przyczynyshare

Czekamy Ciebie
Czekamy Ciebie czerwona zarazo
Byś wybawiła nas od czarnej śmierci
(...) Warszawa, 26 sierpnia 44, autor „Ziutek”

 

share

Polewam. Będzie o Polsce. Ale może uda się potem jakoś nawiązać do Chile.
Źle się dzieje w państwie Polskim – parafrazując Shakespeare
Należy znaleźć winnych. Proponuję stanąć przed lustrem. Moim zdaniem winni jesteśmy my, obywatele tego kraju.
Bo nie umiemy się zorganizować i wyłonić spośród siebie ludzi, którym można by powierzyć zarządzanie tą firmą. Inni potrafią (też nie zawsze) a my nie.
Rozbroiła i ogłupiła nas komuna (2 pokolenia – może 3, w każdym razie 80 lat. Atomizując społeczeństwo i powodując zerwanie związku pomiędzy działaniem a efektami i sprowadzając do zera odpowiedzialność za siebie i własne działania.
Również za wybory, jakich dokonujemy.