Jak rząd może uratować budżet państwa?

Prześlij dalej:

Natomiast z drugiej strony, wzrost nominalnego PKB powoduje znacznie większy, procentowy wzrost dochodów podatkowych rządu. Jest to ruchomy współczynnik „elastyczności” dochodów, który zawsze należy uwzględnić w obliczaniu dochodów podatkowych rządu.
Przyjmuje się, że współczynnik ten podczas deflacji w Japonii wynosi 3-4. Co oznacza, że każdy wzrost nominalnego PKB o 1%, powoduje zwiększenie wpływów podatkowych rządu o 3-4%. Prawdopodobna jest więc możliwość wzrostów przychodów rządu aż o ponad 10%, gdyby udało się doprowadzić do 3% wzrostu nominalnego PKB. I to jest obecnie najwłaściwsza strategia zmierzająca do konsolidacji fiskalnej budżetu. I właśnie w tym celu japoński rząd stymuluje gospodarkę znaczącym bodźcem fiskalnym (inwestycje publiczne). Dzięki temu mają powstać w Japonii nowe miejsca pracy, powinien obniżyć się poziom bezrobocia, a przedsiębiorstwa zachęcony długoterminowymi kontraktami powinny zwiększyć swoje inwestycje.
W sytuacji kryzysu, malejącej gospodarki, najważniejszym celem rządu powinien być wzrost nominalnego PKB, a nie cięcia wydatków społecznych. Taka strategia pozwoli na konsolidację budżetu państwa, zmniejszenie długu publicznego, a co najważniejsze poprawi warunki pracy i życia społeczeństwa. 

Strony

4970 liczba odsłon
Obrazek użytkownika Ja Samuraj

Autor artykułu: Ja Samuraj

2 (liczba komentarzy)

  1. Czy Ja Samuraj jest człowiekiem, czy też "projektem lub grantem"?.
    Bo nie daje znaków życia.

  2. avatar

    Myślę więc jestem! ;-)

  3. Strony