pt., 2013-06-28 16:29
W obliczu kryzysu, po pęknięciu bańki internetowej w 2001 roku, Niemcy dokonały reform strukturalnych i wzmocniły swoją gospodarkę. Gospodarka krajów południa Europy załamała się. Dlaczego kraje te nie mogą zrobić tego samego co wcześniej udało się Niemcom? Zwolennicy reform oszczędnościowych lubią w tym momencie rzucać tezę, jakoby wynikałoby to z „lenistwa” bądź nieudolności... więcej
Komentarze: 0

pt., 2013-06-21 12:40
Pomiędzy państwami Unii Europejskiej nawiązała się silna wymiana handlowa: eksport, import i wszelkie usługi wzajemne. Właśnie stworzenie takiego stanu było celem pomysłodawców „jednolitego rynku europejskiego” i wspólnej waluty. Cała strefa euro jest rynkiem jednolitym, dlatego pomiędzy jej członkami występuje wzajemny, bardzo silny związek kapitałowy. Niestety takie... więcej
Komentarze: 1

pon., 2013-06-17 12:35
Dlaczego jestem przeciwnikiem funkcjonowania wspólnej waluty – euro? Odpowiedź jest prosta: ponieważ euro w obecnej formule szkodzi gospodarkom krajowym. Tworzy mechanizm, który stymuluje wzrost bezrobocia, tworzenie „baniek” gospodarczych, zadłużanie społeczeństw. A co gorsza, uniemożliwia naprawę krajowej gospodarki, polegającą na racjonalnie wprowadzonym... więcej
Komentarze: 0

pt., 2013-06-14 09:07
Poprzednio zwróciłem uwagę na bardzo wysoki, wynoszący 250%, poziom zadłużenia gospodarstw domowych w Holandii. Wskaźnik ten w Stanach Zjednoczonych, nawet w czasie wstrząsu wywołanego upadkiem Lehman Brothers, wynosił 160%. W jednym z komentarzy pojawiło się ciekawe pytanie: Czy problem ten dotyczy wyłącznie gospodarstw domowych? Co z gospodarką krajową? Otóż, pomimo pęknięcia... więcej
Komentarze: 0

czw., 2013-06-13 21:29
Holandia zwykle ukazywana była tuż obok Niemiec jako kraj osiągający wymierne korzyści z przystąpienia do strefy euro. Faktycznie gospodarka narodowa Holandii, rok po roku, wykazuje nadwyżki handlowe na rachunku bieżącym. Więcej eksportuje niż importuje. Dodatkowo, w kraju tym stopniowo wprowadzane były strukturalne reformy neoliberalne. Słuchając wypowiedzi polityków holenderskich, można... więcej
Komentarze: 0

wt., 2013-06-11 20:28
 Warto spojrzeć na kwietniowe wydanie World Economic Outlook opracowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, aby sprawdzić najnowszy bilans na rachunkach bieżących wszystkich krajów posługujących się wspólną walutą - euro. (http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/pdf/text.pdf) Załączam również wykres bilansu na rachunku bieżącym w ujęciu wieloletnim:... więcej
Komentarze: 0

wt., 2013-06-04 10:14
Wreszcie znalazł się pierwszy odważny, który w oficjalnym dokumencie stwierdza, że jedyna realna droga wyjścia z zapaści gospodarczej krajów południa Europy, wymaga znacznego zubożenia tamtejszego społeczeństwa. Aby przeżyć, biedni powinni stać się jeszcze biedniejsi… Zalecenia takie wysuwa wobec pogrążonych w kryzysie państw eurolandu nikt inny, jak osławiony Międzynarodowy... więcej
Komentarze: 1