Politykashare

Przedruk artykułu opublikowanego 29 września 2008 w serwisie wiadomosci24.pl

Czytaj też

Perspektywa przystąpienia Polski do strefy euro jest przedmiotem wielu dyskusji. Podkreśla się ułatwienia w handlu międzynarodowym i podróżach, jakie niesie ze sobą przyjęcie euro, ale mówi się też dużo o niebezpieczeństwach, szczególnie o niebezpieczeństwie wzrostu cen.

Jednak w tych dyskusjach słabo eksponowany jest najważniejszy aspekt zagadnienia: to, że przyjęcie euro drastycznie obniży cenę, jaką nasza gospodarka musi płacić, aby pozyskać zachodnioeuropejski kapitał. I o tym właśnie jest poniżej.

Likwidacja ryzyka kursowego

Ważną konsekwencją zastąpienia złotego przez euro będzie likwidacja ryzyka kursowego w obrotach między Polską a bogatymi krajami Europy Zachodniej.share

Dow suffers biggest point drop ever - donosi portal CNN. Faktycznie, indeksy na Wall Street poleciały na łeb na szyję. Kilka godzin temu gruchnęła wiadomość: Izba Reprezentantów odrzuciła Bailout Bill. 23-ema głosami, żeby było śmieszniej, głównie Republikanów. Choć kiedy ogłoszono wyniki głosowania każda z partii zrzucała winę na drugą. Wygląda jednak na to, że Nancy Pelosi, demokratyczną Spikerkę (przewodniczącą) Izby, klęczący przed nią sekretarz skarbu Henry Paulson po prostu wzruszył? W każdym razie uzgodnione dwa dni wcześniej przez ekspertów i liderów Kongresu modyfikacje planu ratunkowego Paulsona okazały się dla Demokratów bardziej strawne niż dla partii rządzącej. Wtedy zapanowała urzędowa euforia. Przyjęto wszak postulaty krytyków pakietu. 700 mld miało zostać wyasygnowane na ratowanie zagrożonych instytucji finansowych w trzech transzach. Tylko pierwsza, 250 mld, miała pozostać w gestii sekretarza skarbu.share

W 14-punktowej Deklaracji Ruchu Obywatelskiego "PolskaXXI", którą można znaleźć na ich stronie są oczywiście wartości chrześcijańskie, jest hołd złożony Kościołowi katolickiemu oraz tolerancji i solidarności społecznej. W PolsceXXI, silnym ogniwie Europy, ma być ustrój prezydencki, społeczeństwo obywatelskie, parlament dwuizbowy a samorządy naprawdę docenione. Więcej obiecują P-cyXXI przedstawić podczas kampanii prezydenckiej. Oczywiście na Rafała Dutkiewicza - nawet on sam, nagabywany o swe prezydenckie plany, już tak bardzo się nie kryguje. Chcą także sprawdzić swój potencjał w wyborach samorządowych.

Strony