repolonizacjashare

W biuletynie Peritus-Net nr 34 z 21.11.2017 ukazał się tekst o współczesnych mediach. Daje on dobrą diagnozę sytuacji, ale – co dalej? Poniżej cytuję fragment i proponuję, co zrobić, by media były społeczne i dobre. Oto cytat:

Współczesne media wyszły ze swojej tradycyjnej, kontrolnej roli wobec władzy. Zamiast reprezentować wyborców, czyli tzw. opinię publiczną, w roli bezstronnego obserwatora, same stały się częścią frontu politycznej walki. Nie opowiadają się już po stronie pełnej i zobiektywizowanej informacji o faktach, ale po stronie narracji medialnej służącej ich finansowym sponsorom oraz powiązanym z nimi siłom politycznym. Prawda przestała się liczyć, a media przestały być czwartą władzą. Liczy się tylko taki przekaz informacyjny, który zwiększa szanse określonej grupy interesu na dostęp do władzy oraz związane z tym możliwości, przywileje i pieniądze.