SBshare

Wielkim sukcesem Polski jest to, że przez lata komunizmu naród nie dał się skomunizować do końca, że przez cały ten czas żyło w Polsce dążenie do wolności, prawdy i sprawiedliwości. I to dążenie w końcu zwyciężyło, pozwoliło Polsce w roku 1989 odzyskać wolność drogą pokojową.

To nasze narodowe zwycięstwo, to, że Polska jest dziś nieźle funkcjonującą demokracją, a nie drugą Białorusią, zawdzięczamy ludziom, który zachowali uczciwość i godność.

Strony