processhare

Ciężki jest los felietonisty, praktycznie jest skazany na kompromitację spowodowaną żałosnym zasobem słów. Nie sposób napisać coś nowego poza znanymi: komedia, farsa, tragifarsa, żenada, idiotyzm, bandytyzm, absurd, Bareja, Monty Python. Identycznie przedstawia się sytuacja socjologów, którzy prochu nie wymyślą i jeśli chcą być uczciwi, a nie na siłę oryginalni, to muszą nieustannie pisać o inżynierii społecznej udającej „pandemię” i reżimy sanitarne. Podwójne nieszczęście i paraliż dotykają felietonistów socjologów i z takim bagażem, garbem świadomości na plecach, zabieram się kolejny raz za felieton doposażony w analizę zjawisk społecznych. Będzie coś nowego? Z definicji nie, ale będzie https://www.kon....share

Dziś o godzinie 12.00 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VIII Wydział Karny, w składzie: Przewodniczący: SSR Tomasz Bazan, ogłosił wyrok z prywatnego aktu oskarżenia Krystyny Pawłowicz przeciw Jerzemu Owsiakowi. Pani Krystyna Pawłowicz oskarżyła Jerzego Owsiaka o znieważenie, to jest o popełnienie występku z art. 216 k.k. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w osobie SSR Tomasza Bazana uznał oskarżonego winnym zarzucanych mu czynów i warunkowo umorzył postępowanie na okres jednego roku próby.share

Wczoraj, 12 czerwca 2019 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 209, Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie ogłosił, że Jerzy Owsiak („Jurek”) poprzez pomówienia i zniewagi naruszył dobra osobiste Piotra Wielguckiego (Matka Kurka). Wyrok zapadł po pięciu latach od oszczerczej publikacji zamieszczonej na portalu www.kreciola.tv i jest pierwszym prawomocnym wyrokiem, jaki „hejter” Owsiak usłyszał za naruszenie dobór osobistych. Wcześniej „Jurek” przegrał proces karny, za te same czyny i to również był pierwszy taki przypadek, gdy sąd uznał „wielkiego dyrygenta” za oszczercę i „hejtera”. W sumie Owsiak przegrał prawomocnie dwa procesy, każdy z nich dotyczył „mowy nienawiści”, a przede wszystkich kłamstw na temat moich dochodów i źródeł utrzymania.

Strony