Prawomocny wyrok! Owsiak doił kasę z WOŚP, ale nie wolno o nim mówić „hiena”, bo to kosztuje 5 tys.!

Prześlij dalej:

Nie ukrywam, że się śpieszę, zanim w przestrzeni publicznej i przede wszystkim medialnej pojawią się cudowne interpretacje: „Matka Kurka wygrał, ale przegrał”, dlatego proszę wybaczyć, że pierwsza wersja tekstu będzie surowa, jak praca stenotypistki. Aby nie wchodzić w zawiłości prawne, a jednocześnie nie wypaczyć sensu PRAWOMOCNEGO wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy jednym zdaniem trzeba powiedzieć, że wszystkie ustalenia Sądu Rejonowego w Złotoryi zostały podtrzymane, jedynie za „hienę cmentarną” i „króla żebraków” sąd podniósł stawkę z 300 złotych do 5 tysięcy. Dla wielu będzie to zaskoczeniem, ale mnie taki wyrok Sądu w całości satysfakcjonuje, jeśli trzeba będzie sprzedam nerkę i zapłacę 50 tysięcy, choćbym miał żreć mlecz i koczować w lepiance, bo to nie o słowa, ale fakty i czyny toczy się batalia.

Za 5 tysięcy debetu rolnik z Biskupina całkowicie gratis przekazuje każdemu obywatelowi, szczególnie donatorowi i podatnikowi, pełną swobodę wypowiedzi. Od dziś nikt nie musi się obawiać pisania i mówienia wprost, że Jerzy Owsiak i Lidia Niedźwiedzka-Owsiak przez ponad 20 lat doili fundacje WOŚP i wkładali do własnej kieszeni miliony złotych, co zresztą czynią do dziś. Jeśli ktoś ma ochotę porównać metody działania fundacji WOŚP do metod stosowanych w sektach, też nie ma się czego obawiać, jest to dozwolona ocena takich niegodnych zachowań jak: „podpisz, że nie będziesz korzystał ze sprzętu WOŚP”. Absolutnie bezpiecznym jest stwierdzenie, że „Złoty Melon” to firma słup, która służy do wypłacania wielomilionowych kwot podmiotom, których właścicielami są bliscy Jerzego Owsiaka bądź on sam, pozostaje do pełnej dyspozycji. I to jest mój pond dwuletni wkład, dar dla społeczeństwa, które przez lata było przez Owsiaka i przedstawicieli WOŚP zastraszane medialnie, „prawnie” i szantażowane emocjonalnie.

Dlaczego nie mam pretensji o podniesienie ceny za „hienę cmentarną” i dołożenie „króla żebraków”, chociaż doskonale wiem, że tutaj chodzi o co najmniej przymknięcie buzi Matce Kurce, nie o zadośćuczynienie Jerzemu Owsiakowi? Powodów jest kilka. Pierwszy. Nie ma sprawy Wysoki Sądzie, jeśli określenie „hiena cmentarna” i „król żebraków” jest niedopuszczalne, to będę z pokorą nazywał działania Owsiaka brutalnym marketingiem z wykorzystaniem ludzkich tragedii i emocji dzieci, które nie otrzymały pełnej wiedzy na co idą pieniądze z puszek. Dłużej, ale w zasadzie pełniej i dosadniej. Drugi powód. Ten sam Sąd Rejonowy w Złotoryi, werdyktem innego sędziego umorzył postępowanie z art. 212 kk, w którym to Matka Kurka wniósł prywatny akt oskarżenia przeciw Jerzemu Owsiakowi, za określenia: „pierdol się”, „będziesz miał w dupę”, „zapach komór Auschwitz”.

Też nie mam pretensji, ponieważ to zdaniem sądu była sfera ocen, nie podlegająca sferze faktów, czym zajmuje się art. 212 kk. Identyczny wyrok zapadł na dzisiejszej wokandzie, wszystkie zarzuty z art. 212 kk, dotyczące sfery faktów sądy dwóch instancji odrzuciły. Mamy symetrię, prawo i sprawiedliwość. Brawo Wysokie Sądy! Coś tu jednak zgrzyta prawda? I te zgrzyty trzeba będzie wyjaśnić w Sadzie Rejonowym w Złotoryi, gdzie wpłynie kolejny prywatny akt oskarżenia tym razem z art. 216 kk przeciw Jerzemu Owsiakowi. Nie wyobrażam sobie, aby znieważenie „hiena cmentarna” i tym bardziej „król żebraków” mogły być droższe od „pierdol się”, „będziesz maił w dupę”, „pachniesz komorą Auschwitz”. Wycenę pozostawiam sądowi, bo samo uznanie winy w świetle dzisiejszego prawomocnego wyroku, który uznał daleko bardziej posuniętą zniewagę wzajemną ze strony Jerzego Owsiaka jest oczywisty. Chcę wiedzieć i zapewne inni uczestnicy debaty publicznej również chcą wiedzieć, ile Jerzy Owsiak, który wyjmował miliony z puszek napełnianych przez dzieci, zapłaci za Auschwitz, skoro rolnik z Biskupina, z dochodem za ubiegły rok na poziomie renty inwalidzkiej ma zapłacić 5 tysięcy za „cmentarną hienę”.

Bardzo się cieszę, że wspólnie z Wysokim Sadem czyścimy przestrzeń publiczną z nadmiernych emocji i brutalnego języka, sam mam tu sobie trochę do zarzucenia i biorę wyrok na klatę. Niemniej potrzebuję na piśmie potwierdzenia, że rzeczywiście wymiar sprawiedliwości dba o jakość debaty publicznej, a nie przekazuje obywatelom, że Owsiakowi wolno ludzi publicznie gnoić, natomiast Wielgucki z Kowalskim muszą zamknąć gębę, bo jak nie to pod sąd i do kasy. Art. 32 Konstytucji RP i wszystkie podpisane przez Polskę konwencje międzynarodowe mówią wyraźnie, że w świetle prawa Owsiak znaczy tyle, co Wielgucki, natomiast wzajemne uprzejmości są wyceniane przez sąd.

Prywatny akt oskarżenia sporządzę jeszcze w tym tygodniu, właściwie już jest gotowy, wystarczy zmienić kwalifikację z 212 na 216 kk i głęboko wierzę, że swoją cenę za brutalizację języka publicznego zapłaci, dotąd bezkarny, Jerzy Owsiak. Było by prawie wszystko, gdyby nie najważniejsze. Zgodnie z publicznie złożoną obietnicą z chwilą uprawomocnienia się wyroku sądu podejmę kroki prawne zmierzające do postawienia przed sądem Jerzego Owsiaka i współpracowników, którzy w mojej ocenie w sposób rażący naruszyli prawo i to z kilku, jeśli nie kilkunastu paragrafów. W tej chwili już się toczy jedno dochodzenie prokuratorskie z mojego zawiadomienia i będą kolejne według poniższego klucza, który przypominam również dlatego, że wszystkie stwierdzenia uzyskują status prawomocny.

Czy fundacja WOŚP jako Organizacja Pożytku Publicznego udziela odpowiedzi (również w trybie ustawy) na pytania dotyczące działalności fundacji?
 
W dniu 9 marca 2012 r. i 16 marca 2012 r. Piotr Wielgucki zwracał się,
wysyłając emaile do fundacji WOŚP z prośbą o podanie informacji co do
nieruchomości fundacji, wykazu osób, które otrzymały W 2011 r. pomoc od WOŚP
i wartości tej pomocy, wysokości kwoty z odsetek bankowych, która została
przekazana na Przystanek Woodstock. Piotr Wielgucki nie otrzymał odpowiedzi na swoje pytania.
 
Na jakiej podstawie Piotr Wielgucki (Matka Kurka) sformułował zarzuty i czy jego twierdzenia były prawdziwe?
 
Zawarte w tych artykułach twierdzenia, dotyczące wpływów: fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, źródeł i wysokości tych wpływów, wysokości wydatków i ich przeznaczenia, posiadanych przez fundację nieruchomości i kosztów ich zakupu, zacytowanych czy przytoczonych słów Jerzego Owsiaka bądź innych osób publicznych, pomp insulinowych Paradigm Veo, struktury własnościowej i personalnej takich podmiotów, jak „Złoty Melon” spółka z o.o. czy „Mrówka Cała”(jednoosobową działalność gospodarcza prowadzona przez Lidię Niedźwiedzką-Owsiak), charakterystyki fundacji WOŚP, zatrudnienia Jerzego Owsiaka i Lidii Niedźwiedzkiej-Owsiak w „Złotym Melonie” lub fundacji WOŚP, przepływy finansowe pomiędzy fundacją WOŚP, „Złotym Melonem”, „Mrówka Całą”, Piotr Wielgucki oparł o: brzmienie statutu fundacji WOŚP, rzeczywiste wypowiedzi Jerzego Owsiaka i innych osób publicznych, opublikowane w mediach, sprawozdania finansowe fundacji WOŚP, informacje uzyskane od przedstawiciela handlowego Paradigm w korespondencji email. Niektóre zawarte w artykułach twierdzenia, dotyczące: kosztów organizacji tzw. finałów WOŚP, sposobu przeprowadzania zbiórki publicznej, Piotr Wielgucki oparł o fakty powszechnie znane, które w szczegółach wykazywał w toku procesu. Wszystkie twierdzenia Piotra Wielguckiego, zawarte w wymienionych publikacjach i objęte skargą oskarżycieli prywatnych, były prawdziwe.
 
Jak Sąd ocenia postawę stron w trakcie procesu?
 
Zarówno Piotr Wielgucki, jak i Jerzy Owsiak komentowali publicznie przebieg
procesu. Jerzy Owsiak W dniu 17 listopada 2013 r. na konferencji, dotyczącej blogów,
zwrócił się do Piotra Wielguckiego słowami: ,,pierdol się”. Umieścił także na swoim
Videoblogu wypowiedź, W czasie której działania krytyków jego osoby, umieszczając
to w kontekście Wypowiedzi o Piotrze Wielguckim, przyrównał do zbrodni katyńskiej
i niemieckiego obozu koncentracyjnego „Auschwitz”.
 
Jaka jest ocena Sądu w zakresie zachowania i wyjaśnień składanych przez oskarżonego Piotra Wielguckiego (Matki Kurki)?
 
W ocenie sądu, co do zasady, zachowania oskarżonego, zarzucane mu aktem
oskarżenia, nie wypełniły znamion ustawowych czynu zabronionego (za wyjątkiem
określenia ,,hiena cmentarna”). Sąd generalnie dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego.(…) Oskarżony każdorazowo na poparcie swoich twierdzeń oraz ocen przedstawiał ich podstawy i sposób swojego rozumowania. Sąd nie dopatrzył się w wyjaśnieniach oskarżonego, w tych punktach gdzie mówił o faktach, przekłamań. Gdy Piotr Wielgucki powoływał się na konkretne kwoty bazował przede wszystkim na sprawozdaniach finansowych i rozliczeniach przedstawionych przez WOŚP. (…) Pewne, ale drobne nieścisłości w wyjaśnieniach oskarżonego, dotyczyły statusu Jerzego Owsiaka, którego określił jako funkcjonariusza publicznego czy przedstawiania prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako jej właściciela ( o czym szczegółowo będzie W dalszej części uzasadnienia). Pewne zjawiska w działalności Jerzego Owsiaka i fundacji WOŚP, które oskarżony poddał krytyce w swoich publikacjach, na etapie ich sporządzania, nie były wykazane dokumentami. Sąd dopuścił jednak możliwość przedstawienia odpowiedniej dokumentacji w toku procesu, gdyż twierdzenia, na których potwierdzenie oskarżony nie zabezpieczył dokumentacji wcześniej, dotyczyły okoliczności, które można uznać za bliskie tzw. sądowej notorii, czyli faktom powszechnie znanym. Chodzi przede wszystkim o sposób dokonywania zbiórki publicznej przy okazji corocznych finałów WOŚP, organizacje imprez towarzyszących w poszczególnych miejscowościach oraz o istotną czasowo obecność tego wydarzenia w mediach, w tym telewizji publicznej. Są to fakty, co do których można założyć, iż znane są każdemu obywatelowi. Nie sposób zresztą realnie wymagać, aby jakakolwiek osoba, pisząca artykuł była zobowiązana do gromadzenia dokumentacji, poświadczającej każde sformułowanie, w tym wynikające z posiadanej wiedzy ogólnej. Podkreślić trzeba, iż Piotr Wielgucki, składając wyjaśnienia, na uzasadnienie swoich twierdzeń, tez i ocen praktycznie zawsze przedstawiał dowody, przeważnie w formie wydruków z Internetu.
 
Czy Sąd uznaje zeznania oskarżyciela prywatnego i świadka oskarżenia Jerzego Owsiaka za wiarygodne?

Nie kwestionując, co do zasady, wiarygodności zeznań Jerzego Owsiaka, podkreślić trzeba, że sąd dostrzegł w tych zeznaniach szereg nieścisłości. Część tych nieścisłości nie miała charakteru pierwszorzędnego, dotyczyło to takich kwestii, jak wskazywanie, iż od początku
istnienia spółki ,,Złoty Melon” pełnił on w niej funkcję prezesa zarządu, a następnie
wskazywanie, iż nie wie kto jest prezesem tego podmiotu, czy też wskazywanie, że
czternaście godzin dziennie poświęca pracy w fundacji, a następnie, iż całą swoją siłę
wkłada w pracę dyrektora graficznego w spółce ,,Złoty Melon”. Pewne nieścisłości dotyczyły jednak zagadnień istotnych z punktu przedmiotu procesu. Świadek Jerzy Owsiak z jednej strony przedstawiał, iż doskonale wie co i do kogo mówi, a następnie podawał, że nie pamięta słów wypowiadanych pod adresem Piotra Wielguckiego (przy czym w pytaniach oskarżonego treść tych słów była przytaczana) w sytuacji, gdy słowa te oskarżony w sposób bezsprzeczny wykazał. Jerzy Owsiak w jednym zdaniu zaprzeczał, aby fundacja organizowała szkolenia dla ratowników medycznych, po czym w kolejnym zdaniu to potwierdzał.
 
Jak Sąd ocenia jakość i wiarygodność zeznań świadka oskarżenia, głównej księgowej WOŚP i Złotego Melona, Doroty Pilarskiej?
 
Świadek Dorota Pilarska, pełniąca funkcję głównej księgowej w fundacji WOŚP od 15 lat, potwierdziła, iż środki, uzyskane z lokat kapitału, zebranego w czasie zbiórki publicznej, były przeznaczane na zakup nieruchomości. Do zeznań tego świadka sąd podszedł jednak ostrożnie, gdyż świadek był osobą, która sporządzała wykazy operacji finansowych, o które zwracał się sąd, a które wzbudziły szereg wątpliwości. Ponadto, co jest dla sądu zadziwiające, świadek nie potrafiła wytłumaczyć wielu kwestii związanych z działaniem programu księgowego, na którym na co dzień pracuje. (…) Z zeznań samej Doroty Pilarskiej wynikał szereg wątpliwości co do możliwości „odczytania” zawartych w nadesłanej dokumentacji danych (do szeregu kwestii sama główna księgowa nie była w stanie się jednoznacznie odnieść).

Czy w ocenie Sądu Jerzy Owsiak podaje prawdziwe informacje do tyczące kosztów poniesionych przez jednostki samorządowe na organizację koncertów WOŚP?
 
Jerzy Owsiak wyraźnie wskazał, iż w czasie organizacji tzw. finału WOŚP W 2014 r. Warszawa jako miasto nie poniosła żadnych kosztów z tego tytułu, podczas gdy Piotr Wielgucki wykazał, iż takie koszty poniesione zostały.
 
Czy kwoty z tzw. puszek są przekazywane na Przystanek Woodstock?
 
Zastrzeżenia budziły również interpretacje Jerzego Owsiaka, związane z przekazywania jakichkolwiek kwot uzyskanych ze zbiórki publicznej (tzw. ,,puszki”) na organizację przystanku Woodstock, podczas gdy oskarżony wykazał, iż odsetki z kapitału, pochodzącego właśnie ze zbiórki, na taki cel były przeznaczane. Nawet świadek Dorota Pilarska wskazała natomiast, iż na delegacje pracowników fundacji, wysyłanych na Przystanek Woodstock, środki pochodziły z takiego źródła.

Czy Sąd uznaje za wiarygodne zeznania świadka oskarżenia, rzecznika WOŚP, Krzysztofa Dobiesa?

Świadek Krzysztof Dobies wskazał w swoich zeznaniach, iż korespondencja kierowana do fundacji ze strony oskarżonego pojawiła się dopiero po rozpoczęciu procesu, co jest nieprawdą i w tym zakresie niewątpliwie zeznania tego świadka nie są wiarygodne.
Jak Sąd ocenia jakość zeznań i fakt, że audyt w WOŚP przeprowadzała firma świadka Jana Mroczkowskiego, który jest członkiem rady nadzorczej „Złotego Melona”?
(…) generalnie sąd nie miał zastrzeżeń co do wiarygodności zeznań świadka Jana Mroczkowskiego. Podkreślić trzeba jednak, iż również ten świadek przede wszystkim przedstawiał swoje oceny w zakresie racjonalności, ogólnie pisząc, finansowej i gospodarczej strony działalności fundacji. Zauważyć jednak również należy, mimo, iż przeprowadzanie audytu nie jest obowiązkiem fundacji, że świadek ten jest jednym z udziałowców firmy, która przeprowadza kilkukrotnie audyty w fundacji. Zdaniem sądu, z tego względu, do oceny świadka podchodzić należy ostrożnie.

Jak Sąd ocenia deklaracje fundacji WOŚP i Jerzego Owsiaka, co do pełnej jawności i transparentności prowadzonej dokumentacji?

Zastrzeżenia budziły, w świetle późniejszego zachowania Jerzego Owsiaka jako prezesa fundacji i spółki ,,Złoty Melon”, deklaracje o woli udostępnienia sądowi wszelkie żądanej przez sąd dokumentacji tych podmiotów (w zakresie punktu I zarządzeń z kart 769 i 770). Jest to szczególnie zadziwiające, gdy spojrzy się na oświadczenia Jerzego Owsiaka, w zakresie pytań o kwestie księgowe zasadniczo nie miał szczegółowej wiedzy (co do czego trudno mieć pretensje), ale odsyłał on do wiedzy księgowej (sąd przesłuchał Dorotę Pilarską), a z kolei główna księgowa odsyłała w zakresie szczegółowych pytań do dokumentacji, a tej ostatecznie sądowi odmówiono.

Jakie znaczenie dla Sądu miała dokumentacja księgowa, której Jerzy Owsiak wbrew deklaracjom i zarządzeniom Sądu nie dostarczył?

Dokumentacja ta miała ogromne znaczenie dla oceny zasadniczego, w ocenie sądu, zarzutu Piotra Wielguckiego, sprowadzającego się do, pisząc w uproszeniu, twierdzenia, iż przy .wykorzystaniu firmy ,,Mrówka Cała” i ,,Złoty Melon”, przez transakcje tych podmiotów z fundacją, środki pieniężne pozyskiwane ze zbiórek publicznych trafiają w pewnej części do Jerzego Owsiaka.

Jak Sąd ocenia jakość dokumentacji przesłanej przez księgową Dorotę Pilarską?

W ocenie sądu, nadesłana a sporządzona przez Dorotę Pilarską w różnych
formatach dokumentacja księgowa, budziła wątpliwości. Sam oskarżony dobitnie
wykazał, że operacja finansowana, oznaczona tym samym numerem (vide k. 851
i 852), w nadesłanej dokumentacji wskazuje różne kwoty. Z zeznań samej Doroty
Pilarskiej wynikał szereg wątpliwości co do możliwości „odczytania” zawartych
w nadesłanej dokumentacji danych (do szeregu kwestii sama główna księgowa nie
była w stanie się jednoznacznie odnieść).
 
Jak Sąd ocenia ekspertyzę księgową dostarczoną przez oskarżonego?

Sąd wprawdzie nie uznał tego za dowód (chodzi o dokument wystawiony przez
XXXXX od k. 592), ale tym sposobem Piotr Wielgucki również wykazał istnienie licznych i uzasadnionych zastrzeżeń co do formy nadesłanej dokumentacji księgowej. Tę, niedopuszczalną na gruncie postępowania karnego, opinię prywatną można uznać i tak sąd uczynił za tzw. początek dowodu, wskazujący na konieczność dogłębnego zbadania danej kwestii, do czego nie doszło wskutek odmowy nadesłania żądanej przez sąd dokumentacji księgowej.

Czy Piotr Wielgucki udowodnił, że istnieje mechanizm przepływu pieniędzy w trójkącie fundacja WOŚP, spółka ,,Złoty Melon” i firma „Mrówka Cała”?
 
(…) Piotr Wielgucki udowodnił samo istnienie mechanizmu transakcji i umów w trójkącie podmiotów (fundacja WOŚP spółka ,,Złoty Melon” i firma „Mrówka Cała”), a nawet ta wątpliwa dokumentacja księgowa mechanizm ten potwierdzała, konieczne było ustalenie zakresu tego mechanizmu, a tym samym zasadności użytych przez oskarżonego w tym zakresie sformułowań, przez zażądanie dokumentacji księgowej w formie, która jednoznacznie udzieliłaby odpowiedzi co do kwot tych transakcji, a której sądowi odmówiono.
 
Pełne uzasadnie wyroku, format PDF!

6
470448 liczba odsłon
Obrazek użytkownika Matka Kurka

Autor artykułu: Matka Kurka

145 (liczba komentarzy)

 1. MK jestem z Tobą , przelew dzisiaj leci na konto :) Tak trzymaj i się nie poddawaj ,

 2. ociupinkę zmniejszam debet

 3. Jeśli chodzi o postawę autora tego bloga, gospodarza tego portalu można się tylko powtarzać. Te 5 tys. zostało rzucone niczym koło ratunkowe do medialnej "interpretacji" wyroku i jego uzasadnienia. Gratuluję stanowczości, nieustępliwości, uporu i życzę wytrwałości.

  Pzdr.

 4. cegielka ze wsparciem przelana. wiadomo ze na "abonament" kontrowersje.net

 5. avatar

  Jurasem! Żebyś tak dał czadu jak Krychowiak z Sewillą teraz w meczu z Borusią Mg. (na wyjeździe!) a Jurasowi życzę, żeby zebrał to co zasiał przez 20 lat, czyli 20 lat za kratami z różnych paragrafów i przepadek mienia :)

  P.S. Przelew poszedł i daj znać jak idzie twoja zbiórka publiczna, żebyś nie musiał dokładać z własnej kieszeni do tych 5 kafli do budżetu teoretycznej 3 RP.... kara pewnie pójdzie na kolejny zegarek "rządowy", na waciki dla Premierzycy albo wywiad dla ministra ^^

 6. Cyt.z  Itzamna  -  "Przelew poszedł i daj znać jak idzie twoja zbiórka publiczna ..."

  Tutaj nie ma żadnej ZBIÓRKI PUBLICZNEJ.  Jak ktoś chce wspomóc działalność
  Matki Kurki i jego bloga, może przekazać darowiznę. Nikt nie organizuje docelowej
  zbiórki publicznej  - nie wpisujcie w tytule przelewu takich głupot !

 7. avatar

  Pomijając wszelkie aspekty prawne, a przypomnę, że płacenie za kogokolwiek zasądzonej kwoty jest wykroczeniem, powtórzę, że ta dyscyplinująca kwota nie jest problemem. Znacznie trudniejsze będzie postawienie Owsiaka przed sądem, ale tylko to ma znaczenie.

 8. ze czujesz Piotrze jak wiele osob daje ci teraz wsparcie i to nie tylko slowem pisanym ale i konkretna pomoca .

  pamietaj, ze wiele osob trzyma za ciebie kciuki
  a prawicowe media zapewniaja naglosnienie.

 9. pięć tysięcy mam nadzieję, że wspólnymi silami uzbieramy.

  Lepsze to niż gdybyś musiał zamieszczać przeprosiny. Swoją drogą to ja chcąc Cię ukarać zamiast kasy kazałabym publicznie się kajać.

 10. jak przepraszanie Wałęsy przez Krzysztofa Wyszkowskiego ...

 11. Mówił prawdę o przekrętach Owsiaka, ale ujął ją w nieładne słowa
   

  http://www.polo...

 12. Tak trzymać.

  Zaiste, przezabawne są te swędziowskie mamroty na boku sprowadzające się do tego, że niech już będzie że se menel Matka Kurka może mówić co tam chce, bo wolność słowa, wolność ocen i takie tam, przy jednoczesnym podtrzymaniu ustaleń sądu I instancji w zakresie zasadzania się tez Matki Kurki na prawdzie.

  Z takim talentem do wygibasów dzielny ten jurysta sprawdziłby się może nawet w niezwyciężonej stalowej Naczelnej Prokuraturze Wojskowej.

 13. Niezbadane są wyroki POlskiej "sprawiedliwości"...do kiedy trzeba wpłacić tą grzywnę?Przelewik w poniedziałek-pozdrawiam 

 14. avatar

  orzeczenie  sądu  odczytuję  jak  wielu  tu  obecnych, czyli:

      Dobra, masz  rację. Ale  ponieważ  właśnie  ją  masz  a  mnie  jakoś  głupio  się  zbłaźnić  to  dowalam  Ci  karę  pieniężną. Bo  nie  byłeś  grzeczny  dla  Jurka  i  Jurkowi  było  przykro.

    Mam  nadzieję, że  zbierzesz  bez  problemu  na  grzywnę (przy  moim  niewielkim  udziale). Jakby  brakowało  to  napisz  śmiało. W  końcu, jak  było  to  napisane  wielokrotnie, wyręczasz  w  swej  robocie  "niepokornych"  dziennikarzy, którzy  za  to  - czego  między  innymi  nie  robią - biorą  pensję. Ich  wkład  polega  na opisaniu  Twej  batalii. I  za  to  znowu  biorą  kasę.

 15. Dla mnie Owsiak to jakaś grubsza sprawa. Przecież normalny człowiek nie ma pojęcia o takich sprawach-o zakładaniu firm-cieni, o kolejnych pod-firmach firmy matki, o przelewaniu pieniędzy na żonę, matkę, córkę czy cholera wie kogo jeszcze i wsadzanie kolejnych słupów tak żeby już sam zainteresowany się pogubił. Tym kieruje ktoś znacznie ważniejszy od Owsiaka, ktoś na szczytach władzy a i pieniądze, które dzięki zbiórkom zarabia idą na coś ciekawszego niż kolejne samochody. Kwestia gdzie i na co...I kto tym kieruje-bo dam sobie głowę uciąć że Owsiak to jedynie pionek.

 16. Spółka Carpatia ...

 17. avatar

  A najbardziej wygrał pewien gigant intelektu, który z fundacyjnym adwokatem wniósł pozew zaczynający się od prawomocnego zniesławienia: "pozwany znieważał i zniesławiał WOŚP". Z tego przypadku całe pokolenia w palestrze i na wykopie będą robić doktoraty.

 18. avatar

  Robimy ściepę!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 19.  to bedzie forma pomocy.

  piszmy o tym na innych portalach. . 

 20. I to taka, zeby Kurka ani zeta nie doplacil juz ze SWEGO.Pozdro

 21. I fajnie, a gdzie znajdę pełne uzasadnienie sądu??

 22. avatar

  5 tys. ma zapłacić osoba - "organizator" Marszu Niepodległości  za brak współpracy z Władzo. Zbliżonymi kwotami sąd pognębił osoby protestujące na wykładzie Baumana. Chodzi dokładnie o to, o zastraszenie, zamknięcie ust, sponiewieranie. 5000 to jest bajońska suma dla większości Polaków. Przy 500 złotych grzywny śmiałaby się tylko nasza strona, przy 5000 triumfuje tamta, choć co do istoty przecież to różnica zerowa. Jednocześnie to nie są żadne pieniądze dla osobników z drugiej strony. "Tyle, to ja mam przy sobie" i nawet jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś mógłby zapomnieć o 5k w kieszeni spodni i na przykład uprać je na czerwono. Albo to, że żona spodniarza w WOŚP ma miesięczną pensję na poziomie tego, co przez cały dzień kwesty zbiera przeciętny tzw. sztab, to robi piorunujące wrażenie. Tylko że, wydobyte przy tej okazji oniemiałe "nosz... kurwa mać!" jest największyłm wyłomem w biznesie opartym na manipulacji. Dziękuję za pracę prowadzącą do przełomu. Osobno dziękuję za to, że dobrze się bawiłem przez dwa lata tego procesu. Poddaję pod uwagę osobom niepewnym, czy zrzucić się na bilety, że potrzeba trochę więcej. 5 tys. to jest kwota grzywny, ale MK będzie musiał jeszcze rozliczyć podatek od tego, co zbierzemy.

 23. pisze:
   Przy 500 złotych grzywny śmiałaby się tylko nasza strona, przy 5000 triumfuje tamta

  dokladnie taka sama byla moja piersza reakcja.

  kazda wplata to kolejny nasz glos poparcia dla MK.

 24. Nie mogę patrzeć jak ludzie łykają tę propagandę... No wydaje mi się, że żyje w jakimś innym świecie. Zupełnie jak sprawa z matką Madzi z Sosnowca. Kręciła, kłamała, wygłupiała się, a ludzie jej wierzyli. Jednak w jej sprawie sąd nie podzielił zdania ludu. A co robi Pan Owsiak? Kręci, co chwile zmienia zdanie, obraża itd. Czy wy tego nie widzicie? Tak nie zachowuje się uczciwa osoba... Jeszcze 2 lata temu byłem murem za Owsiakiem, ale to co robi teraz przechodzi wszelkie granice. Tu wyrzuca dziennikarzy, tam nie chce pokazać dokumentów o które prosił sąd... No ludzie... Skoro Owsiak nie ma nic na sumieniu niech udostępni wszytkie rozliczenia itp. Niech pokaże niedowiarkom, że żadnych pieniędzy nie ruszył... Specjalnie założyłem konto, żeby to napisać. Panie Piotrze proszę nie dawać za wygraną! Bez Pana prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się prawdy o WOŚP i Owsiaku.
  Przesyłam również skromny datek, aby nie został Pan sam z tą "karą".

  Pozdrawiam :)

 25. avatar

  Szanowny Panie Piotrze. Dziękuję za to, co Pan do tej pory zrobił w sprawie tych oszustów moralnych, jakimi jest familia Owsiaków. Nastawia Pan własną klatę i przyjmuje na nią cały ten szlam, jaki parszywce raczą z siebie wylewać.  Do mojego podziękowania dokładam też samooabonamentowanie ;). Gdyby czasem brakło, proszę po prostu dać znać. Znajdzie się. 

  Pozdrawiam serdecznie!

 26. avatar

  Tym bardziej, że pajac w czerwonych gaciach używał dużo bardziej dosadnego słownictwa!
  Ośmieliłeś się podnieść rękę na jeden z filarów reżimu i dostałeś narazie dość bolesne ostrzeżenie, "nie idźcie tą drogą Ludwiku Dorn i Sabo..."
  Teraz jest sąd w Legnicy i 5 tys. ale kiedy sprawy przeniosą się do W-wy będzie to krotność tej kwoty :/
  Wszak onegdaj pisałem nie raz, że swojego towarzysze nie dadzą skrzywdzić.

  Teraz jednak wszystkie ręce na pokład i zrzućmy się wszyscy, ile kto może!!! Niechaj każdy włoży swą cegiełkę, mniejszą lub większą w podzięce za walkę z reżimem!

 27. Już na etapie poprzednich orzeczeń sądów pomyślałem że jesteś jedynym podsądnym w Polsce, który wierząc w sprawiedliwość, własną piersią broni ich dobrego imienia. Było to wynikiem kilku Twoich etapowych sukcesów osiągniętych tytaniczną wręcz robotą. Tak było również dlatego, że poprzedni sędzia nie docenił w odpowiednim stopniu kontekstu całego procesu, zdając sobie sprawę, że wyrok nie jest prawomocny, i w razie "wyższych" racji będzie mógł być "naprawiony". Właśnie to się stało, tylko że nie w odniesieniu do poprzednich ustaleń sądu, ale w odniesieniu do Ciebie. A ten kontekst to interes mafii, o którym sądy mają wiedzieć i ich bronić. Nie bez powodu Owsiak został obwieszony jakimiś medalami przez Belweder gdy już cała blogosfera i duża część innych przekaziorów chuczała o skandalu w "owsiance" i Twojej roli w jego ujawnieniu. Twoje zwycięstwo polega właśnie na obnażeniu jednej z nikczemnych patologii, a w aktach sądowych udało Ci się umieścić ręką "sprawiedliwości" kilka nieusuwalnych kwiatków. My "kontrowersyjni", każdy według swoich możliwości postaramy się przejąć udziały w Twoim "urobku", nie jako składki na grzywnę, bo to podobno zabronione, ale jako wkład do walki z jawną bandyterką.
  Co do aktualnej sytuacji, to Twoje pierwsze odczucie jest słuszne, zostałeś ukąszony bo zadałeś celny cios bandzie nikczemnych zbirów chronionych przez wierchuszkę naszego nieszczęśliwego kraju, jak mawia klasyk. W orzeczeniu dot. wośp etc, nic się nie zmieniło. 
  Czytałem gdzieś, że w rzeczywistości to Ty nawet nie nazwałeś Owsiaka hieną, tylko że właśnie na takie miano pracuje.
  Przepraszam, że się rozpisałem. Pozdrawiam.

 28. Probuje wyslac cegielke na ukamienowanie owsika, ale moj bank wymaga, bo to z Norwegii, oprocz nr konta, takze nazwiska( to oczywiscie znam), ale i adresu odbiorcy. Kurka podawal to w pismach sadowych, ale nie mam czasu szukac.Pozdro

 29. bardzo szybka transakcja.

 30. avatar

  Piotr Wielgucki
  Biskupin 85
  59-225 Chojnów

  IBAN: PL65114020040000310233128362

  BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK (jesli nie wejdzie, to mogą też być używane BREXPLPW lub BREXPLPWXXX, ale nie wiem dlaczego)

  celem: abonament kontorwersje.net (wspieramy portal, płaicmy za to co otrzymujemy, nie robimy zbiórki na grzywnę ani żadnej zbiórki - ten punkt to oczywiście uwaga do wszystkich, nie do Ciebie, bo z komentarzy MK wnioskuję, że prawdopodobnie kilka osób już się zagalopowało)

 31. Cegielka leci.

 32. Panie Piotrze!
  Zawsze Pan przedstawiał, na podstawie jakich materiałów formułował Pan swoje sądy. Były to logicznie nasuwające się stwierdzenia. Takie same wywnioskowałbym z tych źródeł i ja, i każdy inny uczciwy człowiek. Sąd czepia się dosadności Pańskich sformułowań, ale one właśnie trafiają w sedno i oddają najdokładniej obraz rzeczywistości.
  Cytat z uzasadnienia:
  "Odnosząc się do takiej postawy (chodzi o Pańską) trzeba pamiętać, że w przestrzeni publicznej funkcjonują osoby, które nawet najbardziej szlachetne i pożyteczne działania potrafią skrytykować i ocenić wyłącznie w sposób negatywny, do czego jednak daje im prawo konstytucyjnie chroniona wolność słowa."
  Tym zdaniem sędzia obnaża iście "rinneową" stronniczość. Nie krytykuje przecież Pan szlachetne i pożyteczne działań deklarowane przez WOŚP, ale demaskuje rzeczywiste, choć skrywane działania rodziny prezesa, które nie mają ze szlachetnością nic wspólnego.
  Pan jest przyzwoitym człowiekiem. Proszę się nie zniechęcać.
  Pozdrawiam serdecznie!

 33. Jaramy szlugi z kolegą Czarnym i nie chce nam się gadać. Też podsypiemy ziarna ptaku. Uściski dla wszystkich oprócz mend

 34. avatar

  ale wolno Owsiaka nazwać oszustem?

  Proszę o jakieś wyjaśnienie, bo z tego, co przeczytałam, tak mi właśnie wynika. :)

 35. Wpłacajmy na konto "kontrowersje.net" po 10 pln i pokażmy ilu popiera poczynania Pana Piotra a tym samym pomożemy przy uiszczeniu zasądzonej kary.

 36. Sąd w Legnicy przekonał mnie, że utrzymanie serwisu kontrowersje.net kosztuje i że warto zostać jego abonentem. Ja nim zostałem i zachęcam do tego wszystkich czytelników!

 37. Obstawiam, że sprawę przeciwko Owsiakowi rozegrają tak jak rozegrali wiele innych np. z Kobylańskim. Najpierw sąd uznał, ze Sikorski miał prawo obrazić powoda, a co do reszty kundli,  do których nie dało się zastosować tej samej sztuczki, grał na przedawnienie lub śmierć Kobylańskiego. No  i się udało.

 38. Na wstępie chciałbym przywitać się z wszystkimi użytkownikami bloga.
  Do dnia dzisiejszego nie wspierałem bezpośrednio Kontrowersje.net, ale od dnia dzisiejszego to się zmienia.
  Zastanawia mnie skala zwiększenia zadośćuczynienia jaką zastosował sąd.
  Ciekawe na ile wpłynął na nią fakt oddania w międzyczasie na blog  Matki Kurki w konkursie Blog Roku 2014 - 1264 głosów, która to liczba przewyższa sumę głosów trzech blogów nominowanych  do dalszego etapu w kategorii "życie i społeczeństwo".
  Może pan Piotr został w ten sposób podliczony?
  Kończąc napiszę tylko,że te 5tys. jest tylko ułamkiem kwoty jaką dzięki działaniom MK  Owsiak będzie musiał skombinować (oddać, załatwić sponsorów) aby uratować tegoroczne wyniki finału.
  WOŚP zapowiada na swojej stronie transparentne rozliczanie - warto było.

 39. No to i ja, jako stały czytelnik, rejestruję się w końcu u Pana i dorzucam swoje 3 grosze hienowego.

  Pozdrawiam i powodzenia !

 40. Od dawna czytam ten blog i polecam innym. Za dobry towar trzeba płacić, więc abonament poszedł.

 41. Uważam że najlepiej by było gdyby płacący abonament płacili, ale nie pisali o tym.
  Niestety państwo polskie zajmuje się głównie uciskiem obywateli i szukaniem okazji do ich łupienia, więc ma paragrafy na taką okazję.

  PS Z pewnością znajdą się "życzliwi" wykorzystujący każdą okazję do pisania donosów, owsiakowe przy.upasy z pewnością pilnie czytają ten blog.

 42. Czas na deklarację z mojej strowny. Po pierwsze, dzięki za zaangażowanie panie Piotrze. Po drugie -  Byłem od początku uczestnikiem WOŚP, odkąd tylko ta idea powstała. Pamiętam pierwszy finał i pierwszy zorganizowany koncert w mojej miejscowości. Grono znajomych również w tym uczestniczyło. Do dziś mam bilet z tego wydarzenia z Twoim Juras autografem. To były czasy naszej młodości, piękne i pełne optymizmu. Mieliśmy poczucie, że bierzemy udział w czymś wielkim. Teraz po latach, bo jesteśmy już blisko 40-stki, czujemy się najzwyczajniej oszukani. Wspieraliśmy WOŚP finansowo bez mrógnięcia okiem.  Zamiast na przyjemności dawało się na WOŚP. Nie na Ciebie Juras- ROZUMIESZ!!! Przykro nam wspominać tamte czasy z perspektywy wychodzacych na jaw przekrętów. Zniszczyłeś nasze wspomnienia, coś co jest czenniejsze niż przekazane pieniądze. Zawiedliśmy się. Czuję się zobowiązany wypowiadać te gorzkie słowa w moim imieniu i moich przyjaciół. Prawo do tego daje mi odwołanie do moralności i to, że dotyczy to nas bezpośrednio- byliśmy tego uczestnikami i świadkami. 
  Od dłuższego czasu nie angażuję się w WOŚP. Odrzuca mnie to co sie dzieje a szczególnie ze względu na moje dzieci. Nie chcę, żeby uczestniczyły w demoralizatorskim przekazie hasła "Róbta co chceta". Nie chcę, żeby po latach, tak jak i ja, poczuły się oszukane, wykiwane.

  Po trzecie- w zamian za  dysonans poznawczy p. Piotrze deklaruję "dawać" na kontrowersje.net

  Pozdrawiam. 

 43. KILKA ZIARENEK DLA KURKI POWINNO BYC NA KONCIE PO GODZ. 18.00.
  Pozdrawiam

 44. 4 lutego 2016 r sąd w Legnicy uznał że Pan Piotr Wielgucki perfidnie kłamał, szkalując szefa WOSP. Pan wielgucki jest na utrzymaniu żony nauczycielki, więc sąd nie dał mu wysokiej kary, ma przeprosić Pana Jurka Owsiaka, za szerzenie kłamstw o podruży do NY za pieniądze z puszek. Ktoś kto nie płaci nic na WOŚP, nie płaci podatków, nie może bezprawnie siać nienawiści to już drugi wyrok w ostatnich 2 latach za kłamstwa. Przez tego małego pana. Być może wpłyneło o 1 mln mniej do WOSP, będzie mniej łóżek i sprzętu na oddziały dla osób starszych, Jak teraz mieszka się komuś takiemu w Złotoryji. Czy już się z niej wyniósł. Gratuluję mieszkańcom takiego sąsiada.
  Filmik z ogłoszenia wyroku z pełnym uzasadnieniem o kłamliwych i złych intencjach zawistnego piotra jest na stronach WOSP.gov.pl i se.pl

 45. Pan Wielgucki dostaje ziarena na konto bez podatku i z tego tylko sieje zło, natomiast płacący na WOSP mają pełne rozlicczenie w odróżnieniu od konta pana Piotra W. i Tareusza R. z Torunia.

 46. Strony