Brukselashare

Czterej brydżyści apokalipsy

przybędą ziemski padół oczyścić.

Karta ich mocna, wist zamaszysty

nic nie powstrzyma ręki brydżysty.

Niebo się wali, ziemia otwiera

jak u Albrechta było Durera.

Strony