DEUTSCHLAND, DEUTSCHLAND UEBER ALLES - NIEMCY, NIEMCY PONAD WSZYSTKO

Prześlij dalej:

NIEMCY, NIEMCY, PONAD WSZYSTKO, PONAD CAŁY ŚWIAT
DEUTSCHLAND, DEUTSCHLAND, UEBER ALLES
 
"Dnia pierwszego września roku pamiętnego,
Wróg napadł na Polskę
Z kraju sąsiedniego.
Najbardziej się zawziął na naszą Warszawę,
Warszawo, Warszawo, tyś jest miasto krwawe.
 
Domy popalone, miasta są zniszczone,
Gdzie się mają podziać ludzie poranione.
Matka szuka trupa dziecięcia swojego,
Modli się do Boga i przeklina wroga.
 
Co ja państwu śpiewam w sercu się nie mieści,
Na tym będzie koniec mojej opowieści".
 
Tyle piosenka śpiewana na ulicach Warszawy pod niemiecką okupacją.
Jeszcze wówczas na samym początku okupacji niemieckiej Polacy i Żydzi nie wiedzieli co ich czeka, a matka już szukała trupa swego dziecięcia.
Jeszcze wcześniej przyszły kanclerz Niemiec, Adolf Hitler w chwale wybrany przez ponad 90 procent narodu niemieckiego napisał w kryminale, swoje bandyckie wynurzenia w "Mein Kampf". Niemcy rasą panów, Drang nach Osten, Deutchland, Deutschland ueber alles, unicestwić narody dla dobra wielkich Niemiec, czyli mordować. Te hasła były i są nadal bliskie antypolskiemu narodowi niemieckiemu z miłośnicą "Polska to nienormalność" - Donalda Tuska.
Już od zarania państwowości Polska musiała toczyć walkę o swój byt, istnienie, niezależność. Napastnikami byli nie tylko Mongołowie, czy Tatarzy pustoszący  wielkie połacie Europy, ale nade wszystko zaborczy sąsiedzi. Świadczą o tym liczne pamiątki historyczne, jak chociażby niszczejący pomnik zwycięskiej bitwy pod Cedynią, jaką stoczył Mieszko I z margrabią Hodonem w 972 roku.
Potem przez lata zagrażali nam nieopatrznie sprowadzeni w 1226 roku przez Konrada Mazowieckiego Krzyżacy, którym dopiero zwycięstwo pod Grunwaldem zjednoczonych sił słowiańskich pod dowództwem króla polskiego Władysława Jagiełły odniesione 15 lipca 1410 roku przetrąciło na długo kręgosłup.
Silna i demokratyczna Rzeczpospolita przeszkadzała sąsiadom, co ostatecznie skutkowało nie notowanymi na taką skalę w Europie trzema  rozbiorami Polski, jakich dokonały Prusy, Rosja i Austria w latach 1772, 1793 i 1795 m.in. z inspiracji Konfederacji Targowickiej i carycy Katarzyny II.
Na zagrabionych ziemiach polskich rozpoczął się we wszystkich zaborach, z różnym nasileniem proces wynaradawiania Polaków. Szczególny przebieg miała germanizacja Polaków w zaborze pruskim, tj. na Pomorzu i w Wielkopolsce.
Symbolem nasilających się pogromów Polaków w XIX w. stał się polakożerca Otto von Bismarck, kanclerz zjednoczonego cesarstwa niemieckiego, który powołał m. in. Komisję Kolonizacyjną, powszechnie znaną HAKATĘ (Hakata — potoczna nazwa niemieckiej organizacji nacjonalistycznej „Deutscher Ostmarkenverein” (Niemiecki Związek Marchii Wschodniej), która miała wykupywać ziemię z rąk Polaków i osadzać na niej kolonistów niemieckich.

Strony

3732 liczba odsłon
Obrazek użytkownika Aleszumm

Autor artykułu: Aleszumm