sob., 2019-06-08 23:30
Ostatnio przysłuchiwałem się bardzo ciekawej dyskusji o globalnym ociepleniu oraz ochronie środowiska. Dość szybko ustalono, że jakieś zmiany w klimacie zachodzą, jednak działalność człowieka nie ma na nie wpływu. Nie wiadomo czy są to trendy średniookresowe, czy długookresowe, trochę się ociepla i tyle. Po czym przystąpiono do zawziętej dyskusji, jakie działania powinny podjąć rządy państw,... więcej
Komentarze: 3