Reklama

Model eksperymentu inżynierii społecznej:

FORMALNE ZAŁOŻENIA (RAJ):
1. Nieograniczony dostęp do pożywienia, wody oraz materiałów potrzebnych do budowania domów.
2. Brak zagrażających życiu drapieżników.
3. Maksymalnie ograniczone rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych (opieka lekarska).
4. Jedyne ograniczenie – przestrzeń.

PRZEBIEG EKSPERYMENTU:

Faza A ; Okres przystosowywania się 
1. Na terytorium wyspy przybyły grupy mężczyzn i kobiet.
2. Początkowo ludzie mieli problem z przystosowaniem się do środowiska i do siebie nawzajem.
3. Po względnym ustabilizowaniu się sytuacji stworzyli podział terytorialny i zaczęli budować domy.
4. Zaczęły się rodzić dzieci.

Faza B  Gwałtowny wzrost populacji okres eksploatacji zasobów 
1. Populacja ludzi dubluje się w stosunkowo krótkim czasie.
2. Wykształcenie się rodzaju struktury socjalnej; ilość dzieci jest zależna od pozycji społecznej rodziców.
3. Więcej dzieci rodzi się na terytoriach zamieszkałych przez bardziej dominujących mężczyzn, podczas gdy mało dominujący mężczyźni mają znikomą ilość dzieci.
4. Mimo tego, że warunki panujące w każdym z terytoriów były identyczne i dawały jednakowe warunki bytowe, można zauważać gromadzenie się ludzi i konsumowanie pokarmu, w konkretnych miejscowościach (miasta) i budynkach (restauracje). Ludziom przestała przeszkadzać obecność innych. Coraz bardziej zauważalny był tłok w wybranych miejscowościach.
5. Pod koniec fazy B było trzykrotnie więcej ludzi nieradzących sobie społecznie (niedominujących w żaden sposób), niż osób społecznie stabilnych, mających ugruntowaną pozycję (dominujące). Wartym odnotowania jest fakt, że stabilnie społeczne osoby to głównie starsi ludzie (mohery).

Faza C Stagnacja okres równowagi 
1. Populacja dubluje się trzy razy dłużej niż fazie B.
2. U mężczyzn zanika umiejętność obrony własnego terytorium.
3. Kobiety zaczynają być wyraźnie agresywne, przejmując od mężczyzn role obrony domu. Agresja ta kierowana jest również przeciw własnym dzieciom, które są abortowane, zabijane i zmuszane do opuszczenia domu.
4. Powszechna staje się przemoc. mężczyźni przestają zabiegać o kobiety. Zamiast tego atakują się wzajemnie. Tworzy się rodzaj nowej struktury. Są mężczyźni agresywni  bardziej dominujący, jak również bierni.
5. Pojawiają się zachowania homoseksualne. Bardziej dominujący mężczyźni wykorzystują bardziej biernych, którzy przyjmują rolę żeńską;.
6. Kobiety zaczynają stosować na masową skalę sztuczną antykoncepcję. Jest również coraz mniej zapłodnień oraz zanika instynkt rodzicielski. Skutkiem tego rodzi się coraz mniej dzieci. Pojawiają się także całkiem bezdzietne kobiety.
7. W połowie fazy C praktycznie wszystkie dzieci były odrzucane przez matki. Rozpoczynały one samodzielne życie, bez wykształcenia jakichkolwiek zachowań emocjonalnych czy społecznych.
8. Mimo tego, że spodziewanym czynnikiem hamującym wzrost będzie osiągnięcie limitu ludzi, maksymalna populacja wyniosła jedynie część limitu. Dodatkowo tylko 20% domów była stale zajęta.

Faza D Okres wymierania
1. Zakończył się wzrost populacji.
2. Kobiety bardzo rzadko zachodzą w ciążę, a nieliczne rodzone dzieci nie przeżywają.
3. Ostatnie narodziny dziecka.
4. Pojawiły się męskie odpowiedniki kobiet, tzw. piękni. Mężczyźni ci nie wykazywali żadnego zainteresowania kobietami, jak również nigdy nie brali udziału w jakichkolwiek konfliktach. Ich zachowanie sprowadzało się wyłącznie do picia, jedzenia, spania, jak również dbania o własny wygląd (np. pielęgnowanie długich włosów, czy nieangażowanie się w walki  brak blizn).
5. Po pewnym czasie populacja całkowicie utraciła zdolność do reprodukcji.
6. Ostatnie pokolenie ludzi nie wykształciło w sobie jakichkolwiek reakcji społecznych. 
Nieznana im była agresja oraz zachowania prowadzące do ochrony ojczyzny i dzieci. 
Nie angażowali się w inne działania niż picie, jedzenie, spanie oraz dbanie o siebie. 
Osobniki w tym czasie wyglądały wyjątkowo ładnie i zadbanie.
Posiadały zdrowe ciało i dobrze wyglądające oczy. 
Jednak nie potrafiły poradzić sobie z jakimkolwiek nietypowym bodźcem. 
Choć wyglądały wyjątkowo dobrze, były również wyjątkowo głupie.
7. Umiera ostatni człowiek.
 

Reklama

16 KOMENTARZE

 1. Faktycznie niektóre

  Faktycznie niektóre przodujące kraje w Europie są na końcowym etapie. W tej sytuacji mateczka Merkel zrobiła jedyny możliwy ruch : nawpuszczała hordę obcych. 

  Społeczeństwo jest na razie zagubione, ale to kwestia czasu. Zorganizują się na powrót.

   

 2. Faktycznie niektóre

  Faktycznie niektóre przodujące kraje w Europie są na końcowym etapie. W tej sytuacji mateczka Merkel zrobiła jedyny możliwy ruch : nawpuszczała hordę obcych. 

  Społeczeństwo jest na razie zagubione, ale to kwestia czasu. Zorganizują się na powrót.