pt., 2016-04-29 19:42
Czy  dekomunizacja wymiaru sprawiedliwoćci i organów ścigania była potrzebna? W Polsce bezpośrednio po 1989r. zachłyśnięte wolnością i uwiedzione zdobytą władzą raczkujące głodne elity i odurzone społeczeństwo, nie miały głowy na refleksję nad fundamentalnym  zreformowaniem i przeorganizowaniem wymiaru sprawiedliwości.   Sama władza sędziowska z godnym podziwu... więcej
Komentarze: 0

czw., 2016-04-14 16:23
Swoboda wyrażania pejoratywnych opinii o osobach publicznych winna być niezbywalnym prawem obywatela -  “…w przypadku braku kontroli władzy i równowagi, jedynym skutecznym ograniczeniem dla polityki bezprawia władzy  może być oświecenie obywateli - a co za tym idzie świadoma i krytyczna opinia publiczna, która sama może decydować o... więcej
Komentarze: 0