Dlaczego prawicowi publicyści wspierają lewą nogę?

Prześlij dalej:

Przyznam, że nie słyszałem nigdzie, aby w latach 2011 -2015, publicyści „Więzi”,„Znaku”,”Kultury Liberalnej”, czy „Zagłady Żydów” pisali listy, czy apele do ówczesnego ministra Platformy Obywatelskiej Bogdana Zdrojewskiego, aby przyznał prawicowym kolegom dotacje publiczne.

Widać, że serca tych prawicowych publicystów, znajdują się jednak po lewej stronie, a miłosierdzie ich jest większe niż samego Miłosiernego dla biednych kolegów po fachu z libertyńskiej lewicy.

Skoro było już straszno, teraz w myśl rosyjskiego przysłowia powinno być śmieszno, a może w tym przypadku będzie na odwrót, czyli jak to bywać musi w polskim, publicystycznym, mainstreamowym grajdołku.

Z identycznym apelem, również w otwartym liście, pięć dni wcześniej, a więc 18 maja, zwróciły się połączone już siły liberalno, lewackiej i prawicowej ferajny, które w tym samym duchu przestrzegają ministra Glińskiego, pisząc, że „niedofinansowanie przez MKiDN wielu zasłużonych dla polskiej kultury i debaty publicznej periodyków, takich jak np. „Książki w Tygodniku”, „Liberté!” „Przegląd Polityczny”, „Res Publica Nowa”, „Więź”, „Zagłada Żydów”, „Zeszyty Literackie”, „Znak” obniży poziom dyskusji toczonych w naszym kraju. Pisma te pełnią ważną rolę kulturotwórczą, a także tłumaczą zjawiska społeczne i intelektualne”.

Ta druga ferajna, określająca siebie, jako „ludzie kultury” dodaje w liście, że „w interesie społeczeństwa i polskiego podatnika jest zapewnienie przez państwo równych szans dla wyrażania opinii przez środowiska o różnych światopoglądach - o ile mieszczą się w ramach przewidzianych przez Konstytucję”

I tu, aby było naprawdę śmieszno, tę czarną, lewacką polewkę lub Tupolewkę, - jak powiedziałby niewątpliwie szanowny przez te środowiska przedstawiciel kultury najwyższej, pan Maciej Stuhr - spaja lub łączy nazwiskiem konserwatysta pełną gębą, pan Paweł Milcarek, którego podpis znalazł się zarówno na liście libertyńskiej, jak i tej dla konserwatystów.

Paweł Kowal – historyk, polityk, b. wiceminister spraw zagranicznych;
Tomasz Dostatni OP – dominikanin, publicysta;
Roman Bielecki OP – redaktor naczelny miesięcznika „W drodze”;
Michał Szułdrzyński – publicysta;
Zbigniew Gluza – redaktor naczelny „Karty”;
Hanna Antos – sekretarz redakcji „Karty”;
Andrzej Brzeziecki – „Nowa Europa Wschodnia”;
Elżbieta Moczarska – Fundacja Kazimierza i Zofii Moczarskich;
Misza Tomaszewski – Magazyn „Kontakt”;
Paweł Milcarek – redaktor naczelny kwartalnika „Christianitas”;
Paweł Rojek – filozof, wykładowca akademicki;
Agnieszka Holland – reżyserka;
Krzysztof Pomian – historyk idei;
Krystyna Zachwatowicz-Wajda – aktorka, scenografka, reżyserka;
Aleksander Hall – historyk, publicysta;
prof. Paweł Machcewicz – historyk, twórca Muzeum II Wojny Światowej;
Zbigniew Rokita – „Nowa Europa Wschodnia”;
Olga Tokarczuk – pisarka;
Adam Szostkiewicz – publicysta „Polityki”;
Henryk Wujec – działacz opozycji w czasach PRL;
Ludwika Wujec – działaczka opozycji w czasach PRL;
Jerzy Kochanowski – profesor historii, redaktor naczelny „Przeglądu Historycznego”;
prof. Dariusz Stola – dyrektor Muzeum Polin;
prof. Marcin Kula – historyk;
Karolina Staszak – redaktor naczelna miesięcznika o sztuce „Arteon”;
Dorota Leśniak-Rychlak – redaktorka naczelna kwartalnika „Autoportret”.

Strony

Źródło foto: 
6717 liczba odsłon
Obrazek użytkownika Hoyt

Autor artykułu: Hoyt

1 (liczba komentarzy)

  1. avatar

    Że zacytuję :)
    "Polska praktyka polityczna dowiodła i nie raz jeszcze dowiedzie, że przemiana żydowskiego komunisty pederasty w konserwatywnego katolika, wychowawcę młodzieży może się dokonać na oczach wszystkich, w czasie krótszym niż pół godziny, a do tego zebrani na tym evencie ludzie nagrodzą ową przemianę oklaskami."

  2. Strony