Na „Przystanku Woodstock” nie było Eboli, jedynie 5 zgonów, miny, granaty, niewybuchy

Prześlij dalej:

- rok 2012, 140 tys. w zezwoleniu, ponad 450 tys. uczestników w rzeczywistości
 • Od roku 2004 do roku 2014 „Przystanek Woodstock” powinien być uznany za imprezę masową podwyższonego ryzyka, ponieważ łamał Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych. Zgodnie z art. 6. ust. 2 pkt 1 ubim liczebność służb porządkowej oraz informacyjnej w przypadku imprezy masowej nie będącej imprezą masową podwyższonego ryzyka określa się w następujący sposób: co najmniej 10 członków służb porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 1 członek służby porządkowej lub służby informacyjnej na każde następne 100 osób, co daje w przypadku imprezy o liczbie uczestników 110 tys. - 1.107 członków służb porządkowych i informacyjnych. Jerzy Owsiak od 10 lat nie zapewnił na „Przystanku Woodstock” odpowiedniej liczby członków służb porządkowych, a w roku 2011 zaniżył ich liczbę niemal siedmiokrotnie, podobnie w roku 2014.
 • W trakcie Przystanku Woodstock w 2011 r. odnotowano 94 zdarzenia o charakterze kryminalnym z czego większość to kradzieże (47%) i prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu (15%).
 • Przy organizacji „Przystanku Woodstock” w roku 2011 na 750 tys. uczestników organizator zapewnił jedynie 516 z deklarowanych 900 kranów przy umywalniach i zaledwie 600 przenośnych toalet (Toy Toy). PPIS w dniu 4.08.2011 r. zażądał od organizatora podjęcia działań skutkujących zwiększeniem liczby sanitariatów, zwracając jednocześnie uwagę, że rzeczywista liczba uczestników festiwalu jest zdecydowanie większa od zadeklarowanej we wniosku. W sporządzonej 10.08.2011 r. (po zakończeniu festiwalu) w Urzędzie analizie zabezpieczenia Przystanku Woodstock odnotowano, iż wiele osób było zmuszonych załatwiać swoje potrzeby obok przenośnych toalet.
 • Od 2004 roku Jerzy Owsiak jak prezes zarządu Fundacji WOŚP i spółki powiązanej „Złoty Melon” organizował „Przystanek Woodstock” na POLU MINOWYM. W 2006 roku NIK w raporcie wskazała, że szczególnie istotne przy zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom imprezy jest wyeliminowania zagrożeń związanych z ryzykiem występowania na terenie Przystanku Woodstock niewybuchów i niewypałów. Z ustaleń kontroli NIK wynikało, że miejsce imprezy obciążone było tego typu ryzykiem w związku z prowadzonymi na tym terenie w 1945 r. działaniami wojennymi oraz wykorzystywaniem tego terenu do 1998 r. jako poligonu wojskowego. W roku 2004 z terenu usunięto 550 substancji i materiałów niebezpiecznych, w roku 2009 zneutralizowano 265 materiałów nie bezpiecznych w tym: granaty moździerzowe i ręczne, pociski artyleryjskie oraz miny. W roku 2011 wykryto łącznie 1.516 sztuk amunicji, łusek, pocisków, granatów, min PRZECIWPANCERNYCH oraz zapalników.
 • W 2006 r. NIK krytycznie oceniła wydanie przez Burmistrza zezwoleń na sprzedaż piwa na terenie imprezy w latach 2004-2005 oraz wystąpienie nieprawidłowości w zakresie wydawania przez Urząd jednorazowych zezwoleń na sprzedaż na terenie imprezy napojów alkoholowych. 
 • Na Przystanku Woodstock w 2011 r. udzielono pomocy 1.397 pacjentom: odnotowano 3 wezwania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, 15 pacjentów zostało przetransportowanych do innych szpitali, a 1 pacjenta przewieziono na stronę niemiecką. Zespół specjalistyczny oraz zespoły podstawowe Ratownictwa Medycznego wyjeżdżały do 102 przypadków. Pracownia rentgenowska przyjęła 188 osób i wykonała 415 zdjęć.
 • Strony

  31339 liczba odsłon
  Obrazek użytkownika Matka Kurka

  Autor artykułu: Matka Kurka

  12 (liczba komentarzy)

  1. avatar

   wpierw szukał korka a później chciał wypić   XD

  2. Sprawa jest trywialna.
   Większość przecież przyjeżdża środkami komunikacji masowej, PKP, PKS, inne.
   No to trzeba od przewoźników uzyskać informacje o tym jaki jest rutynowy ruch "do i od" Kostrzynia i porównać to z danymi z okresu szczytowego (Woodstock).
   Liczby nie kłamią.
   Potem już nikt bajek opowiadał nie będzie, a w każdym razie będzie to miał utrudnione.
   (http://pl.wikip...)
   W 2010 roku było 49 pociągów specjalnych z 14 miast w Polsce zorientowanych na Woodstock.

  3. Strony