MAŁA USTAWA - WIELKIE OSZUSTWO HAJKI GRUNDBAUM - VEL HANNY GRONKIEWICZ - WALTZ. FAŁSZYWI RABINI.

Prześlij dalej:

W obronie interesu publicznego leży rzetelna analiza  dotychczasowych działań , które umożliwiły szkodliwą, dziką reprywatyzację. Dopiero wówczas można się uczciwie zmierzyć ze skutkami dekretu Bieruta i opracować takie mechanizmy, które pozwolą uchronić wieloletnich lokatorów, właścicieli nieruchomości oraz miasto przed licznymi oszustami.
Postawa Trybunału Konstytucyjnego budzi oczywiste wątpliwości.
Gdy Sejm poprzedniej kadencji nie zastosował się do wyroku z 2011 roku nie reagował. Teraz pospiesznie orzekł o zgodności z Konstytucją przepisów uchwalonych w ostatniej chwili przez poprzednią ekipę.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadza w stołecznym ratuszu badanie wszystkich dokumentów reprywatyzacyjnych. Prokuratura wszczęła śledztwo.
Wszystkie osoby podejmujące decyzje reprywatyzacyjne, podejrzane o popełnienie przestępstwa, łącznie z prezydent Warszawy, w trakcie postępowania przygotowawczego
powinny być tymczasowo aresztowane dla uniknięcia matactwa.
Jakiekolwiek referendum odwoławcze prezydent Warszawy jest bezprzedmiotowe, gdy prokuratura zastosuje areszt tymczasowy.
Wszystko wiruje jakby w takt Waltza. Pytanie, kto dyryguje orkiestrą?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strony

3424 liczba odsłon
Obrazek użytkownika Aleszumm

Autor artykułu: Aleszumm