kulturashare

Dlaczego jest, tak jak jest?
Wszystko schamiało, brak kultury osobistej, myśli państwowej, upadek moralności. Nie ma już czegoś takiego jak dotrzymywanie słowa, rzetelność kupiecka.
Czemu tak jest?
Dni 1 i 17 września i związane z tymi datami wydarzenia skłoniły mnie do rozmyślań o konsekwencjach wojny. Nie tych materialnych i politycznych, ale w sferze upadku ogólnej kultury narodu. Przeprowadzona przez obu okupantów eksterminacja elit, emigracja, małżeństwa mieszane, reforma rolna, niszczenie po wojnie starej inteligencji, kupiectwa i prześladowanie kościoła doprowadziło do zatraty wszelkich ideałów. Rządy dusz przejęła hołota, ludzie z nizin bez jakiejkolwiek kultury i moralności. 50 lat rządów komunistów wywarło niezatarte piętno na narodzie. Pozostała reszta starych elit została zmarginalizowana i odsunięta od wpływu na kształtowanie społeczeństwa.share

[tytuł © by Muniek Staszczyk]Strony