ndz., 2012-09-30 21:14
50 tys. na przemarszu po Warszawie jako zaczyn dla nowego otwarcia. Czym ma być nowe otwarcie? Przywróceniem podmiotowości obywatelom i naprawą państwa. Tyle usłyszałem z ględzenia polityków obecnej opozycji z prawej strony sali i tyle samo można wyczytać na stronach „Nowego Ekranu” i innych prawicowych przystawek internetowych. Co się pod tymi szczytnymi hasłami kryje... więcej
Komentarze: 10

ndz., 2012-09-23 15:27
Prawie bez echa przeszła przez media informacja o następującej treści: „W odpowiedzi na krytyczny raport ws. biopaliw Komisja Europejska poinformowała, że nie promuje biopaliw produkowanych z upraw zbożowych, które konkurują o grunty z uprawami pod konsumpcję. KE zapowiedziała też 5-procentowy limit udziału takich biopaliw w UE.” Tyle media. Klikanaście lat temu szum wokół biopaliw zrobiło... więcej
Komentarze: 5