ndz., 2010-08-15 15:58
Rozpoczynając pracę zawodową na początku lat 90. miałem okazję aktywnie współtworzyć proces transformacji ekonomicznej w Polsce. Tworzące się wówczas samorządy lokalne przejmowały zgodnie z zapisami ustawy mienie i zarządzanie sferą gospodarki komunalnej, a więc obejmującej swoim zakresem zaspokajanie potrzeb lokalnych społeczności. Głównym zadaniem jakie podjęli samorządowcy było... więcej
Komentarze: 8