ekonomiashare

 Warto spojrzeć na kwietniowe wydanie World Economic Outlook opracowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, aby sprawdzić najnowszy bilans na rachunkach bieżących wszystkich krajów posługujących się wspólną walutą - euro. (http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/pdf/text.pdf)
Załączam również wykres bilansu na rachunku bieżącym w ujęciu wieloletnim:
http://members3.jcom.home.ne.jp/takaaki.mitsuhashi/data_42.html#CurrentEuro
 
Kolory:
 
Czarny – Niemcy, niebieski – Holandia, brązowy – Hiszpania, czerwony – Grecja, beżowy – Portugalia, zielony – Francja, jasno-zielony – Włochy, itd.share

2009 rok był dla zjednoczonej Europy rokiem, w którym wszystko się zaczęło… Ujawniono tragiczną sytuację finansową Grecji. Potem, w miarę upływu czasu, okazało się, że problem finansowy dotyczy coraz większej liczby państw z południa Europy. Komisja Europejska planując działania naprawcze wobec państw w kryzysie, oparła się na jednej, jedynej publikacji. Jest to artykuł profesorów: Kenneth Rogoff z Uniwersytetu Harvarda oraz Carmen Reinhard z Harvard Kennedy School, o tytule „Growth in a Time of Debt” (wzrost w czasie długu).
http://scholar.harvard.edu/files/rogoff/files/growth_in_time_debt_aer.pdfshare

Wielka Trójka (EBC, MFW, Komisja Europejska) przeprowadza na Cyprze eksperyment bez precedensu. Jest to pierwsza próba regulacji transferu środków (pieniędzy) w ramach jednolitego obszaru walutowego. W przeszłości takie ograniczenia wprowadzały i inne kraje, np. Argentyna i Islandia, w celu zapobieżenia spadkowi wartości i ilości posiadanej waluty. Ale Cypr to przypadek zupełnie wyjątkowy, gdyż jest on członkiem obejmującej ponad pól Europy strefy euro. Łatwo można przewidzieć, że wprowadzeniu w życie tego rozporządzenia na pewno towarzyszą ogromne trudności. 26 marca Minister Finansów Cypru zapewniał, że postara się znieść te ograniczenia w ciągu „kilku tygodni”. Jednak sądzę, że realizacja tej obietnicy może być niezwykle trudna, gdyż w latach 80 i 90 ubiegłego wieku, analogiczne restrykcje w Ameryce Łacińskiej oraz Azji trwały przez okres od 6 miesięcy do 2 lat.

Strony