dowodyshare

Dyżurnym zawołaniem tych, którzy byli sprawcami, sędziami, prokuratorami, adwokatami, świadkami i nigdy oskarżonymi, jest zawołanie: „Jakie masz dowody”. Dowodów jest tyle co kot napłakał, ponieważ sprawcy, sędziowie i prokuratorzy we własnej sprawie dowodów ujawniać nie będą. Nawet jak się gdzieś pojawią zaraz znikają, czasami na oczach całego kraju, jak to miało miejsce w przypadku teczki jednego kapusia, który został prezydentem, ale i w takich przypadkach hasła się nie zmieniają. Po ostatnim zdaniu zdałem sobie sprawę, że wielu może nie wiedzieć, o którego prezydenta chodzi, bo co najmniej dwóch ponad wszelką wątpliwość kapusiami była. Chodzi o tego, który swoją teczkę sam utylizował.share

Wszystkie zbieżności z prawdziwymi postaciami i wydarzeniami, nie są żadnym przypadkiem. Autorka odpowiada, za każdy fakt przedstawiony w tej nowelce kryminalnej i na żądanie zainteresowanych, poda źródła. Nazwiska wszystkich postaci zmienione.
Wszystkich czytelników informuję, że wolność wypowiedzi i swoboda wyrażania swoich poglądów jest zagwarantowana art. 54 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Artykuł ten gwarantuje również prawo do informowania o działalności osób pełniących funkcje publiczne.
Pisząc i publikując ten ?nowelkę? byłam i jestem świadoma odpowiedzialności karnej z art. 212 & 1 i 2 Kk i oświadczam, iż informacje w tej publikacji podlegają ochronie art. 213 & 2 Kk.

Strony