Unia Europejskashare

Rozpad strefy euro i Unii Europejskiej jest skuteczną receptą na obecny kryzys.
Obecny kryzys spowodowany jest powiększająca się luką popytową, z tendencją do deflacji. Niestety rozlał się on prawie na całą Europę, również Polskę. Ponieważ przedsiębiorcy nie znajdują popytu na swoje towary, to zmniejszają produkcję – zwalniają pracowników, a ci z kolei ograniczają swoją konsumpcję i… popyt jeszcze bardziej maleje. Wydawałoby się, że to jest sytuacja bez wyjścia, ale w mechanizmie funkcjonowania normalnego, suwerennego Państwa jest wbudowana funkcja umożliwiająca stymulowanie gospodarki. Narzędzie służące do skutecznego przeciwdziałania kryzysowi. Tą funkcją jest pakiet stymulacyjny polityki pieniężnej i fiskalnej. Jeszcze jest nadzieja na realną możliwość poprawy sytuacji gospodarczej swoich obywateli. Tak właśnie dzieje się teraz w Japonii.share

Widmo krąży po Europie… widmo deflacji!
Ze zgrozą zauważam i w Europie tendencję do wystąpienia deflacji. Najpierw jednak warto wyjaśnić, czym jest ta deflacja. Niestety w potocznym rozumieniu deflację kojarzy się tylko ze spadkiem cen, a więc cześć osób nie widzi w tym zjawisku niczego szkodliwego. Nic bardziej błędnego! Deflacja oznacza stan zapaści, w którym spada popyt, w związku z czym ograniczana jest produkcja, a więc rośnie bezrobocie. Ludzie tracą dochody, to mniej kupują. Znowu spada popyt, itd. itd...share

Starzeję się niechybnie, i nie wynika to bynajmniej wyłącznie z kartek kalendarza ale i mojego pojmowania świata. Szczególnie te wszystkie wydarzenia dziejące się pod hasłem "kryzysu finansowego".
Mam jakieś nieodparte wrażenie, że rozgrywany scenariusz ma niewiele, a nawet zero wspólnego z tym o czym słyszymy na co dzień, w myśl zasady którą na własny użytek określam "nic nie jest takim jakie jest przedstawiane w mediach". Szczyt unijny, pakt fiskalny to wszystko ściema i pieprzenie w bambus. Klasyk teorii kapitału, towarzysz Marks, niewątpliwie nazwał by obecne zjawiska niczym innym jak akumulacją kapitału. Pytanie tylko, kto ten kapitał akumuluje obecnie? Odpowiedź jest niezmiernie prosta, Ci sami co zawsze.

Strony