Reklama

Tekst nie mój, ale mimo historycznego już oddźwięku wart przypominania tak często, jak się tylko da.


Tekst nie mój, ale mimo historycznego już oddźwięku wart przypominania tak często, jak się tylko da.

Reklama

“Wojnę elit z PiS można interpretować na różne sposoby. Zwłaszcza u jej początków modne były wyjaśnienia psychologiczne. Celowali w nich głównie przeciwnicy braci Kaczyńskich. W wersji pop przyjmowały one postać dywagacji na temat psychologii bliźniąt jednojajowych. W wersji bardziej poważnej pisano sporo o “agresywności”, “mściwości” albo “konfliktowości” liderów PiS. Tego typu diagnozy mają jednak to do siebie, że są bronią zdecydowanie obosieczną. Łatwo bowiem o podejrzenie, że ten, kto oskarża, sam działa pod wpływem jakichś poważnych mentalnych obciążeń.

Z takiego właśnie założenia wychodzi Ewa Thompson. Proponuje nam więc ćwiczenie z psychologii zbiorowej polskich elit intelektualnych. Jej zdaniem cierpią one na głęboki “kompleks kolonialny”. Przejawia się on m.in. w obsesyjnym niemal poszukiwaniu uznania na zewnątrz, przede wszystkim na Zachodzie. Intelektualiści zdają się na “zewnętrzny” autorytet i zewnętrzny punkt widzenia – z tej pozycji oceniają też sytuację wewnątrz własnego kraju. Stąd ostra krytyka polskiego rządu formułowana przez nich na łamach zagranicznych gazet. Przypomina to wedle Thompson poczynania afrykańskich dysydentów, którzy w prasie francuskiej bądź amerykańskiej demaskują działania własnych rządów. Adam Michnik czy Bronisław Geremek przejmują ten sposób postępowania, mimo że rządy PiS w niczym nie przypominają krwawych dyktatur na Czarnym Lądzie. Wręcz przeciwnie – twierdzi Thompson – po raz pierwszy od lat Polska ma rząd, który potrafi twardo i czytelnie artykułować własne interesy. Naiwnością jest bowiem przekonanie, że wkroczyliśmy w jakąś “postpolityczną” epokę, w której narodowy interes nie ma już znaczenia. Zdaniem Thompson Zachód wciąż do końca nie zaakceptował faktu, że Polska jest w pełni niezależnym, samodzielnym krajem. Histeryczna postawa polskich elit na pewno tej akceptacji nie przyspieszy.

Polska cierpi na typowe dolegliwości postkolonializmu. Króluje w niej samobójczy pesymizm, skarżypyctwo i niedostatek kapitału. Podczas gdy ten ostatni jest nieunikniony i będzie jeszcze długo doskwierał, pozostałe są tworem skolonizowanych umysłów, które nie potrafią sobie poradzić bez hegemona.

W okresie nieudanej kampanii lustracyjnej w pierwszej połowie tego roku polska inteligencja uniwersytecka podniosła bunt, zaś intelektualiści przenieśli centrum cywilizacji na łamy “New York Timesa” i “Le Monde”, szukając tam poparcia, zrozumienia i potwierdzenia swojego przekonania, że są bojownikami o postęp w zacofanym kraju. Niepisaną przesłanką tych akcji była chyba wiara, że w krajach takich jak Polska rządzący powinni podporządkować się presji opinii publicznej krajów oświeconych. Jak by powiedział Homi Bhabha, skolonizowane umysły zawsze umieszczają centrum cywilizacji poza granicami własnego kraju, wierząc, że inna władza jest lepsza, i gardząc tą, która wyłoniła się na ich własnym podwórku. Skolonizowana mentalność odznacza się wiarą, że najwyższa mądrość zawsze mieszka za granicą, a prawdziwa kultura jest odległa, nigdy zaś rodzima. Presja zagranicznych Lepszych ma uczynić rodzimych Gorszych godnymi uczestnictwa w projekcie cywilizacyjnym zainicjowanym i kontrolowanym przez Lepszych. Podobną mentalność można zaobserwować wśród polskiego kleru: nie mogąc sobie poradzić z niesfornym kapłanem, niektórzy biskupi oznajmili niedawno, że to Rzym powinien się nim zająć.

W bój ruszyli dwaj członkowie polskiej elity intelektualnej, profesor Bronisław Geremek i profesor (tymczasowy, w Princeton) Adam Michnik. Jeremiady, które obaj panowie wyprodukowali mniej więcej w tym samym czasie na łamach “Le Monde” (Bronisław Geremek, 26 – 27 kwietnia 2007) i “New York Timesa” (Adam Michnik, 26 marca 2007), to przykłady chowania się pod skrzydła autorytetów geograficznie odległych i niemających o Polsce zielonego pojęcia. Teksty te dały podstawę obecnemu kryzysowi rządu Kaczyńskich oraz potwierdziły popularną za granicą tezę, że Polacy nie potrafią sami rządzić i potrzebują pomocy z zewnątrz.

Skolonizowany umysł to nie to samo, co Miłosza umysł zniewolony. Zniewolenie jest w znacznej mierze narzucone, skolonizowanie zaś – w okresie postkolonialnym, w który Polska wstąpiła po 1989 roku – jest dobrowolnym wyborem. Wybieram raczej obcego hegemona niż żmudne i niezgrabne konstruowanie własnej tożsamości narodowej. Wolę się poskarżyć w zagranicznym centrum, bo jego wartości są już sprawdzone i znajdują potwierdzenie w prestiżu jego państwa, podczas gdy moja tożsamość jest niejasna, krucha i nieuznawana przez Innych. Tego rodzaju credo abstrahuje od faktu, że bez dumy narodowej i egoizmu narodowego oświeceniowe gwarancje praw nie byłyby warte papieru, na którym są napisane. Bez solidarności narodowej Francja czy Stany Zjednoczone nie miałyby tej demokratycznej siły, którą obecnie posiadają. O tym paradoksie pisała brytyjska politolog Margaret Canovan: europejska i amerykańska demokracja zbudowane są na podłożu narodowości; prawa człowieka są najmniej łamane w tych krajach, które są zamknięte dla Innych na wiele zamków. Aby dołączyć do społeczności francuskiej czy amerykańskiej – uzyskać status obywatela – trzeba wielu lat i sporej liczby pieniędzy. Mimo głoszenia zasad równości i solidarności w odniesieniu do wszystkich ludzi na świecie, kraje demokratyczne w praktyce bronią praw człowieka tylko w odniesieniu do swoich własnych obywateli. Narodowość, czyli oddzielanie swego narodu od Innych, jest warunkiem demokracji, twierdzi Canovan. Jest to paradoks, o którym warto pamiętać. Polska inteligencja nieustannie pokazuje, że zupełnie tej sytuacji nie rozumie. Przede wszystkim demonstruje pesymizm w stylu afrykańskim, pesymizm pełny i całkowity, taki, jakim przepojone są wypowiedzi intelektualistów afrykańskich komentujących wydarzenia w Zimbabwe czy Sudanie. Ale istnieje wielka różnica między rządami PiS a rządami – powiedzmy – Roberta Mugabe w Zimbabwe. Pesymizm ten pogłębiany jest przez rutynowy już wśród inteligencji “kulturalizm”, czyli nałóg gorliwości w podporządkowywaniu się wyobrażonej przez siebie doskonałości hegemonów zastępczych. Drukowanie za granicą artykułów denuncjujących własny demokratycznie wybrany rząd to wyraz dziecinnej wprost ufności w pierwszeństwo “New York Timesa” czy “Le Monde” oraz w nieomylność opinii publicznej krajów, których te czasopisma są reprezentantami. Nawiasem mowiąc, “New York Times” słynie z tego, że potrafi narzucić tematykę innym gazetom i mediom. Dlatego właśnie jest wciąż czołową gazetą amerykańską (a nie dlatego, że jest najlepszy czy najbardziej wiarygodny). Drukowanie w “NYT” ostrzeżeń o polskim rządzie jest więc wyrazem świadomego czy nieświadomego dążenia do tego, by Polacy nigdy się nie wyzwolili ze statusu uczniów profesora Pimko, aby wciąż patrzyli na Lepszych z bojaźliwym szacunkiem, czekając na ich krytykę i wskazówki. To wyraz mentalności, która potrzebuje hegemona tak, jak narkoman potrzebuje strzykawki. Twierdzę, że polska inteligencja przyzwyczaiła się do wstrzykiwania sobie i społeczeństwu tych ideologii, które potwierdzają wyższość Zachodu oraz niższość społeczeństwa polskiego. Mają odrobinę racji bardzo antypolscy komentatorzy z rosyjskiego portalu inosmi.ru, którzy twierdzą, że Polska wymieniła jednego pana – Rosję – na drugiego, Amerykę. Oczywiście tak źle nie jest, ale warcholstwo w stosunku do własnego rządu prowadzi w tym właśnie kierunku: uczy Polaków niezdolności do budowania własnego politycznego bytu.

Warto tu zacytować “Ślubowanie wierności” (“Pledge of Allegiance”), które każde dziecko amerykańskie składa w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Oto ono: “Składam przysięgę na wierność sztandarowi Stanów Zjednoczonych i republice, którą on reprezentuje. Jeden naród, a nad nim Bóg, naród niepodzielny, ofiarujący wolność i sprawiedliwość wszystkim”. Te słowa wypowiadane są w wielokulturowej, wielonarodowej Ameryce, gdzie każdy rzekomo żyje na luzie. Gdyby bracia Kaczyńscy zaproponowali coś takiego w Polsce, nastąpiłby prawdopodobnie bunt inteligencji twierdzącej, że podkreślanie narodowości jest zaproszeniem do praktykowania agresywnego nacjonalizmu. Należy mówić o obywatelstwie, a nie o narodzie. A “niepodzielność” to dyskryminacja mniejszości.

Przykładem skolonizowania polskich umysłów jest reakcja mediów i znacznej części inteligencji na wystąpienia Lecha Kaczyńskiego i Anny Fotygi na międzynarodowych forach. Uderza zajadłość, z jaką komentatorzy starali się zdyskredytować tych dwoje polityków, którzy przestali myśleć o Polsce jako o marginesie Europy. Tu nie chodziło o to, że obojgu dyplomatom brakowało doświadczenia, swobody wypowiadania się w obcym języku oraz tej retorycznej inteligencji, która czyni z przemówienia rzecz długo pamiętaną i z podziwem cytowaną. Krytykowano głównie to, że ani Fotyga, ani Kaczyński nie zgodzili się potulnie na nieskuteczność.

Mało kto zauważył, że gdyby nie te utarczki, interesów Polski w ogóle by nie wzięto pod uwagę na berlińskim forum i że uzyskanie “odroczenia” momentu, w którym państwa UE będą musiały ustawić się w szeregu według wielkości, jest wspaniałym zwycięstwem Kaczyńskiego. Zaś to, co minister Fotyga powiedziała w wywiadzie dla “International Herald Tribune” – że w procesie konstruowania swojej polityki zagranicznej Niemcy nie biorą pod uwagę Polski jako pełnoprawnego partnera w Unii Europejskiej – jest oczywistą prawdą dla Polaków. Z perspektywy międzynarodowej jest to jednak wielka nowość – oto ktoś, kto nie istniał przez pokolenia, nagle wstaje z miejsca i powiada, że ma swoje własne interesy i punkt widzenia, które zamierza publicznie wyłożyć. W przeszłości od polskich ministrów spraw zagranicznych słyszałam głównie wyjaśnienia, tłumaczenia i usprawiedliwienia. Oczywiście wedle stawu grobla, i w wielu wypadkach polscy ministrowie mieli w przeszłości rację. Ale będąc członkiem UE, trzeba zrobić krok naprzód i powiedzieć, że Polska istnieje, ma takie to a takie interesy. Zrobiła to minister Fotyga. I za to napadły na nią polskie media i politycy!

Polityka, jak wiadomo, jest sztuką rzeczy możliwych, nie zaś sztuką robienia tego, co konieczne. Tego ostatniego czasem po prostu nie da się zrobić. Czy polscy wyborcy potrafią z podświadomości wyciągnąć na światło dzienne zrozumienie statusu niezależnego państwa, którym kiedyś, przed wiekami, byli? I przeciwstawić to zrozumienie ideologiom, stworzonym w Europie i Ameryce w czasach, gdy Polski nie było na mapie lub gdy była pozornie tylko niezależna? Trzeba przecież wyciągnąć wnioski z faktu, że wszystkie prawie teorie państwowości, które powstały w wieku XIX w Europie – te demokratyczne i te niedemokratyczne – uznawały rozbiory Polski za rzecz oczywistą i konieczną dla prawidłowego funkcjonowania europejskiego kontynentu.

Podczas gdy adwersarze Kaczyńskich wciąż ustawiają się w kolejce po Aprobatę – a to do trybunału w Strasburgu, a to do Brukseli, a to do Rzymu, a to do zachodniej prasy – Kaczyńscy starają się zachowywać tak, jak przystało na polityków państwa postkolonialnego, które wreszcie uzyskało względną niezawisłość i które zaczyna formułować swoją własną tożsamość. Takiemu procesowi naturalnie brak elegancji i wdzięku. Istnienie niezależnej Polski nie leży w niczyim interesie (z wyjątkiem samych Polaków), zaś rozparcelowanie Polski lub jej formalna tylko niezawisłość już od stuleci leży w interesie państw ościennych. Przekonanie tych państw, że tak nie jest, będzie rzeczą trudną i nieprzyjemną. W przeciwieństwie do Francji czy Niemiec, które wnoszą integralne składniki do europejskiej tożsamości, Polska jest krajem który – na pozór – żadnego takiego integralnego składnika nie wnosi. Na pozór, bo coś ważnego uchwycił chyba G.K. Chesterton, gdy pisał, że Polska jest cienką przegrodą między “bolszewicką nienawiścią do chrześcijaństwa a pruską nienawiścią do rycerskości”. Największym osiągnięciem braci Kaczyńskich jest to, że stworzyli sprawną partię chrześcijańsko-demokratyczną w kraju, który jest najbardziej katolicki na świecie i gdzie istnienie takiej partii stanowi fundamentalny element normalnego funkcjonowania państwa. Zrobili to w warunkach ideologicznego chaosu i politycznej dezorientacji społeczeństwa. Rozumieją oni, że – jak powiada angielskie przysłowie – “najlepsze rozwiązanie” jest wrogiem “jedynego możliwego rozwiązania”. Po raz pierwszy w postkomunistycznej rzeczywistości, ktoś w Polsce wykazał się politycznym rozumem i zbudował partię bez ludzi związanych z polskimi i międzynarodowymi “poputczikami” komunizmu.

Drugim i wynikającym z pierwszego osiągnięciem Kaczyńskich jest zakłócenie miłej europejskim potentatom harmonii i równowagi w UE. Jak twierdzą (prywatnie) niektórzy z tych ostatnich, wprowadzenie do UE niedomytych kraików ze wschodniej Europy, takich jak Polska, było pomyłką. Jeden z nich zwierzył się dziennikarzowi BBC, że lepiej byłoby, gdyby niektórzy nowi przybysze w UE opuścili ją, bo od “starej” Europy oddziela ich brak wspólnej z nią historii. Mark Mardell (bo tak się ów dziennikarz nazywa) w końcu wydobył z owego dyplomaty wyznanie, że miał on na myśli Polskę (por. www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/markmardell/ 2007/07/polish_spirit_1.html).

Musimy wreszcie zrozumieć, że Weltanschauung Zachodu jest wciąż zbudowany na XIX-wiecznym “podziale władzy”, w którym Polska nie istniała. Przypominanie o tym, że na wschód od Odry istnieje w tej chwili niezawisłe państwo mające własne interesy, długo jeszcze będzie zgrzytem na europejskich forach. To, że rząd Kaczyńskich odważył się na wprowadzenie tego rodzaju zgrzytów, przypomina trochę kupowanie akcji na giełdzie. Tchórzostwo zapewnia zaciszny zakątek na parę lat (tzn. dobrą posadę w dyplomacji), ale na dłuższą metę pogrąża państwo, które się reprezentuje.

Co nie oznacza rzecz jasna, że Kaczyńscy wszystko robią dobrze. Fakt, że sprzeciwili się minimalnej choćby odpłatności za usługi medyczne, sprawił, że polska służba zdrowia będzie chorować jeszcze przez wiele lat. Szykuje się też katastrofa paliwowa, na którą polski rząd i inteligencja nie zwracają większej uwagi. Beztroska, z jaką traktuje się ten problem (widoczna zwłaszcza za czasów Kwaśniewskiego i Millera), jest charakterystyczna: ktoś się tym przecież kiedyś zajmie, to nie moja sprawa, większe państwa to załatwią. Konsolidacja lokalnego rynku energetycznego w Europie Środkowej jest sprawą kluczową dla przyszłości Polski.

Ludność Polski od pokoleń była wychowywana w przekonaniu, że o sprawy prawdziwie ważne zatroszczą się wujaszkowie z zagranicy. Stąd uderzający brak świadomości długofalowych polskich interesów wśród polskich elit. Patrząc z Ameryki, odnoszę wrażenie, że polska polityka wewnętrzna to gwarzenie dzieci w przedszkolu, kłótnia o rzeczy mało ważne, dziecinne: kto o kim co powiedział (i kiedy), kto kogo obraził, kto kradł, a kto nie. Właśnie tak samo określił polską politykę Czesław Miłosz na początku lat 90.

Nad Polską wciąż krąży widmo – nie komunizmu, lecz permanentnego skolonizowania. Wszystkie siły, które chciałyby utrzymać Polskę na poziomie kraju wasalnego, zawarły już jeżeli nie święte przymierze, to przynajmniej rozejm: zgodnie potępiają braci Kaczyńskich. A jeżeli tak się dzieje, znaczy to, że rząd Kaczyńskich stara się coś dla Polski robić. Jest on pierwszy, który stara się wyciągnąć Polskę z postkolonializmu. Co nie oznacza, że nie popełnia błędów i że wszystkie inicjatywy, które popiera, mają sens. Starałam się w tym artykule pokazać, że krytyka braci Kaczyńskich wykracza daleko poza ramy normalnej krytyki rządu i że forma, którą przybiera, jest odzwierciedleniem kolonialnych przyzwyczajeń najbardziej światłych skądinąd warstw polskiego społeczeństwa.

Za prawami człowieka stoi siła narodowych wspólnot
Prawa człowieka jako wyraz “uniwersalnych” wartości często przeciwstawia się dziś całej sferze narodowych interesów i tożsamości. Tymczasem – zauważa Thompson – tak naprawdę tylko narodowe wspólnoty gwarantują swoim członkom, że przysługujące im prawa będą przestrzegane. “Bez dumy narodowej i egoizmu narodowego oświeceniowe gwarancje praw nie warte byłyby papieru, na którym są napisane”. Dotyczy to wedle Thompson przede wszystkim takich państw jak Polska, które dopiero niedawno odzyskały niezależność po długich latach niewoli. Tylko silna tożsamość narodowa pozwoli więc Polakom czuć się pełnoprawnymi Europejczykami.”

————————————————————————–
Ewa M. Thompson, ur. 1937, badaczka literatury, slawistka. Jest profesorem na Uniwersytecie Rice w Houston oraz redaktorem pisma “Sarmatian Review”. Uprawia tzw. studia postkolonialne, w których literaturę i inne wytwory kultury interpretuje się pod kątem zachowanych w nich śladów kolonizacji i imperialnego podboju. Opublikowała m.in. książki “Trubadurzy imperium” (wyd. pol. 2000) i “Witold Gombrowicz” (2002). Wielokrotnie gościła na łamach “Europy” – ostatnio w nr 165 z 2 czerwca br. ukazał się jej tekst “Narodowość i polityka”.
EWA M. THOMPSON slawistka
Tekst główny artykułu z wydania 180/2007-09-15 ze strony 8

Reklama

24 KOMENTARZE

   • kto za to płaci
    W socjalizmie wartość dodana jest trudna do obliczenia. Przypuszczam że tworzą ją miliony wyrobników robiących na produkcji lub w handlu za marne grosze.
    Reszta narodu, w tym również elity biznesu zżerają więcej niż wytwarzają.
    Ale to takie domysły, w tym systemie nie ma tak prosto: “kupiłem trzy jabłka, zjadłem jedno więc zostały dwa”.

   • kto za to płaci
    W socjalizmie wartość dodana jest trudna do obliczenia. Przypuszczam że tworzą ją miliony wyrobników robiących na produkcji lub w handlu za marne grosze.
    Reszta narodu, w tym również elity biznesu zżerają więcej niż wytwarzają.
    Ale to takie domysły, w tym systemie nie ma tak prosto: “kupiłem trzy jabłka, zjadłem jedno więc zostały dwa”.

 1. A jak ten proces przebiega w innych krajach?
  wschodnioeuropejskich, też “postkolonialnych”?

  Pytam, bo nie wiem. Według tego artykułu Polska to jest coś jak “ziemie polskie”, bez rozpoznawalnej narodowości, nieudolnie bijąca się o tę rozpoznawalność. Wchłonięte były te ziemie przez mocarstwa i nikomu to nie przeszkadzało – fakt, no może Turcji, która nigdy rozbiorów nie uznała.

  Roosevelt po konferencji w Teheranie zażądał zatajenia jej ustaleń, bo zbliżały się wybory i bał się utracić niebagatelnej ilości głosów Polonii.

  W bloku wschodnim oprócz Polski są też inne kraje o podobnej historii: Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa. Czy tam też istnieje mentalość postkolonialna? Na południe od Polski ziemie były zagarnięte na polskie podobieństwo od XIX wieku, z huśtawkami w wieku XX. Nikomu to “nie przeszkadzało”, ani to, ani późniejsze przetasowania. Kraje północno-wschodnie też zawsze miały hegemonów.

  Czy tamte kraje współcześnie coś zrobiły? Jeśli tak, to co? Kto u nich był narodowym guru, kto był Kaczyńskimi?

  Artykuł daje do myślenia, jest dobrą analizą – niemniej wnioski mogą być racjonalne dopiero po zbadaniu materiału porównawczego.

  Proszę o wyjaśnienia, załączając pozdrowienia.

  • Nie znam mentalności mieszkańców Czech czy Słowacji.
   Dlaczego wspomniałem o mentalności? Bo według mnie i nie tylko sposób kształtowania obrazu Polaka, czy innego byłego mieszkańca bloku wschodniego, w jego własnym mniemaniu jest kluczowy, gdy tenże porównuje się do “europejczyka”.
   Natomiast po ostatnim przykładzie Węgier, gdzie wygrała prawicowa partia Fidesz, widać, że tam też zmagają się ze zmorą “postkolonializmu”. KE i MFW zagroziły Węgrom, że jeśli opodatkują (ich zagraniczne) banki, to skończą z nimi, mówiąc kolokwialnie, się patyczkować.
   Widać tam, że istnieje granica, która powoduje w narodzie wzmożone tęsknoty nacjonalistyczne. Wynikają one z pierwotnego wręcz dążenia do zachowania własnej odrębności i wolności. Wolności rozumianej poprzez całkowitą suwerenność i niezależność od “hegemonistycznej europy”. Ta granica została przekroczona w przypadku Węgier na najbardziej wrażliwej płaszczyźnie państwa – pieniądzach. Na przykładzie Węgier można odkryć prawdziwe intencje państw hegemonistycznych, które nie bacząc na obiektywne przyczyny takich ruchów podatkowych (w 2009 dług publiczny osiągnął 78,3% PKB!!), chronią interesy banków, których są w większości właścicielami. Zaprzęgnięto do tego jeszcze liczne agencje ratingowe, które grożą obniżeniem wartości papierów węgierskich do cyt. “śmieciowych”. W sposób bardzo przejrzysty dla niezbyt zaangażowanego obserwatora widać, jak przy pomocy zaawansowanych i skomplikowanych mechanizmów polityczno-finansowych “czysta europa” stara się prymitywnie wydoić kolonię, a gdy ta się próbuje postawić, szybko przypomina się jej gdzie jest jej miejsce.

  • inne kraje kolonialne
   Z Czechami i Węgrami było trochę inaczej niż z Polską. Te państwa weszły w całości o obręb europejskich mocarstw i traktowane były na równych prawach z rdzennymi ziemiami imperiów.
   Nie były traktowane jak pusty zdziczały teren przeznaczony jedynie do prostej eksploatacji.
   W rezultacie wzięły udział w rozwoju cywilizacyjnym Europy a ich mieszkańcy nie czuli się gorsi niż reszta europejczyków.

   Z kolei Estończycy i Łotysze są wręcz dumni z wielowiekowej zależności od Niemiec, która w ich mniemaniu dała im wyższość cywilizacyjną nad Słowianami. Czyli jest to też pewne myślenie postkolonialne, ale na wyższym poziomie, gdy niewolnik staje się dumny ze swego pana. Szanuje go i chce się do niego upodobnić.

 2. A jak ten proces przebiega w innych krajach?
  wschodnioeuropejskich, też “postkolonialnych”?

  Pytam, bo nie wiem. Według tego artykułu Polska to jest coś jak “ziemie polskie”, bez rozpoznawalnej narodowości, nieudolnie bijąca się o tę rozpoznawalność. Wchłonięte były te ziemie przez mocarstwa i nikomu to nie przeszkadzało – fakt, no może Turcji, która nigdy rozbiorów nie uznała.

  Roosevelt po konferencji w Teheranie zażądał zatajenia jej ustaleń, bo zbliżały się wybory i bał się utracić niebagatelnej ilości głosów Polonii.

  W bloku wschodnim oprócz Polski są też inne kraje o podobnej historii: Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa. Czy tam też istnieje mentalość postkolonialna? Na południe od Polski ziemie były zagarnięte na polskie podobieństwo od XIX wieku, z huśtawkami w wieku XX. Nikomu to “nie przeszkadzało”, ani to, ani późniejsze przetasowania. Kraje północno-wschodnie też zawsze miały hegemonów.

  Czy tamte kraje współcześnie coś zrobiły? Jeśli tak, to co? Kto u nich był narodowym guru, kto był Kaczyńskimi?

  Artykuł daje do myślenia, jest dobrą analizą – niemniej wnioski mogą być racjonalne dopiero po zbadaniu materiału porównawczego.

  Proszę o wyjaśnienia, załączając pozdrowienia.

  • Nie znam mentalności mieszkańców Czech czy Słowacji.
   Dlaczego wspomniałem o mentalności? Bo według mnie i nie tylko sposób kształtowania obrazu Polaka, czy innego byłego mieszkańca bloku wschodniego, w jego własnym mniemaniu jest kluczowy, gdy tenże porównuje się do “europejczyka”.
   Natomiast po ostatnim przykładzie Węgier, gdzie wygrała prawicowa partia Fidesz, widać, że tam też zmagają się ze zmorą “postkolonializmu”. KE i MFW zagroziły Węgrom, że jeśli opodatkują (ich zagraniczne) banki, to skończą z nimi, mówiąc kolokwialnie, się patyczkować.
   Widać tam, że istnieje granica, która powoduje w narodzie wzmożone tęsknoty nacjonalistyczne. Wynikają one z pierwotnego wręcz dążenia do zachowania własnej odrębności i wolności. Wolności rozumianej poprzez całkowitą suwerenność i niezależność od “hegemonistycznej europy”. Ta granica została przekroczona w przypadku Węgier na najbardziej wrażliwej płaszczyźnie państwa – pieniądzach. Na przykładzie Węgier można odkryć prawdziwe intencje państw hegemonistycznych, które nie bacząc na obiektywne przyczyny takich ruchów podatkowych (w 2009 dług publiczny osiągnął 78,3% PKB!!), chronią interesy banków, których są w większości właścicielami. Zaprzęgnięto do tego jeszcze liczne agencje ratingowe, które grożą obniżeniem wartości papierów węgierskich do cyt. “śmieciowych”. W sposób bardzo przejrzysty dla niezbyt zaangażowanego obserwatora widać, jak przy pomocy zaawansowanych i skomplikowanych mechanizmów polityczno-finansowych “czysta europa” stara się prymitywnie wydoić kolonię, a gdy ta się próbuje postawić, szybko przypomina się jej gdzie jest jej miejsce.

  • inne kraje kolonialne
   Z Czechami i Węgrami było trochę inaczej niż z Polską. Te państwa weszły w całości o obręb europejskich mocarstw i traktowane były na równych prawach z rdzennymi ziemiami imperiów.
   Nie były traktowane jak pusty zdziczały teren przeznaczony jedynie do prostej eksploatacji.
   W rezultacie wzięły udział w rozwoju cywilizacyjnym Europy a ich mieszkańcy nie czuli się gorsi niż reszta europejczyków.

   Z kolei Estończycy i Łotysze są wręcz dumni z wielowiekowej zależności od Niemiec, która w ich mniemaniu dała im wyższość cywilizacyjną nad Słowianami. Czyli jest to też pewne myślenie postkolonialne, ale na wyższym poziomie, gdy niewolnik staje się dumny ze swego pana. Szanuje go i chce się do niego upodobnić.

 3. Trudno jest uwierzyć
  w to poczucie dumy z dobrego pana. Czy to jest powszechne? Sądząc po odbudowanych państwowościach – narodowościach, może te głosy, które słyszeliście, nie były reprezentatywne?

  Czechy czczą swojego Husa, na Słowacji było powstanie w 1944 przeciw naziście księdzu Tiso, na Litwie nazwiska wyłącznie w ich języku, Węgrzy powstali w 1848, 1956, teraz też się narodowo u nich dzieje.

  Co do Białorusi, to rozumiem potrzebę pana, nie mają tradycji narodowych i jak niepodległość sobie zdobyli, to nie wiedzieli, co z nią zrobić. Ukraina ma ten sam problem. Ale te inne kraje?

  • Litwa stwarza pozory
   niezależności od wszystkich. Przez wieki byli związani z Polską a później zagarnięci przez sowietów. Natomiast elity zdają sobie sprawę z położenia geopolitycznego i takie posunięcia nacjonalistyczne służą tylko do utrzymania jakiejkolwiek tożsamości obywateli Litwy jako suwerennego kraju i państwa narodowego. Białoruś i Ukraina – rzeczywiście trudno tam mówić o historii państwowości, ale paradoksalnie tam właśnie nie ma problemu “postkolonializmu” w rozumieniu państwa. To tak jakby ten problem omawiać na przykładzie Ślązaków czy Kaszubów.

   • Białoruś i Ukraina nie są postkolonialne
    Ponieważ są nadal kolonialne. Tak to wiem, i podobnie zrozumiałam z Twojego wpisu, popraw mnie, jeśli się mylę.
    Węgry, Czechy, Słowację już omówiono, ale przekonało mnie to tylko ciut ciut.
    A gdzie w tym Polska?
    Oczywiście, nie Ciebie osobiście się czepiam, ale raczej autorkę tego artykułu, slawistkę, chciałabym o to zapytać.
    Pozdrawiam.

 4. Trudno jest uwierzyć
  w to poczucie dumy z dobrego pana. Czy to jest powszechne? Sądząc po odbudowanych państwowościach – narodowościach, może te głosy, które słyszeliście, nie były reprezentatywne?

  Czechy czczą swojego Husa, na Słowacji było powstanie w 1944 przeciw naziście księdzu Tiso, na Litwie nazwiska wyłącznie w ich języku, Węgrzy powstali w 1848, 1956, teraz też się narodowo u nich dzieje.

  Co do Białorusi, to rozumiem potrzebę pana, nie mają tradycji narodowych i jak niepodległość sobie zdobyli, to nie wiedzieli, co z nią zrobić. Ukraina ma ten sam problem. Ale te inne kraje?

  • Litwa stwarza pozory
   niezależności od wszystkich. Przez wieki byli związani z Polską a później zagarnięci przez sowietów. Natomiast elity zdają sobie sprawę z położenia geopolitycznego i takie posunięcia nacjonalistyczne służą tylko do utrzymania jakiejkolwiek tożsamości obywateli Litwy jako suwerennego kraju i państwa narodowego. Białoruś i Ukraina – rzeczywiście trudno tam mówić o historii państwowości, ale paradoksalnie tam właśnie nie ma problemu “postkolonializmu” w rozumieniu państwa. To tak jakby ten problem omawiać na przykładzie Ślązaków czy Kaszubów.

   • Białoruś i Ukraina nie są postkolonialne
    Ponieważ są nadal kolonialne. Tak to wiem, i podobnie zrozumiałam z Twojego wpisu, popraw mnie, jeśli się mylę.
    Węgry, Czechy, Słowację już omówiono, ale przekonało mnie to tylko ciut ciut.
    A gdzie w tym Polska?
    Oczywiście, nie Ciebie osobiście się czepiam, ale raczej autorkę tego artykułu, slawistkę, chciałabym o to zapytać.
    Pozdrawiam.