kapitałowego, prezes Owsiak rozbija dzieciom skarbonki, pieniądze wkłada do banku i z odsetek urządza sobie imprezy, kupuje karety, pałace, w których czuje się jak król, król żebraków.

Główną przyczyną procesu sądowego jest ukryty cel prezesa Owsiaka i jeszcze raz przypomnę, że moje wyjaśnienia i wyjaśnienia pana prezesa nie mają większego sensu, ponieważ w tej sprawie istnieją dowody bezpośrednie. Moim jedynym celem procesowym jest ujawnienie dowodów bezpośrednich, ksiąg przychodów i rozchodów fundacji WOŚP i spółki Złoty Melon, reszta jest rzeczą wtórną. Stąd też się wzięła „hiena cmentarna na dorobku”, ten wyczyn prezesa Owsiaka przejdzie do historii sekciarskich manipulacji i prymitywnego tańczenia na grobie dziecka, żeby w Ministerstwie Zdrowia uzyskać kontrakt na szkolenie dyspozytorów o czym pan prezes nie ma bladego pojęcia, jako witrażysta z średnim wykształceniem. Tutaj rzeczywiście można mówić o określeniu dosadnym, gdyby to określenie nie dotyczyło dramatycznych okoliczności, na których prezes Owsiak usiłował ubić interes. pan prezes na takie stwierdzenie zasługuje, z tym, że po ostatnich wyczynach i jeśli się okaże, że przetarg na szkolenie dyspozytorów wygrał Złoty Melon, na co wiele wskazuje (ciągle czekam na odpowiedź z MZ, a mecenas Zagajewski nie zaprzeczył w trakcie rozprawy, że jest inaczej), należy skreślić słowa „na dorobku”.

Byłoby na tyle, koniec procesu wyglądał w ten sposób, że pan mecenas strugał przysłowiowego wariata, pytając mnie, czy znam artykuł 1234, z ustawy 134, ustęp 14, w powiązaniu z rozporządzeniem 123/24b, a jeśli nie znam to dlaczego ośmielam się pisać, że zakupione pompy insulinowe są przestarzałe i podlegają promocyjnej wymianie, tudzież Złoty Melon wystawia faktury za wynajem sal w Młyn-Szadowo. Początkowo udzielałem odpowiedzi, ale gdy się zorientowałem w kolejnej komedii i zdemaskowałem komedię na sali sądowej, nazywając ją odwracaniem uwagi od istoty rzeczy i żałosną próbą wykazania, że dane na temat rozliczeń fundacji wziąłem z sufitu, nie ze strony WOŚP, pan mecenas został sprowadzony na ziemię. Na kolejne pytania, cytując prezesa WOŚP „z „d” wyjęte”, czego nie omieszkałem wyartykułować przed sądem, mecenas usłyszał tylko jedną odpowiedź: „odmawiam udzielenia odpowiedzi na to pytanie”. 4 lutego sam prezes Owsiak zjawi się w sali sądowej i będzie odpowiadał w trybie posiedzenia jawnego. Mam gotowe pytania do pana prezesa, na wiele z nich nie do się odpowiedzieć inaczej niż potwierdzając moje i nie tylko moje zarzuty.

Reklama

80 KOMENTARZE

 1. Zapomniałem o czymś bardzo
  Zapomniałem o czymś bardzo ważnym. Proces na wniosek mecenasa Owsiaka był jawny, ale na sali pojawił się tylko jeden pajac medialny, który wyleciał ze średnio poważnych mediów i teraz robi w parafialnej prasie, jakiejś gazetce podobnej do tych rozdawanych w Lidlu. Pajac właził w dupę “warszafce”, aż żal było patrzeć i to cała oprawa medialna. Pan prezes Owsiak zwija temat medialnie i słusznie, bo wielka “przewała” ze szkoleniem dyspozytorów wisi w powietrzu, a tandetna komedia z fakturami znajdzie swój finał, w pełnych wykazach ksiąg przychodów i rozchodów.

  • nikogo nie zaprosiłeś?
   trudno uwierzyć że tuż przed procesem UKS przyjechał tirem i zabrał wszystkie dokumenty księgowe, tym bardziej że kontrole mają generalnie zakaz zabierania dokumentów z firm. Ale z drugiej strony jeszcze trudno uwierzyć żeby Pan Adwokat powiedział nieprawdę przed sądem. Oczywiście sąd mógłby się zwrócić z zapytaniem do uks czy naprawdę zabrali wszystkie dokumenty.

   • Knock.out.4 – To są bardzo ważne spostrzeżenia!
    Pierwsza sprawa: Dokumenty są badane na miejscu w razie rutynowej kontroli, a zabezpiecza się je (jako materiał dowodowy) do badania poza miejscem, jeśli istnieje jakieś podejrzenie. To włącza czerwone światełko – czyżby coś było nie w porządku?

    Druga sprawa: Czy jakiś urząd skarbowy dysponuje miejscem mogącym pomieścić ciężarówkę dokumentów i czy dysponuje odpowiednimi zdolnościami operacyjnymi co do ich przewożenia, jeśli w grę wchodzi rutynowa kontrola?

    Trzecia sprawa: Dokumenty są w skarbowym i dlatego nie zostały przywiezione, czy nie było ciężarówki, żeby je przywieźć? Nie znam szczegółów wypowiedzi mecenasa, ale oba warunki naraz nie mogą być spełnione. Pozostaje mieć nadzieję, że mecenas rozumie powagę sądu.

    “Pożyteczny idiota” z legnickiego portalu cyknął fotki ludzi niosących cztery kartony (ta liczba była podana w GW) dokumentów i Michnik gawiedzi już powiedział, że dokumenty zostały wedle życzenia przywiezione. Tyle, że ja w domu mam trzy takie pudła, moich własnych ważnych dokumentów, uzbieranych przez 14 lat. Znowu “zapomnieli” o proporcji.

 2. Zapomniałem o czymś bardzo
  Zapomniałem o czymś bardzo ważnym. Proces na wniosek mecenasa Owsiaka był jawny, ale na sali pojawił się tylko jeden pajac medialny, który wyleciał ze średnio poważnych mediów i teraz robi w parafialnej prasie, jakiejś gazetce podobnej do tych rozdawanych w Lidlu. Pajac właził w dupę “warszafce”, aż żal było patrzeć i to cała oprawa medialna. Pan prezes Owsiak zwija temat medialnie i słusznie, bo wielka “przewała” ze szkoleniem dyspozytorów wisi w powietrzu, a tandetna komedia z fakturami znajdzie swój finał, w pełnych wykazach ksiąg przychodów i rozchodów.

  • nikogo nie zaprosiłeś?
   trudno uwierzyć że tuż przed procesem UKS przyjechał tirem i zabrał wszystkie dokumenty księgowe, tym bardziej że kontrole mają generalnie zakaz zabierania dokumentów z firm. Ale z drugiej strony jeszcze trudno uwierzyć żeby Pan Adwokat powiedział nieprawdę przed sądem. Oczywiście sąd mógłby się zwrócić z zapytaniem do uks czy naprawdę zabrali wszystkie dokumenty.

   • Knock.out.4 – To są bardzo ważne spostrzeżenia!
    Pierwsza sprawa: Dokumenty są badane na miejscu w razie rutynowej kontroli, a zabezpiecza się je (jako materiał dowodowy) do badania poza miejscem, jeśli istnieje jakieś podejrzenie. To włącza czerwone światełko – czyżby coś było nie w porządku?

    Druga sprawa: Czy jakiś urząd skarbowy dysponuje miejscem mogącym pomieścić ciężarówkę dokumentów i czy dysponuje odpowiednimi zdolnościami operacyjnymi co do ich przewożenia, jeśli w grę wchodzi rutynowa kontrola?

    Trzecia sprawa: Dokumenty są w skarbowym i dlatego nie zostały przywiezione, czy nie było ciężarówki, żeby je przywieźć? Nie znam szczegółów wypowiedzi mecenasa, ale oba warunki naraz nie mogą być spełnione. Pozostaje mieć nadzieję, że mecenas rozumie powagę sądu.

    “Pożyteczny idiota” z legnickiego portalu cyknął fotki ludzi niosących cztery kartony (ta liczba była podana w GW) dokumentów i Michnik gawiedzi już powiedział, że dokumenty zostały wedle życzenia przywiezione. Tyle, że ja w domu mam trzy takie pudła, moich własnych ważnych dokumentów, uzbieranych przez 14 lat. Znowu “zapomnieli” o proporcji.

 3. Alleluja i do przodu! 🙂
  No to teraz aby czekać na 4go lutego i huk spadającej maski "króla żebraków" i "hieny cmentarnej". Chyba, że z dupy wyjęty mecenas zrobi jakiś numer typu umożenie sprawy bo wycofa pozew a Owsik odtrąbi "łaskawie Kurce przebaczamy bo zrozumiał po 1wszej rozprawie swój błąd i przeprosił" sprawa faktur rozejdzie się po kościach.

  W międzyczasie załóż sobie monitoring chałupy bo jeszcze jacyś harekrysznowi sekciarze będą ci chcieli zrobić "patrol pokoju" na posesji i światełko do nieba. W końcu gra idzie o ciężkie miliony a romscy maczo się nie pierdzielą i zgarniają 90%: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/romska-fabryka-polskich-zlodziei,29297.html

 4. Alleluja i do przodu! 🙂
  No to teraz aby czekać na 4go lutego i huk spadającej maski "króla żebraków" i "hieny cmentarnej". Chyba, że z dupy wyjęty mecenas zrobi jakiś numer typu umożenie sprawy bo wycofa pozew a Owsik odtrąbi "łaskawie Kurce przebaczamy bo zrozumiał po 1wszej rozprawie swój błąd i przeprosił" sprawa faktur rozejdzie się po kościach.

  W międzyczasie załóż sobie monitoring chałupy bo jeszcze jacyś harekrysznowi sekciarze będą ci chcieli zrobić "patrol pokoju" na posesji i światełko do nieba. W końcu gra idzie o ciężkie miliony a romscy maczo się nie pierdzielą i zgarniają 90%: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/romska-fabryka-polskich-zlodziei,29297.html

 5. Uzupełniam
  gdyż z życiowego doświadczenia wiem, że nawet Minister Sami Wiecie Który ma problem z obliczaniem procentów. Dla ułatwienia przyjąłem okrągłe i porównywalne kwoty.
  Budżet NFZ (składka) 60 000 000 000 (słownie sześćdziesiąt miliardów lub sześćdziesiąt tysięcy milionów)
  Owsiak zbiera 60 000 000 (sześćdziesiąt milionów)
  Po podzieleniu pierwszej kwoty przez drugą otrzymujemy liczbę 1 000. Owsiak zbiera 1/1000 kwoty NFZ czyli jeden promil.
  Ludzie w większości nie zdają sobie sprawy jak śmieszna jest to kwota, zdobyta kosztem olbrzymich nakładów ludzi, urzędów, mediów itp.

 6. Uzupełniam
  gdyż z życiowego doświadczenia wiem, że nawet Minister Sami Wiecie Który ma problem z obliczaniem procentów. Dla ułatwienia przyjąłem okrągłe i porównywalne kwoty.
  Budżet NFZ (składka) 60 000 000 000 (słownie sześćdziesiąt miliardów lub sześćdziesiąt tysięcy milionów)
  Owsiak zbiera 60 000 000 (sześćdziesiąt milionów)
  Po podzieleniu pierwszej kwoty przez drugą otrzymujemy liczbę 1 000. Owsiak zbiera 1/1000 kwoty NFZ czyli jeden promil.
  Ludzie w większości nie zdają sobie sprawy jak śmieszna jest to kwota, zdobyta kosztem olbrzymich nakładów ludzi, urzędów, mediów itp.

 7. piana w sadzie
  MK nie daj im tego rozmydlic
  wiadomo, ze pojda na odebranie wiarygodnosci
  i mowienie o d/M

  podobnie mozna podejsc jurka witrazyste
  i giac go z medycyny

  papiery (elektroniczne) to podstawa podstawy
  i oczywiscie niezalezny audyt
  inaczej bedzie przelewanie z p w p

  podziwiam poswiecenie
  trzymam kciuki
  A

  • Prośba do Użytkowników S24
   Pojawił się “stenogram” jakiegoś błazna z parafialnej gazetki, nie mający nic wspólnego z tym, co się działo na sali sądowej. Proszę wkleić poniższe oświadczenie pod notkami na S24, które dotyczą procesu.

   W związku z radosną twórczością pewnego parafialnego “dziennikarza”, z darmowej gazetki rozdawanej w hipermarketach, oświadczam, że to co ów tytan intelektu był łaskaw przedstawić jako stenogram protokołu mojej rozmowy z mecenasem Zagajewskim, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Wkrótce opublikuję fotokopię protokołu przesłuchania, w którym mecenas Zagajewski, po kilku pytaniach wyjętych z mchu i paproci, został twardo sprowadzony na ziemię i do końca wymiany zdań się nie odnalazł. Próba rozbabrania sprawy do poziomu absurdalnych szczegółów, w stylu czy pan zna na pamięć treść ustawy i rozporządzeń NFZ albo skąd Pan wie, że WOŚP występuje za darmo w TVP, skończą się jednym. Mój wniosek dotyczący ujawnienia szczegółowych rozliczeń WOŚP zostanie doprecyzowany do poziomu: elektroniczne wyciągi z rejestrów bankowych, dokumenty przetargowe, elektroniczny wyciąg z ksiąg rachunkowych. Pudła z makulaturą, które przywiózł mecenas Zagajewski kompletnie mnie nie interesują, a dowody z doprecyzowanego wniosku zmieszczą się w bagażniku BMW funkcjonariuszy z “Pokojowego Patrolu”, nie w konwoju TIR-ów, które chciał wynająć Zagajewski. Do tych dokumentów dotrę na pewno i żadne głupawe zagrywki, żadne tandetne spektakle nie odciągną mojej uwagi od DOWODÓW BEZPOŚREDNICH, na “przewałę” Złotego Melona. Żadne. 4 lutego pan prezes Owsiak będzie odpowiadał na moje pytania i gwarantuję, że to będą pytania na temat, którego prezes Owsiak boi się jak Michnik święconej wody. Mnie tandeta retoryczna nie interesuje, pan prezes Owsiak będzie się rozliczał z konkretnych kwot, nie z występów kabaretowych, w które się wciągnąć nie dam.

 8. piana w sadzie
  MK nie daj im tego rozmydlic
  wiadomo, ze pojda na odebranie wiarygodnosci
  i mowienie o d/M

  podobnie mozna podejsc jurka witrazyste
  i giac go z medycyny

  papiery (elektroniczne) to podstawa podstawy
  i oczywiscie niezalezny audyt
  inaczej bedzie przelewanie z p w p

  podziwiam poswiecenie
  trzymam kciuki
  A

  • Prośba do Użytkowników S24
   Pojawił się “stenogram” jakiegoś błazna z parafialnej gazetki, nie mający nic wspólnego z tym, co się działo na sali sądowej. Proszę wkleić poniższe oświadczenie pod notkami na S24, które dotyczą procesu.

   W związku z radosną twórczością pewnego parafialnego “dziennikarza”, z darmowej gazetki rozdawanej w hipermarketach, oświadczam, że to co ów tytan intelektu był łaskaw przedstawić jako stenogram protokołu mojej rozmowy z mecenasem Zagajewskim, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Wkrótce opublikuję fotokopię protokołu przesłuchania, w którym mecenas Zagajewski, po kilku pytaniach wyjętych z mchu i paproci, został twardo sprowadzony na ziemię i do końca wymiany zdań się nie odnalazł. Próba rozbabrania sprawy do poziomu absurdalnych szczegółów, w stylu czy pan zna na pamięć treść ustawy i rozporządzeń NFZ albo skąd Pan wie, że WOŚP występuje za darmo w TVP, skończą się jednym. Mój wniosek dotyczący ujawnienia szczegółowych rozliczeń WOŚP zostanie doprecyzowany do poziomu: elektroniczne wyciągi z rejestrów bankowych, dokumenty przetargowe, elektroniczny wyciąg z ksiąg rachunkowych. Pudła z makulaturą, które przywiózł mecenas Zagajewski kompletnie mnie nie interesują, a dowody z doprecyzowanego wniosku zmieszczą się w bagażniku BMW funkcjonariuszy z “Pokojowego Patrolu”, nie w konwoju TIR-ów, które chciał wynająć Zagajewski. Do tych dokumentów dotrę na pewno i żadne głupawe zagrywki, żadne tandetne spektakle nie odciągną mojej uwagi od DOWODÓW BEZPOŚREDNICH, na “przewałę” Złotego Melona. Żadne. 4 lutego pan prezes Owsiak będzie odpowiadał na moje pytania i gwarantuję, że to będą pytania na temat, którego prezes Owsiak boi się jak Michnik święconej wody. Mnie tandeta retoryczna nie interesuje, pan prezes Owsiak będzie się rozliczał z konkretnych kwot, nie z występów kabaretowych, w które się wciągnąć nie dam.

 9. Z dużą przyjemnością
  Z dużą przyjemnością przeczytałem pański tekst opisujacy pański pojedynek sądowy z Królem żebrakow.Ma naprawde walory komediowe wynikajace ze zderzenia postaw Krola żebrakow naciągających pospolstwo z Obywatelem jakich jest mało w Polsce.Bede czekał z zaciekawieniem na nastepne sprawozdania z sali sądowej i jeśli to jest proces otwarty to niezależna media powinny nagrac przesluchania w sądzie Prezesa Owsiaka.

 10. Z dużą przyjemnością
  Z dużą przyjemnością przeczytałem pański tekst opisujacy pański pojedynek sądowy z Królem żebrakow.Ma naprawde walory komediowe wynikajace ze zderzenia postaw Krola żebrakow naciągających pospolstwo z Obywatelem jakich jest mało w Polsce.Bede czekał z zaciekawieniem na nastepne sprawozdania z sali sądowej i jeśli to jest proces otwarty to niezależna media powinny nagrac przesluchania w sądzie Prezesa Owsiaka.

 11. CZY TO JUŻ GENIUSZ CZY JESZCZE NIE ?
  Gdyby był piłkarzem Messi nosiłby za nim buty, gdyby był malarzem Van Gogh podawałby mu pędzle, gdyby go nie było nie wiadomo czy by się taki pojawił.

  Dobra starczy. Kurcze  Kurka załóż tajną organizację ustal odpowiedni klucz doboru członków a zostaniesz władcą świata 😉 A tak serio  – albo będzie tak jak z ruskim cwelem, albo będą zmuszeni wyciągnąć dużo cięższe działa. Ale po co ja o tym piszę skoro doskonale wiesz o tym.

  Powodzenia nie życzę, bo tu czegoś więcej niż sczczęścia trzeba.

 12. CZY TO JUŻ GENIUSZ CZY JESZCZE NIE ?
  Gdyby był piłkarzem Messi nosiłby za nim buty, gdyby był malarzem Van Gogh podawałby mu pędzle, gdyby go nie było nie wiadomo czy by się taki pojawił.

  Dobra starczy. Kurcze  Kurka załóż tajną organizację ustal odpowiedni klucz doboru członków a zostaniesz władcą świata 😉 A tak serio  – albo będzie tak jak z ruskim cwelem, albo będą zmuszeni wyciągnąć dużo cięższe działa. Ale po co ja o tym piszę skoro doskonale wiesz o tym.

  Powodzenia nie życzę, bo tu czegoś więcej niż sczczęścia trzeba.

 13. Ile kosztuje Owsiak skoro 60 reklamy w TVP to ponad 100 tys.?
  Warto by się przyjrzeć ilości czasu antenowego który zostaje darowany Królowi przez media publiczne. Może się okazać że jego wartość przewyższa wartość całkowitą "puchy" biorąc pod uwagę że emisja 60 sekund reklamy kosztuje wg cennika http://brtvp.pl/inne/ofertaicennik/

  Przed „M jak miłość”: 175.800,00 złotych
  Po głównym wydaniu „Wiadomości”:  143.400,00 złotych
  Przed „Sportem”: 139.600,00 złotych
  Po „M jak miłość”: 138.000,00 złotych
  Itd.

  I mała podpowiedź – Fundacja Króla prowadzi na pewno pełną księgowość i nie rozlicza się za pomocą „książki przychodów i rozchodów”. Jeśli chcesz ich o coś prosić to proś o „Ewidencję rozrachunków”.

 14. Ile kosztuje Owsiak skoro 60 reklamy w TVP to ponad 100 tys.?
  Warto by się przyjrzeć ilości czasu antenowego który zostaje darowany Królowi przez media publiczne. Może się okazać że jego wartość przewyższa wartość całkowitą "puchy" biorąc pod uwagę że emisja 60 sekund reklamy kosztuje wg cennika http://brtvp.pl/inne/ofertaicennik/

  Przed „M jak miłość”: 175.800,00 złotych
  Po głównym wydaniu „Wiadomości”:  143.400,00 złotych
  Przed „Sportem”: 139.600,00 złotych
  Po „M jak miłość”: 138.000,00 złotych
  Itd.

  I mała podpowiedź – Fundacja Króla prowadzi na pewno pełną księgowość i nie rozlicza się za pomocą „książki przychodów i rozchodów”. Jeśli chcesz ich o coś prosić to proś o „Ewidencję rozrachunków”.

 15. Wczoraj się żaliłeś
  Wczoraj się żaliłeś o pustkę medialną na rozprawie, a dzisiaj jesteś już na portalu Wyborczej. Teks oczywiście odpowiednio ukierunkowany emocjonalnie coby gawiedź wiedziała że ma do czynienia z prowincjonalnym mitomanem i obsikiwaczem szlachetnych nogawek.

 16. Wczoraj się żaliłeś
  Wczoraj się żaliłeś o pustkę medialną na rozprawie, a dzisiaj jesteś już na portalu Wyborczej. Teks oczywiście odpowiednio ukierunkowany emocjonalnie coby gawiedź wiedziała że ma do czynienia z prowincjonalnym mitomanem i obsikiwaczem szlachetnych nogawek.

 17. To że Matce Kurce
  funkcjonariusze medialni systemu (FMS) będą dorabiali gębę, to nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości. Tomaszowi Kaczmarkowi też dorobiono gębę "agenta Tomka". To stara metoda i nie powinna nikogo dziwić. Zgodnie z tą metodą Antoni o Strasznych Oczach wywoła wojnę z Rosją, a Kaczyński, stary kawaler, podpali Polskę.
  Paradoksalnie Matka Kurka ma po swojej stronie nikogo innego jak Owsiaka. Chodzi o jego medialne występy, które MK tu przywołał. Na miejscu MK pierwszym pytaniem, jakie bym zadał, byłoby pytanie o to czy jemu tzn. Matce Kurce Owsiak też przywaliłby z baśki? Bo takie właśnie medialne propozycje składał Owsiak.
  „Dość tego szmaciarstwa [czyli IPN]. Jak trzeba, mogę przyłożyć z baśki” (rok 2009).
  I nie jest też prawdą, że Owsiaka podziwia cała Polska. Wystarczy poczytać komentarze w różnych miejscach, gdzie obok peanów na cześć Króla Żebraków, jest spora doza opinii nieprzychylnych.
  Ja osobiście uważam Owsiaka za osobę niebezpieczną i zaburzoną. Uważam go za symbol  tego wszystkiego co mi się w moim Kraju nie podoba. Podpisuję się pod tym co napisał Bloger Matka Kurka. Osobiście uważam Owsiaka za mrocznego chuja, niebezpiecznego psychola, którego powinna przebadać komisja lekarska. Uważam też, że odpowiednim miejscem dla Owsiaka jest więzienie. To są moje osobiste poglądy, do których mam prawo i które, na szczeście, gwarantuje mi Konstytucja RP.

  • Gallux,
   a  propos  A. Macierewicza. Dzisiaj  z  GW  można  się  dowiedzieć  (przy  wydatnej  pomocy  Zolla), że  Antoni  jest  też  winny  upadkowi  profesury  w  Polsce. Szkoda, że  pan  Zoll  nie  wspomina  o  wyczynach  Niesiołowskiego, który  jest  profesorem  i  oczywiście  nie  szkodzi  wizerunkowi  tej  grupy  społecznej. Nie  odpowiadają  za  upadek  również  ci, co  robią  plagiaty, produkują  makulaturę  lub  też  nic  nie  robią. Winny  jest  jeden: Antoni! Dawać  go!!
   Zresztą..  nie  ma  chyba  sensu  analizować  słów  Zolla, gdyż  jego  argumentacja  przysłowiowej  kupy  się  nie  trzyma. 
     Mam  tylko  nadzieję, że  obraz  Antoniego  odpowiedzialnego  za  degradację  nauki  polskiej  przemówi  tylko  do  najbardziej  opornych  intelektualnie. 

  • Kaczyński i wojna z Rosją to ich ulubiony motyw,
   ale dwa miesiące temu nawet w Panoramie na TVP 2 chwalili się jak to Gromy (ręczne wyrzutnie przeciwlotnicze rodzimej produkcji – bardzo dobre zresztą) trafiają do czeczeńskich separatystów.
   Materiał pamiętam jak żywo, bo przedstawiali polskich żołnierzy podczas ćwiczeń na Wybrzeżu z tym sprzętem. Do dzisiaj żałuje, że nie miałem nagrywarki DVD w pogotowiu.
   I jeszcze wspomnieli, że Putin dyskutował o tym z Obamą na jakimś szczycie międzynarodowym (nie pamiętam nazwy), czyli podkładka: jacy my ważni w świecie a Tusk operatywny
   Za każdym razem, gdy ktoś z "wojną rosyjsko-polską" wyskakuje to mu ten epizod przypominam. W me(n)diach się chwalili, że obecna ekpia urządza Moskalom Afganistan 2.0 na ich własnym terenie i dozbraja miejscową komórkę Al kaidy, nazywaną niewinnie "rebeliantami".
   "Macierewicz wywoła wojnę z Rosją". 
   Mnie ogarnia jedynie pusty śmiech za każdym razem, gdy to słyszę. Obecna sitwa gra na wszystkie możliwe fronty i bierze się za łby z kim popadnie.
   Gdy ktoś miał jeszcze w pamięci te popisy w wieczornej "Panoramie", wtedy to całe przepraszanie za spalona ruską budkę, jawiło się jako wyjątkowy festiwal hipokryzji, szczególnie, że w tym samym momencie po Groznym grasowały bandy "podpalaczy", które zostały przez nich wyposażene w "zapałki i kanistry z benzyną", przy których grupa zamaskowanych "kiboli" wyglądała jak gromadka przedszkolaków. 

 18. To że Matce Kurce
  funkcjonariusze medialni systemu (FMS) będą dorabiali gębę, to nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości. Tomaszowi Kaczmarkowi też dorobiono gębę "agenta Tomka". To stara metoda i nie powinna nikogo dziwić. Zgodnie z tą metodą Antoni o Strasznych Oczach wywoła wojnę z Rosją, a Kaczyński, stary kawaler, podpali Polskę.
  Paradoksalnie Matka Kurka ma po swojej stronie nikogo innego jak Owsiaka. Chodzi o jego medialne występy, które MK tu przywołał. Na miejscu MK pierwszym pytaniem, jakie bym zadał, byłoby pytanie o to czy jemu tzn. Matce Kurce Owsiak też przywaliłby z baśki? Bo takie właśnie medialne propozycje składał Owsiak.
  „Dość tego szmaciarstwa [czyli IPN]. Jak trzeba, mogę przyłożyć z baśki” (rok 2009).
  I nie jest też prawdą, że Owsiaka podziwia cała Polska. Wystarczy poczytać komentarze w różnych miejscach, gdzie obok peanów na cześć Króla Żebraków, jest spora doza opinii nieprzychylnych.
  Ja osobiście uważam Owsiaka za osobę niebezpieczną i zaburzoną. Uważam go za symbol  tego wszystkiego co mi się w moim Kraju nie podoba. Podpisuję się pod tym co napisał Bloger Matka Kurka. Osobiście uważam Owsiaka za mrocznego chuja, niebezpiecznego psychola, którego powinna przebadać komisja lekarska. Uważam też, że odpowiednim miejscem dla Owsiaka jest więzienie. To są moje osobiste poglądy, do których mam prawo i które, na szczeście, gwarantuje mi Konstytucja RP.

  • Gallux,
   a  propos  A. Macierewicza. Dzisiaj  z  GW  można  się  dowiedzieć  (przy  wydatnej  pomocy  Zolla), że  Antoni  jest  też  winny  upadkowi  profesury  w  Polsce. Szkoda, że  pan  Zoll  nie  wspomina  o  wyczynach  Niesiołowskiego, który  jest  profesorem  i  oczywiście  nie  szkodzi  wizerunkowi  tej  grupy  społecznej. Nie  odpowiadają  za  upadek  również  ci, co  robią  plagiaty, produkują  makulaturę  lub  też  nic  nie  robią. Winny  jest  jeden: Antoni! Dawać  go!!
   Zresztą..  nie  ma  chyba  sensu  analizować  słów  Zolla, gdyż  jego  argumentacja  przysłowiowej  kupy  się  nie  trzyma. 
     Mam  tylko  nadzieję, że  obraz  Antoniego  odpowiedzialnego  za  degradację  nauki  polskiej  przemówi  tylko  do  najbardziej  opornych  intelektualnie. 

  • Kaczyński i wojna z Rosją to ich ulubiony motyw,
   ale dwa miesiące temu nawet w Panoramie na TVP 2 chwalili się jak to Gromy (ręczne wyrzutnie przeciwlotnicze rodzimej produkcji – bardzo dobre zresztą) trafiają do czeczeńskich separatystów.
   Materiał pamiętam jak żywo, bo przedstawiali polskich żołnierzy podczas ćwiczeń na Wybrzeżu z tym sprzętem. Do dzisiaj żałuje, że nie miałem nagrywarki DVD w pogotowiu.
   I jeszcze wspomnieli, że Putin dyskutował o tym z Obamą na jakimś szczycie międzynarodowym (nie pamiętam nazwy), czyli podkładka: jacy my ważni w świecie a Tusk operatywny
   Za każdym razem, gdy ktoś z "wojną rosyjsko-polską" wyskakuje to mu ten epizod przypominam. W me(n)diach się chwalili, że obecna ekpia urządza Moskalom Afganistan 2.0 na ich własnym terenie i dozbraja miejscową komórkę Al kaidy, nazywaną niewinnie "rebeliantami".
   "Macierewicz wywoła wojnę z Rosją". 
   Mnie ogarnia jedynie pusty śmiech za każdym razem, gdy to słyszę. Obecna sitwa gra na wszystkie możliwe fronty i bierze się za łby z kim popadnie.
   Gdy ktoś miał jeszcze w pamięci te popisy w wieczornej "Panoramie", wtedy to całe przepraszanie za spalona ruską budkę, jawiło się jako wyjątkowy festiwal hipokryzji, szczególnie, że w tym samym momencie po Groznym grasowały bandy "podpalaczy", które zostały przez nich wyposażene w "zapałki i kanistry z benzyną", przy których grupa zamaskowanych "kiboli" wyglądała jak gromadka przedszkolaków. 

 19. Czy trwająca od kilkunastu lat
  działalność Grupy Trzymającej WOŚP ma jakikolwiek wpływ na zdrowie i życie dzieci?
  Zadajmy pytanie wujkowi Guglowi: śmiertelność noworodków w Polsce?
  Na pierwszym miejscu wyrzuca nam artykuł z WP z dnia 17.03.2013 roku pt. "Tragicznie wysoka umieralność polskich niemowlaków, jest gorzej niż na Białorusi."

  Czytamy tam:
  "W Polsce umiera znacznie więcej niemowlaków, niż na Zachodzie, w naszej części Europy wyprzedzają nas nie tylko Czechy i Estonia, ale też Białoruś. W światowych zestawieniach mamy identyczny wskaźnik co Kuba."
  "W rankingach państw o najniższym wskaźniku umieralności dzieci przed pierwszym rokiem życia, według danych Banku Światowego, Polska jest na 30. miejscu w w Europie i 37. na świecie. 38. pozycję w światowym rankingu dają nam dane ONZ. W Europie lepiej od Polski wypadają nie tylko kraje zachodnie, ale nieznacznie wyprzedzają nas też Białoruś, Litwa i Chorwacja. Najlepszym państwom Europy Środkowej i Wschodniej – Czechom i Estonii, udało się ograniczyć umieralność niemowląt do poziomu Danii, Niemiec i Holandii."

  A przecież tak w Czechach jak i Estonii nie działa żaden Owsiak, przynajmniej nie jest nic o tym wiadomo. Osoba tak złośliwa jak ja może wyciągnąć z tego wniosek, że to WOŚP poprzez mydlenie ludziom oczu przyczynia sie do tego, że w Polsce robi się niewiele w kwestii wysokiej śmiertelności noworodków. Bardziej złośliwy mógłby napisać, że Owsiak – Król Sępów żeruje na na tym, a oponentów zastrasza waleniem z baśki.

  • Zwróciłabym uwagę na to
   że my w większości i to sporej pozwalamy się urodzić dzieciom chorym, które w innych krajach nie mają szans … Gdyż dba się o "jakość ich życia" prewencyjną skrobanką … To również może się przekładać na wyższą śmiertelność … 

 20. Czy trwająca od kilkunastu lat
  działalność Grupy Trzymającej WOŚP ma jakikolwiek wpływ na zdrowie i życie dzieci?
  Zadajmy pytanie wujkowi Guglowi: śmiertelność noworodków w Polsce?
  Na pierwszym miejscu wyrzuca nam artykuł z WP z dnia 17.03.2013 roku pt. "Tragicznie wysoka umieralność polskich niemowlaków, jest gorzej niż na Białorusi."

  Czytamy tam:
  "W Polsce umiera znacznie więcej niemowlaków, niż na Zachodzie, w naszej części Europy wyprzedzają nas nie tylko Czechy i Estonia, ale też Białoruś. W światowych zestawieniach mamy identyczny wskaźnik co Kuba."
  "W rankingach państw o najniższym wskaźniku umieralności dzieci przed pierwszym rokiem życia, według danych Banku Światowego, Polska jest na 30. miejscu w w Europie i 37. na świecie. 38. pozycję w światowym rankingu dają nam dane ONZ. W Europie lepiej od Polski wypadają nie tylko kraje zachodnie, ale nieznacznie wyprzedzają nas też Białoruś, Litwa i Chorwacja. Najlepszym państwom Europy Środkowej i Wschodniej – Czechom i Estonii, udało się ograniczyć umieralność niemowląt do poziomu Danii, Niemiec i Holandii."

  A przecież tak w Czechach jak i Estonii nie działa żaden Owsiak, przynajmniej nie jest nic o tym wiadomo. Osoba tak złośliwa jak ja może wyciągnąć z tego wniosek, że to WOŚP poprzez mydlenie ludziom oczu przyczynia sie do tego, że w Polsce robi się niewiele w kwestii wysokiej śmiertelności noworodków. Bardziej złośliwy mógłby napisać, że Owsiak – Król Sępów żeruje na na tym, a oponentów zastrasza waleniem z baśki.

  • Zwróciłabym uwagę na to
   że my w większości i to sporej pozwalamy się urodzić dzieciom chorym, które w innych krajach nie mają szans … Gdyż dba się o "jakość ich życia" prewencyjną skrobanką … To również może się przekładać na wyższą śmiertelność … 

 21. król żebraków
  Nazwa jak najbardziej słuszna. W krajach zachodnich akcje charytatywne prowadzą bogaci wśród bogatych. U nas Owsiak nadciąga biedaków na ulicach. Rozumie gdyby to robił za darmo. Ale wyraźnie zrobił sobie z tego sposób na niezłe życie. I to jego prostactwo.

 22. król żebraków
  Nazwa jak najbardziej słuszna. W krajach zachodnich akcje charytatywne prowadzą bogaci wśród bogatych. U nas Owsiak nadciąga biedaków na ulicach. Rozumie gdyby to robił za darmo. Ale wyraźnie zrobił sobie z tego sposób na niezłe życie. I to jego prostactwo.

 23. Tłusta fura Owsiaka
  Piszesz: "W przypadku prezesa Owsiak celem ukrytym jest łatwe i przyjemne życie …"
  Uważam, że to wadliwa ocena działalności J.O. i wspólników. Łatwe i przyjemne życie jest niejako efektem ubocznym jego radosnej twórczości.
  System panujący umozliwia mu i daje placet na takie działania i zachowania, które gdzie indziej by nie przeszły. Nie przeszły by, bynajmniej nie ze względów karno – skarbowo – prawnych, ale ze względów moralnych właśnie.
  Kto to słyszał, żeby działalnością charytatywną zajmował się gołodupiec, a przecież tak było na początku, J.O. był gołodupcem
  Podstawowym celem działalności WOŚP i J.O. osobiscie jest co innego. Tym celem jest spacyfikowanie nastrojów buntowniczych wśród młodych ludzi – w kolejnych rocznikach i kolejnych wręcz pokoleniach.
  Pisał o tym Piotr Lisiewicz (tutaj: http://niezalezna.pl/47507-ten-ktory-zniszczyl-bunt-o-jerzym-owsiaku-bezpieczniku-systemu), to wart przeczytania tekst.
  Podstawowy przekaz jaki wysyła do młodych ludzi J.O. jest taki – "nie będziemy wieszać kurwów na ludziach, których zaprasza 'Juras' '.
  Oczywiscie, gdybyś tak napisał, to nie byłoby żadnego procesu, bo sprawa by zbyt jawnie zakrawała o politykę. A tego ani J.O. ani ci co go wspierają nie chcą. zwłaszcza, że już raz było bardzo blisko, gdy WOŚP de facto zaangażował się w wybory po stronie PO.
  Prawdopodobnie da się udowodnić co najwyżej moralną naganność działań J.O., ale to wystarczy.

  Dobrze radzę, załatw sobie nagrywanie tego spektaklu przez co najmniej 3-4 kamery, zwłaszcza wchodzenie J.O. i potencjalne mijanie Ciebie na schodach i/lub przed salą rozpraw. Bo może być tak, że J.O. popchnie Ciebie, a gdy Ty bedziesz chciał się bronić (odruchowo) to Ci dokopią te gnojki z "pokojowegpo patrolu"

  Pozdrawiam i życzę powodzenia.

 24. Tłusta fura Owsiaka
  Piszesz: "W przypadku prezesa Owsiak celem ukrytym jest łatwe i przyjemne życie …"
  Uważam, że to wadliwa ocena działalności J.O. i wspólników. Łatwe i przyjemne życie jest niejako efektem ubocznym jego radosnej twórczości.
  System panujący umozliwia mu i daje placet na takie działania i zachowania, które gdzie indziej by nie przeszły. Nie przeszły by, bynajmniej nie ze względów karno – skarbowo – prawnych, ale ze względów moralnych właśnie.
  Kto to słyszał, żeby działalnością charytatywną zajmował się gołodupiec, a przecież tak było na początku, J.O. był gołodupcem
  Podstawowym celem działalności WOŚP i J.O. osobiscie jest co innego. Tym celem jest spacyfikowanie nastrojów buntowniczych wśród młodych ludzi – w kolejnych rocznikach i kolejnych wręcz pokoleniach.
  Pisał o tym Piotr Lisiewicz (tutaj: http://niezalezna.pl/47507-ten-ktory-zniszczyl-bunt-o-jerzym-owsiaku-bezpieczniku-systemu), to wart przeczytania tekst.
  Podstawowy przekaz jaki wysyła do młodych ludzi J.O. jest taki – "nie będziemy wieszać kurwów na ludziach, których zaprasza 'Juras' '.
  Oczywiscie, gdybyś tak napisał, to nie byłoby żadnego procesu, bo sprawa by zbyt jawnie zakrawała o politykę. A tego ani J.O. ani ci co go wspierają nie chcą. zwłaszcza, że już raz było bardzo blisko, gdy WOŚP de facto zaangażował się w wybory po stronie PO.
  Prawdopodobnie da się udowodnić co najwyżej moralną naganność działań J.O., ale to wystarczy.

  Dobrze radzę, załatw sobie nagrywanie tego spektaklu przez co najmniej 3-4 kamery, zwłaszcza wchodzenie J.O. i potencjalne mijanie Ciebie na schodach i/lub przed salą rozpraw. Bo może być tak, że J.O. popchnie Ciebie, a gdy Ty bedziesz chciał się bronić (odruchowo) to Ci dokopią te gnojki z "pokojowegpo patrolu"

  Pozdrawiam i życzę powodzenia.

  • Słabiutko?
   Inicjatywa wydaje się słuszna, ale…

   Motto "nazwał Owsiaka seksistowskim macho" daje do myślenia.

   Ktoś, kto stworzył tę (popierającą) stronę, nie powinien brać się za takie sprawy bez zrozumienia pojęć… albo to jest kolejna akcja gównianej papkarni.

  • Słabiutko?
   Inicjatywa wydaje się słuszna, ale…

   Motto "nazwał Owsiaka seksistowskim macho" daje do myślenia.

   Ktoś, kto stworzył tę (popierającą) stronę, nie powinien brać się za takie sprawy bez zrozumienia pojęć… albo to jest kolejna akcja gównianej papkarni.