Holandiashare

Poprzednio zwróciłem uwagę na bardzo wysoki, wynoszący 250%, poziom zadłużenia gospodarstw domowych w Holandii. Wskaźnik ten w Stanach Zjednoczonych, nawet w czasie wstrząsu wywołanego upadkiem Lehman Brothers, wynosił 160%. W jednym z komentarzy pojawiło się ciekawe pytanie: Czy problem ten dotyczy wyłącznie gospodarstw domowych? Co z gospodarką krajową?share

Holandia zwykle ukazywana była tuż obok Niemiec jako kraj osiągający wymierne korzyści z przystąpienia do strefy euro. Faktycznie gospodarka narodowa Holandii, rok po roku, wykazuje nadwyżki handlowe na rachunku bieżącym. Więcej eksportuje niż importuje. Dodatkowo, w kraju tym stopniowo wprowadzane były strukturalne reformy neoliberalne. Słuchając wypowiedzi polityków holenderskich, można także odnieść wrażenie, że państwo to wspierało i wspiera strategię oszczędności budżetowych forsowanych przez Niemcy. Przynajmniej tak być powinno…
 
A tymczasem…
… tymczasem Holandia jest w kryzysie!
 
http://jp.wsj.com/article/SB10001424127887323605404578472214120164122.htmlshare

Super Kubak uparcie twierdził, że jest typem spokojnym i refleksyjnym. Lubił sobie poczytać Spinozę lub inne dziwactwo. Teatr lubił. Po cichu czytywał wiersze. Ale ludzie oczekują od super bohatera czegoś zupełnie innego.
Ludzie oczekują, że będzie męski. Może trochę brutalny. Że będzie miał samochód, o jakim można tylko śnić i tysiące kobiet. A Kubak nie lubił. Odmawiał.
Nie mógł jednak, żadnym sposobem znaleźć się na liście stu najbardziej pociągających mężczyzn na świecie. Zupełnie nie rozumiał – dlaczego. Jest przecież, do licha, super bohaterem! A na liście piłkarze, koszykarze, biznesmeni, nawet przestępcy – a On nie. Był załamany. Trzy lata w zawodzie, a tu nic. Ile można znosić te niepowodzenia?

Strony